Wednesday, December 17, 2014

!فیلم به یادماندنی استقبال دانشجویان از حسین شریعتمداری

     !دلواپس دانشگاه ها هستیم
!صحنه تماشائی و به یادماندنی استقبال دانشجویان از حسین شریعمتداری گاو پیشانی سفید و سرآژیتاتورنظام

حسین شریعتمداری سربازجو و سرچماقدارنظام  و گاوپیشانی سفید بیت رهبری و نماینده او در روزنامه کیهان که روز دانشجو نتوانسته بود پایش را به دانشگاه به گذارد، این بار با استقبال شایانی از سوی دانشجویان مواجه شد، تا خوب بداند که دانشگاه جای او و امثال او نیست. حتما چنین استقبالی از این گاویپشانی سفیدنظام، باردیگرخشم اصول گرایان را برانگیخته و  آنها را وامی دارد که  هرچه زودتر همایش سوم دلواپسان را  برگزارکنند! نام این همایش احتمالا چنین خواهد بود: دلواپس دانشگاه هاهستیم!

No comments: