Sunday, December 15, 2019

در برنامه چشم اندازاین هفته، باره جنبش وقیام

در برنامه چشم اندازاین هفته، باره جنبش وقیام آبان، جنبش گرسنگان و محرومان ومساله شعار آزادی و نان ، رویکردها به مساله رهبری و جنبش ،طبقه متوسط ، قیام وجنبش اجتماعی ، رویکردهای استمرارگرایان واصلاح طلبان (موسوی ، کروبی ، خاتمی ، ...) به این جنبش ، رویکردهای حکومتی به جنایت سازمانیافته علیه قربانیان، سکوت وانکار و سانسور ودروغ در باره ابعاد کشتار، ودلایل و عوامل دخیل در این رابطه و...را مورد بررسی و تحلیل قرار قرار می گیرد. 

معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم


معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!


۱- پیروزی محافظه کاران در انتخابات زودهنگامی که برای برون شداز فلج شدگی حزب حاکم بدلیل بن بست بوجودآمده حول برگزیت و ناشی از شکاف های درونی طبقه سیاسی حاکم بر کشور صورت گرفت، البته چندان هم غیرمترقبه نبود و نظرسنجی های معتبر،  هم آن را و هم شکست بزرگی را که در کمین حزب کارگر قرارداشت پیش بینی کرده بودند.

Wednesday, December 11, 2019


شخصیت سازی وتلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها


یکی از شگردهای شناخته شده بورژوازی و نظام های هرمی و سلسه مراتبی، چهره سازی و بازنمائی جنبش ها در قالب شخصیت ها و رهبران و نمادها و نهادینه کردن آن ها در این یا آن فرد و جریان و ساختارهای سلسه مراتبی است تا از این طریق بهتربتوان جنبش ها را کنترل کرد و آن را به زمین بازی خودکشاند. 

Sunday, December 01, 2019

سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »


سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »
به بهانه ورودمیرحسین موسوی به عرصه عمومی:
خیزش بزرگ مردم  ایران بویژه به حرکت درآمدن گسل های بزرگ به حاشیه رانده شدگان با وجودسرکوب بسیارخشن و بیرحمانه، اما بطوراجتناب ناپذیر نمی توانست با پی آمدهای مهمی همراه نباشد که بتدریج خود را در عرصه های گوناگونی نشان می دهد.

Friday, November 29, 2019

گفتگوئی پیرامون خیزیشی که یک هفته ایران را تکان داد

برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره قیام و شورش هفت روزه ای که ایران را تکان داد ، در باره مشخصات ، نمادها
نشانه ها و نتایج این جنبش، در باره پارادوکس شتابان این حرکت ،موقعیت و دامنه ی آن وسیاست سرکوبگرانه ووحشیانه حمله به مردم، حکومت نظامی رسمی در عرصه اینترنتی و ... راههای مقابله با سیاست رژیم حاکم و میزان پایداری و ادامه
اداری این سیاست است.

Wednesday, November 27, 2019


امان از« دازاین» انسان ها
طنزگفته ای پیرامون مدال قهرمانی ترامپ به سگ مصدوم
دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از «کونان»؛ سگی که در پی مشارکت در عملیات قتل «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش زخمی شده است در کاخ سفید پذیرایی کرد و به آن مدال و لوح تقدیر داد.

Monday, November 25, 2019

یادداشت پنجم و یک جمع بندی: از هفت روزی که ایران را تکان داد!

یادداشت پنجم و یک جمع بندی:
از هفت روزی که ایران را تکان داد!
یک، دو، سه و... چندانقلاب؟!
۱- تکانه های بزرگ اجتماعی را نه هیچ قدرتی می تواند پیش بینی کند و نه می تواند خود را از پی آمدهای آن در امان نگهدارد. بهمین دلیل این گونه رویدادها هم چون رخدادهائی غافگیرکننده واجدافزوده های بکری بوده و عموما پیش بینی ناپذیرهستند. این نوشته در ادامه چندین یادداشت قبلی است که به مهمترین وجوه و پی آمدهای خیزشی که سردمداران رژیم هم چون همیشه آن را فتنه دشمنان می نامند می پردازد.

Tuesday, November 19, 2019

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدید مقاومت!

یادداشت روزچهارم:
فرمان سرکوب و تشدید مقاومت!
نبردی که حول قلمروزائی و قلمروزدائی توسط جنبش مردم ایران در جریان است!.
تحلیلی فشرده از مهمترین رویدادها و روندها:
۱- مشت آهنین: پس از آن که خامنه ای در جلسه درس خود با اتلاق اشرار به معترضان افزایش قیمت بنزین فرمان داد که «مسئولین به وظایف امنیتی خود عمل کنند، جوازشلیک های بی مهابا و سرکوب به هرقیمتی صادرشد. روحانی گفت عددی نیستند و دولت هیچ قانون شکنی را تحمل نخواهد کرد. استاندارتهران گفت که فرمایشات رهبری داروی شفابخشی بود برای کنترل اغتشاشات.

Sunday, November 17, 2019

یادداشت روزسوم: نگاهی به چالش های جنبش انقلابی مردم ایران در سومین روز

یادداشت روزسوم:
ورودجنبش به فازدوم و چالش های پیشاروی آن
الف ـ اهنگ گسترش جنبش بسیارسریع بود. بلافاصله به بیش از ۱۰۰شهرسرایت کرد. در قیاس با خیزش ۹۶ نه فقط ازشهرهای متوسط و کوچک به کلان شهرها و از جمله  تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و شیراز و رشت  ... سرایت کرد بلکه مهم تر از آن، ترکیب شرکت کنندگان  بازتابی از جماعات رنگین کمان ایران  یعنی ترک و کرد و عرب و فارس و یا لر و گیلگ و... در برگرفت که دستاوردمهمی برای جنبش و بستری ضروری برای سراسری شدن آن است.

Saturday, November 16, 2019

یاداشت هائی پیرامون: کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

 یاداشت هائی پیرامون:
کالای استراتژیک، «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!
جنبش اعتراضی و برخی چالش ها:
در دومین روز تظاهرات در شهرهای مختلف، بیش از ۵۰ شهر به موج اعتراض پیوستند و تعدادکشته ها و زخمی ها رو به افزایش  است.
 گزارش ها حکایت از آن دارند که دامنه گسترش جنبش اعتراضی سریع است و اگر با همین سرعت پیش برود امکان سراسری شدن و خارج از کنترل شدن آن هست. بخصوص گذر از شهرهای متوسط و کوچگ به شهرهای بزرگ می تواند به توان جنبش بیافزاید. کاری که در خیزش ۹۶ نتوانست به نحو مطلوبی یپش برود. اما این بار با موضوع مشخص و برانگیزاننده مشترک توسط کالائی که نقش مهمی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در سبدهزینه های ۸ دهک متوسط و پائین جامعه داشت تاحدی متحقق شده است

گفتگو: دستگیری حمید نوری، افزایش نرخ بنزین و تشدید بحران وتضادهای حکومتی وسی سالگی فروپاشی دیوار

برنامه چشم اندازها: دستگیری حمید نوری، افزایش نرخ بنزین و تشدید بحران وتضادهای حکومتی وسی سالگی فروپاشی دیوار

Friday, November 08, 2019

نسبت «دازاین» انسان و «دازاین حیوانات»


نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوانات در دوپرده
 
هایدگر با فلسفه «حضور»انسان در جهان و اندرمعنای «دازاین» او شهره است. اما می توان پرسید، برای حیوانات هم اصلا «دازاینی» مطرح است؟ و یا به بیانی دقیق تر، با تعرض دازاین انسان به «جهان» حیوانات و تبدیل آن ها به خادمان خود و منقادکردنشان به مناسبات درونی خویش، یعنی همان مناسبات قدرت و سلطه، هرچند به معنای سلبی و بیرون کشیدن حیوانات از قلمروجهان طبیعی خود، آیا چیزی به نام دفاع از «دازاین» آن ها مطرح است؟!. به عنوان مثال گفته می شود تعدادپرندگان در قفس ها بیش از پرندگان آزاد در طبعیت است و این سوای شکار و نابودی آن ها و یک قتل عام واقعی در طی بیش از نیم قرن گذشته است.

Wednesday, November 06, 2019

وقتی بحران واردمداردیگری می شود!

