Monday, April 01, 2019

حقه و فریب در همه پرسی ١٢ فروردين ١٣٥٨برای تعیین نوع حکومت اسلامی

همه پرسی ١٢ فروردين ١٣٥٨برای تعیین نوع حکومت، دروغ و فريب و توهم، و تحولات گفتمانى و چشم انداز براندازى حكومت اسلامى

در این گفتگو که با حضور کاظم کردوانی و تقی روزبه در تحلیل چگونگی همه پرسی ۱۲ فروردین صورت می گیرد، حول این که چگونه خمینی با احساس خطر از گذشت زمان در روشدن بیش از موعد دستش و دشوارشدن به تصویب رساندن نوع حکومتی که در نظرداشت تلاش کرد هم آن را هرچه زودتر برعم فراهم نبودن شرایط برگزاری و هم تاکید صرف بر روی نام و نیز تنها با یک گزینه بدون روشن کردن محتوای حکومت آن را به رای گذارد. او همه ترفندها و توان خود را بکارگرفت تا تنورداغ است نان ولایت را به پزد و به آن شکل حقوقی بدهد. و این که چگونه ملی-مذهبی ها-یپوند کراوات با عمامه- هموارکننده آن شدند. و بالاخره به شرایط کنونی و حول چهل سال تلاش برای برساختن هویت اسلامی و شکست آن و از جمله بحران گفتمانی که اکنون نظام با آن دست بگریبان آن است پرداخته می شود. والبته در کل بحث ها سایه روشن های دو نوع برخورد و ارزیابی حول انقلاب بهمن و حکومت اسلامی مشهوداست که نهایتا خود را در دو گفتمان و دو رهیافت برای خروج از بحران کنونی نشان می دهد....
http://radiohambastegi.se/sounds/k.kardovani.t.rozbeh_refrandom58190330.mp3

No comments: