Friday, November 29, 2019

گفتگوئی پیرامون خیزیشی که یک هفته ایران را تکان داد

برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره قیام و شورش هفت روزه ای که ایران را تکان داد ، در باره مشخصات ، نمادها
نشانه ها و نتایج این جنبش، در باره پارادوکس شتابان این حرکت ،موقعیت و دامنه ی آن وسیاست سرکوبگرانه ووحشیانه حمله به مردم، حکومت نظامی رسمی در عرصه اینترنتی و ... راههای مقابله با سیاست رژیم حاکم و میزان پایداری و ادامه
اداری این سیاست است.

Wednesday, November 27, 2019


امان از« دازاین» انسان ها
طنزگفته ای پیرامون مدال قهرمانی ترامپ به سگ مصدوم
دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از «کونان»؛ سگی که در پی مشارکت در عملیات قتل «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش زخمی شده است در کاخ سفید پذیرایی کرد و به آن مدال و لوح تقدیر داد.

Monday, November 25, 2019

یادداشت پنجم و یک جمع بندی: از هفت روزی که ایران را تکان داد!

یادداشت پنجم و یک جمع بندی:
از هفت روزی که ایران را تکان داد!
یک، دو، سه و... چندانقلاب؟!
۱- تکانه های بزرگ اجتماعی را نه هیچ قدرتی می تواند پیش بینی کند و نه می تواند خود را از پی آمدهای آن در امان نگهدارد. بهمین دلیل این گونه رویدادها هم چون رخدادهائی غافگیرکننده واجدافزوده های بکری بوده و عموما پیش بینی ناپذیرهستند. این نوشته در ادامه چندین یادداشت قبلی است که به مهمترین وجوه و پی آمدهای خیزشی که سردمداران رژیم هم چون همیشه آن را فتنه دشمنان می نامند می پردازد.

Tuesday, November 19, 2019

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدید مقاومت!

یادداشت روزچهارم:
فرمان سرکوب و تشدید مقاومت!
نبردی که حول قلمروزائی و قلمروزدائی توسط جنبش مردم ایران در جریان است!.
تحلیلی فشرده از مهمترین رویدادها و روندها:
۱- مشت آهنین: پس از آن که خامنه ای در جلسه درس خود با اتلاق اشرار به معترضان افزایش قیمت بنزین فرمان داد که «مسئولین به وظایف امنیتی خود عمل کنند، جوازشلیک های بی مهابا و سرکوب به هرقیمتی صادرشد. روحانی گفت عددی نیستند و دولت هیچ قانون شکنی را تحمل نخواهد کرد. استاندارتهران گفت که فرمایشات رهبری داروی شفابخشی بود برای کنترل اغتشاشات.

Sunday, November 17, 2019

یادداشت روزسوم: نگاهی به چالش های جنبش انقلابی مردم ایران در سومین روز

یادداشت روزسوم:
ورودجنبش به فازدوم و چالش های پیشاروی آن
الف ـ اهنگ گسترش جنبش بسیارسریع بود. بلافاصله به بیش از ۱۰۰شهرسرایت کرد. در قیاس با خیزش ۹۶ نه فقط ازشهرهای متوسط و کوچک به کلان شهرها و از جمله  تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و شیراز و رشت  ... سرایت کرد بلکه مهم تر از آن، ترکیب شرکت کنندگان  بازتابی از جماعات رنگین کمان ایران  یعنی ترک و کرد و عرب و فارس و یا لر و گیلگ و... در برگرفت که دستاوردمهمی برای جنبش و بستری ضروری برای سراسری شدن آن است.

Saturday, November 16, 2019

یاداشت هائی پیرامون: کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

 یاداشت هائی پیرامون:
کالای استراتژیک، «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!
جنبش اعتراضی و برخی چالش ها:
در دومین روز تظاهرات در شهرهای مختلف، بیش از ۵۰ شهر به موج اعتراض پیوستند و تعدادکشته ها و زخمی ها رو به افزایش  است.
 گزارش ها حکایت از آن دارند که دامنه گسترش جنبش اعتراضی سریع است و اگر با همین سرعت پیش برود امکان سراسری شدن و خارج از کنترل شدن آن هست. بخصوص گذر از شهرهای متوسط و کوچگ به شهرهای بزرگ می تواند به توان جنبش بیافزاید. کاری که در خیزش ۹۶ نتوانست به نحو مطلوبی یپش برود. اما این بار با موضوع مشخص و برانگیزاننده مشترک توسط کالائی که نقش مهمی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در سبدهزینه های ۸ دهک متوسط و پائین جامعه داشت تاحدی متحقق شده است

گفتگو: دستگیری حمید نوری، افزایش نرخ بنزین و تشدید بحران وتضادهای حکومتی وسی سالگی فروپاشی دیوار

برنامه چشم اندازها: دستگیری حمید نوری، افزایش نرخ بنزین و تشدید بحران وتضادهای حکومتی وسی سالگی فروپاشی دیوار

Friday, November 08, 2019

نسبت «دازاین» انسان و «دازاین حیوانات»


نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوانات در دوپرده
 
هایدگر با فلسفه «حضور»انسان در جهان و اندرمعنای «دازاین» او شهره است. اما می توان پرسید، برای حیوانات هم اصلا «دازاینی» مطرح است؟ و یا به بیانی دقیق تر، با تعرض دازاین انسان به «جهان» حیوانات و تبدیل آن ها به خادمان خود و منقادکردنشان به مناسبات درونی خویش، یعنی همان مناسبات قدرت و سلطه، هرچند به معنای سلبی و بیرون کشیدن حیوانات از قلمروجهان طبیعی خود، آیا چیزی به نام دفاع از «دازاین» آن ها مطرح است؟!. به عنوان مثال گفته می شود تعدادپرندگان در قفس ها بیش از پرندگان آزاد در طبعیت است و این سوای شکار و نابودی آن ها و یک قتل عام واقعی در طی بیش از نیم قرن گذشته است.

Wednesday, November 06, 2019

وقتی بحران واردمداردیگری می شود!

وقتی بحران واردمداردیگری می شود!
سالگرد۱۳ آبان فرصتی برای تصفیه حساب های داخلی: ای مدعی بهشت برجام، استخر فرح تو را سرانجام / این که میگه رفراندوم، دروغ میگه به مردم.....

Monday, November 04, 2019

پیرامون تعمیق انقلاب عراق و لبنان و گسترش ضدیت با رژیم ایران....

در برنامه چشم اندازهای این هفته در باره جنبش اعتراضی و اجتماعی در عراق ولبنان ، مشخصات آن ، سمت گیریها و مطالبات و خطراتی که میتواند در مقابل داشته باشد،نقش ایران در این رابطه ، در باره مرگ ابوبکر البغدادی و تاثیراتش بر جریانات تبهکار اسلامی ومتحدان وپشتیبانان آن، بحران اقتصادی در ایران در آستانه کامهای ایران به سوی گام چهارم خروج از تعهدات برجامی و تشدید تحریمهای امریکا ، آزادی برخی از زنادانیان سیاسی و فعالان هفت تپه پرداخته ایم