وقتی بحران واردمداردیگری می شود!
سالگرد۱۳ آبان فرصتی برای تصفیه حساب های داخلی: ای مدعی بهشت برجام، استخر فرح تو را سرانجام / این که میگه رفراندوم، دروغ میگه به مردم.....

Monday, November 04, 2019

پیرامون تعمیق انقلاب عراق و لبنان و گسترش ضدیت با رژیم ایران....

در برنامه چشم اندازهای این هفته در باره جنبش اعتراضی و اجتماعی در عراق ولبنان ، مشخصات آن ، سمت گیریها و مطالبات و خطراتی که میتواند در مقابل داشته باشد،نقش ایران در این رابطه ، در باره مرگ ابوبکر البغدادی و تاثیراتش بر جریانات تبهکار اسلامی ومتحدان وپشتیبانان آن، بحران اقتصادی در ایران در آستانه کامهای ایران به سوی گام چهارم خروج از تعهدات برجامی و تشدید تحریمهای امریکا ، آزادی برخی از زنادانیان سیاسی و فعالان هفت تپه پرداخته ایم

Monday, October 28, 2019

قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشورنزده و قانونی خشونت]!

به بهانه قتل ابوبکربغدادی:
قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشورنزده و قانونی خشونت!
۱- با وجودآن که همه تبریک گویان مرگ ابوبکربغدادی آن را واقعه ای مهم و بعضا تاریخی نامیده اند درعین حال اذعان می کنند همانطور که با مرگ بن لادن بن لادنیسم (و تروریسم) پایان نیافت، چه در قالب خوداین جریانات و حامیان آن ها و یا چه در ظهورجریان های جدیدی با عناوین دیگر، مرگ سرکرده داعش نیز به معنی نابودی داعشیسم نخواهد بود.

Saturday, October 26, 2019

در دنیا چه خبراست


در دنیا چه خبراست؟!
واکنش سازمان ملل: خطاب به دولت ها به حرف مردم گوش دهید! 
اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی که گاه به خشونت کشیده می‌شود در چند کشور جهان ادامه دارد. در واکنش به این اعتراضات و تظاهرات جهانی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای از رهبران سیاسی خواست که به مسائل واقعی مردم گوش بدهند. گوترش هشدار داده است که اعتماد مردم به حکومت‌ها روزبه‌روز کمتر می‌شود

Friday, October 25, 2019

چشم اندازها: جنبش اعتراضی لبنان و عراق به چه معناست؟

پروژه آمد نیوز وربودن روح الله زم: اهداف ،پیامدها ونتایج

پروژه آمد نیوز وربودن روح الله زم: اهداف ،پیامدها ونتایج

ربودن روح الله زم ، دلایل صعود وسقوط پروژه های « آمدنیوز«ی درگستره سیاست حاکم در ایران، پیامدها و اهداف این پروژه و پایان آن،
ودر پایان در رابطه با بحران هسته ای -منطقه ای وتهدیدها و پیامدهای اجرای احتمالی دور چهارم کاهش تعهدات رژیم اسلامی وآینده برجام

Saturday, September 28, 2019

بن بست دیپلماسی و پی آمدهای آن

بن بست دیپلماسی و پی آمدهای آن؟
جمع بستی از نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشست های متعددجنبی پیرامون ایران حاکی از آن است که:
الف-شکست و حداقل ناکامی طرح مکرون و میانجی گری او( و اروپا). پس از تهاجم ماجراجویانه ایران به مراکزنفتی عربستان ( که به معنی عبور از خط قرمزهای امنیت حمل و نقل انرژی جهانی و دریائی محسوب می شود) و احتمال ناکامی تلاش های مکرون و اروپا برای کاهش دامنه بحران قابل پیش بینی بود.

پارادوکس روندهای تؤسعه ناموزون در چین و چشم انداز

پارادوکس روندهای تؤسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟
«بدون یک نیروی رهبری قوی و متحد، این کشور به سمت جدایی و فروپاشی می‌رود و یک فاجعه برای جهان به بار می‌آید»- از گزارش دولت چین در آستانه هفتادمین سالگردتأسیس جمهوری خلق چین*.

Friday, September 27, 2019

مراسم کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران

برای ماندگاری حافظه تاریخی و علیه فراموشی

۲۰۱۹مونترال-کانادا سپتامبر

مراسم کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران


گرداننده: احمد احمدیان، سخنرانان: عزت مصلی نژاد و تقی روزبه، شعر: حسین شرنگ، آواز و موسیقی: گروه لوئیز


Wednesday, September 25, 2019

آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل می توان گفت

آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل می توان گفت:
الف-شکست و حداقل ناکامی طرح مکرون و میانجی گری او(و اوروپا). پس از تهاجم ماجراجویانه ایران به مراکزنفتی عربستان ( که به معنی عبور از خط قرمزهای امنیت جهانی سوخت جهانی محسوب می شود) ناکامی این تلاش های مکرون محتمل بود.

Wednesday, September 18, 2019

لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه

لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه!
آیا خامنه ای با شلیک موشک ها و ارسال پهبادها به مراکزنفتی عربستان به «کودتائی» علیه سیاست های دولت برای مذاکره دست نزده است؟! آیا انجام چنین حمله ای در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و تلاش های مکرون و آبه و... برای مذاکره و احیانا دیدارروحانی و ترامپ تصادفی است؟!

Saturday, September 07, 2019

در برنامه ی چشم انداز این هفته، در باره ی بحران هسته ای و تشدید تحریمها و تاکتیکهای دوطرف درگیر، ابتکارات فرانسه و طرفهای اروپایی و امکانات پیشبرد این سیاستها، مذاکرات بین دوطرف و سیاستهای اسراییلی در این رابطه، سیاست تشدید سرکوبها و محاکمات و مجازاتها علیه کارکران وفعالان کارگری ومدنی و دلایل این سیاست سرکوب علیه کارکران هفت تپه و فولاد و فعالان زن در ایران وسیاست چپ در این رابطه گفتگو می شود.

Monday, September 02, 2019

مناظره پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن

در برنامه گفتگوهای سیاسی ، علی دماوندی با تقی روزبه و مجید دارابیگی در باره چپ، نقش و جایگاه و وظایف آن گفتگو کرده است. چرایی شکست ها و ناکامی های چپ ایران وجهان، درسهای آن و راههای برون رفت از موقعیت کنونی ، واقداماتی که بتواند به انسجام واتحاد نیروی چپ و سوسیالیست یاری رساند، موضوع بحث این هفته است ..

Friday, August 30, 2019

گفتگو پیرامون مسائل داغ روز: سورپرایز مکرون و حضورظریف در اتاق تهاتر سران هفت کشور

گفتگو پیرامون مسائل داغ روز: سورپرایز مکرون و حضورظریف در اتاق تهاتر سران هفت کشور!
در برنامه چشم اندازهای این هفته حول تحولات کنونی سیاسی در رابطه ی رژیم اسلامی دولت ترامپ و پادرمیانی فرانسه، موافقان ومخالفان مذاکرات و چشم اندازهای پیش رو، تشدید حملات نظامی اسراییل به متحدین رژیم اسلامی در لبنان وسوریه وعراق، کنفرانس هفت کشور و موقعیت ایالات متحده در رابطه با عروج قدرتهای بزرگ در سطح بین المللی و شکست طرحهای امریکا در منطقه خاورمیانه و... گفتگو شده است....

جنگ تن به تن یزدی و لاریجانی

برنامه چشم اندازهای این هفته، در ارتباط با افشاگریهای گسترده علیه لاریجانی ها ودلایل واهداف پروژه ، تضادهای تازه در بین اصولگرایان و هدف زدن حلقه لاریجانی ها در پس پرده ی مبارزه بافساد، اعتراف دولت روحانی در باره رسوایی سناریوی «حلقه ترور دانشمندان اتمی« ونشانه روشن نفوذ سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی خارجی در تارپود نام اطلاعاتی -امنیتی آن وبحران هسته ای و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی-نفتی رژیم وتصمیمات شورای امنیت گفتگو کرده اند.

Thursday, August 29, 2019

سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک


سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک!
 در خبرها آمده است* که پارلمان بریتانیا برای مقابله با بحران محیط زیست پیشنهادممنوعیت مالکیت خصوصی خودروها را داده است. طرح چنین پیشنهادی- تخطی به حریم مقدس مالکیت- چون ممنوعیت مالکیت خصوصی ماشین خودروها و توصیه به بهره برداری های اشتراکی و نیزگسترش وسایل حمل و نقل عمومی و....، توسط پارلمان کشوری که نماد و مهددمکراسی بورژوائی بوده است، براستی شنیدنی و شگفت انگیزاست و با خود حکایت ها دارد!

Wednesday, August 28, 2019

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! چه خبراست؟! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!
اصل آمادگی برای مذاکره، صرفنظر از چگونگی تحقق آن، بویژه پس از ۵بارگفتگوی تلفنی مکرون و روحانی و اظهارات ظریف علیرغم مخالفت ها و دستورالعمل های قبلی خامنه ای و سکوت معناداراو نسبت به این اظهارنظرها، بارها مطرح شده بود و امرتازه ای نبوده است. اما این که صحبت از دیدارروحانی و ترامپ درمیان باشد ( در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و در فرصت های مشابه) به میان آید، البته امرتازه ای است که باید دید علیرغم خوشبینی های مطرح شده توسط مکرون و ترامپ صورت می گیرد یا نه؟ در اینجا نگاه کوتاهی داریم به بسترها و پس زمینه های چنین واقعه ای:

Saturday, August 24, 2019

نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!

 نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!
هیچگاه تا این حدتناقض و دوگانگی ژرف بین عملکرد و اهداف واقعی تک تک این جمع با دستورکارآن وجود نداشته است. چنین شکافی بازتاب بحران عمیق و شتاب یابنده ای است که جهان را در چنبره خود گرفته است: در حقبقت از یکسو به لحاظ دست یابی به اهداف مشترک توسط تشکیل دهندگان هیچ تجانس قابل تاملز بینشان مشهود نیست. آن ها چیزی بجزنمایش ۷تا ۱نیستند. حتی دیگر فرمول بندی هائی چون ۵+۲ یا ۶+۱ به پدیده ای فرمال و بی معنا تبدیل شده است و مصداق یک بستر و هفت رؤیا هستند.

Sunday, August 18, 2019

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»
آقای بهروزستوده به انتقادها پاسخ نداده اند و استدلالی نفرموده اند و صرفا به ادعاها و دفاع کلی از تز «همه باهم» و تداوم پرخاشگری با مخالفان خود اصرار و بسنده کرده و مدعی اند که هیچ انقلابی و هیچ جنبشی بدون همه باهم صورت نگرفته است. البته اگر از انقلاب و جنبش سخن می گویئم قبل از همه داریم از خواست ها و مطالبات واقعی یک جنبش و یک جامعه سخن می گوئیم و از آن نوع صف آرائی ها و اتحادی که حول آنها صورت می گیرد. یعنی از منبای اتحادها و مشروط بودن آن ها به مطالبات سخن می گوئیم و نه از اتحاد و یا همه باهم کلی و قائم به ذات. اما مطالبات نه از ذهن و گرایش این فرد یا آن جریان بلکه از متن خودجامعه و مطالبات واقعی آن از یکسو و تاریخ و تجربه های صورت گرفته آن جامعه از سوی دیگر قابل فهم است و باید مستند به آن ها باشد.

Wednesday, August 14, 2019

نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب


نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب؟
شیوه برخورد و اصلاحات پیشنهادی پیرامون شوراهای سراسری برای تدوین قانون اساسی و حذف مجلس مؤسسان  با پرسش ها و چالش های متعددی مواجه است. البته اصل رابطه  شوراها و مجلس مؤسسان و نحوه برخورد با آن برای چپ (بویژه گرایش سنتی چپ) همواره مسأله برانگیزبوده و اختصاص به این یا آن جریان هم ندارد. از همین رو این نوشته به سهم خود گرچه فشرده، باهدف تعمیق و تأمل بیشتر حول آن و مسائل مرتبط با آن  نگاشته می شود:

Sunday, August 11, 2019

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال پشت آن!
اکبرگنجی مطلب بلندی پیرامون رابطه شاه سابق و البته نزدیکانش با زنان نگاشته است و اساسا هم به نقل از خاطرات اسداله علم نزدیک ترین یارغارشاه. البته چنین افشاگری برای نسل های گذشته و آنها که خاطرات علم را خوانده اند چیزتازه ای نیست و ببشترمی تواند برای نسل های جدیدقابل توجه باشد. با این همه بشدت موردموردانتقادکسانی چون زیدآبادی و هادی خرسندی و ف.م.سخن و ... قرارگرفته است.

گفتگو: پیرامون ریشه های فرقه گرائی و چگونگی خروج از آن

در گفتگوهای سیاسی این هفته در باره ریشه های فرقه گرایی در چپ ایران، زمینه و پیشینه های تاریخی و تئوریک آن، راهها ی خروج ونقد آن، معنای سیاسی واجتماعی آن متمرکز شده ایم. آیا راهی برای خروج ونقد عملی واجتماعی فرقه گرایی پیدا شده است؟ سوالاتی است که تقی روزبه و مجید دارابیگی تلاش کرده اند پاسخهایی برای پیدا کنند

گفتگو پیرامون تشدیدبحران ، و فراخوان ۱۴ فعال زن

گفتگو:
در برنامه چشم اندازهای این هفته، نگاهی به اوضاع سیاسی، هدقهای تحریمهای ترامپی و مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کنار تشدید میلتاریزه شده خلیج فارس، فراخوان ۱۴ فعال زن علیه آپارتاید جنسی، سیاست همه باهم و واسطه های آن نتایج وهدفهای این سیاست، حذف چهار نقطه از پول ملی ناشی از کدام سیاست است ونتایج آن ،در اقتصاد وزندگیهای مردم، از موضوعاتی است که در این برنامه مورد توجه بوده است.

Saturday, August 03, 2019

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!
با سرنوشت َعَلم کردن این گونه حباب های سیاسی در طی چندین دهه آشنائیم. هرکس یکی پس از دیگری به فراخوروضعیت و با شعارهمه باهم و علم کردن لیستی و ادعاهای پرطمقراق و برافراشتن َعَلم و کتلی ... از گردراه می رسد و چندصباحی ... و سرانجام هم زمان تخلیه حباب ها فرا می رسد و دیگر هیچ.... دریغ از یک درس واقعی از تجارب قبلی! هرکدام هم بر موجی برخاسته از داخل و سوار بر آن ....

Thursday, August 01, 2019

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تلویزیون برابری: بعد از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، نظام آینده چگونه تاسیس میشود؟ با برگزاری مجلس موسسان یا کنگره سراسری نمایندگان شوراها و یا الغای فوری هر نوع دولت با تکیه بر دمکراسی مستقیم مشارکتی - گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال سیاسی و تحلیلگر چپ: تقی روزبه، مجید دارابیگی و بهروز فراهانی

Monday, July 29, 2019

گفتگو: جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید

گفتگو: جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید؟


جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید؟ بحران ساختاری سرمایه داری،شکست مدلهای سوسیالیسم اردوگاهی وسرمایه داری دولتی ونئولیبرال،تشدید تصادهای طبقاتی و ویرانیهای برجای مانده از توسعه سرمایه داری، بیش ازهر چیز،جهان را تشنه ی آلترناتیوی پیشرو وترقیخواه، انساندوست وطبیعت دوست،برابر طلب وآزادیخواه کرده وتلاشها برای ساختن ویافتن آلترناتیو به دغدغه بسیاری از فعالان وپیشروان جنبشهای اجتماعی تیدیل شده است. ایران از این روند جدا نیست وشاید این مساله بواسطه یک رژیم توتالیتر ومذهبی سرمایه داری ،بیش از هر زمان دیگری ضرروت دارد. در این رابطه علی دماوندی با تقی روزبه و مجید دارابیگی ،دوتن از فعالین قدیمی جنبش چپ ایران گفتگوکرده ونظرات آنان را در رابطه چپ ایران، جایگاه آن ، نیازها و مشکلات آن ، رابطه اش با جنبشهای اجتماعی و...پرسیده است. این گفتگو در چند قسمت ادامه خواهد داشت وتلاش میشود که نظرات و تصویرهای دیگر فعالان این جنبش هم تا حد امکان بازتاب داده شود.

جنگ نفتکش ها،رقص در لبه ی پرتگاه

Tuesday, July 23, 2019

خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی


 خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!
بازهم موسم «انتخاباتی» رژیم فراررسیده و سروکله «سیدمظلوم» برای نجات رژیم چه در عرصه داخلی و چه بین المللی پیداشده است و برای رونق بخشیدن به دکان راکد و ساکت نظام درداخل از یکسو و اعاده حیثیت از آن در سطح بین المللی از سوی دیگر.

Monday, July 22, 2019

شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟


 شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟
یک مقام امنیتی: ۱۷ جاسوس وابسته به سازمان سیا دستگیرشدند
وزیراطلاعات : زمان ضربه به جاسوسان سیا فرارسیده است.
«جاسوس‌های شناسایی شده شامل شاغلین مراکز حساس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بوده‌اند».

Sunday, July 21, 2019

وقتی مجاهدین پس از سالها سردوانی مرگ مسعودرجوی را تایید می کند!

 وقتی مجاهدین پس از سالها دروغ بافی و سردوانی، با نصب عکس مسعودرجوی مرگ او را مورد تایید قرارمی دهد 


مقاله زیر بهمین مناسبت بازتکثیر می شود:

Saturday, July 20, 2019

برنامه چشم انداز این هفته: تحولات تازه بحران و ارزیابی از بیانیه ۱۴ کشگرداخل کشور

سیاست گروگانگیری ایران در تنگه هرمز حتی شمشیردودم هم نیست بلکه شمشیریکدمی است که پی آمدهای درازمدت آن حاصلی جز میلیتاریزه کردن تنکه هرمز و تنگ ترکردن حلقه طناب به دورگردن خود نخواهد بود.

در برنامه این هفته چشم اندازها، پیرامون تحولات تازه و وتشدید خامت بحران و افزایش تحرکات نظامی (توسط
هردوطرف) از یکسو و نیزتحرکات دپیلماتیکی که حول موضوع مذاکره بین طرفین مطرح شده است صحبت خواهیم داشت. در بخش پایانی هم ارزیابی و نقدی هم خواهیم داشت پیرامون بیانیه ۱۴نفر از کنشگران داخل کشور پیرامون گذار از حکومت اسلامی

Tuesday, July 16, 2019

توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا


توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!
پس ازتهدیدهای دیگرسرداران،‌ اینک شخص خامنه‌ای هم در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس هشدار داده است که "جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد."  
رژیم ایران از مدتی پیش تاکتیک کاهش زمان گریزهسته ای ( از طریق کاهش تعهدات برجامی )، ایجادعدم امنیت در ابراه های منطقه و نیز تشدیدتهدیدها و فعالیت نیروهای نیابتی خویش در منطقه را برای مقابله با سیاست های فشارحداکثری دولت آمریکا و تحت فشارقراردادن اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا در دستورکارخود قرارداده است.

دل پیچه های یک بحران

دل پیچه های یک بحران!
«اگر در آمریکا خوشحال نیستید، می توانید بروید. این انتخاب شماست. فقط انتخاب شما».
توئیت های جدیدترامپ علیه چهارنماینده رنگین پوست کنگره آشکارا گام تازه ای است از رویکردنژادپرستانه و بیگانه هراسی که ترامپ برای امیال خود و بخش محافظه کار تر سرمایه داری و البته بسیج لایه ها و بخش های واپسگرای و کمترآگاه جامعه امریکا، سوار برموج آن شده است. از همین رو آن را باید به عنوان بخشی از فعالیت های کمپین انتخاباتی او محسوب هم کرد. شاه سابق ایران زمانی در اوج یکه تازی خود به مخالفانش چیزی شبیه همین سخنان را گفته بود که اگر خوشتان نمی آید از مملکت بروید!

Thursday, July 11, 2019

دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا

جنبش یونان یکی از امیدبرانگیرترین جنبش های اروپا علیه ترویکا وسیاست های ریاضتی آن در اروپا بود... احزاب و نمایندگان نرمال بورژوازی با بالاآوردن بحران عظیم بدهی ها، ناگزیرشدند که صحنه را ترک کنند و جای خود را به اتیکت های جدید و چهره های تازه و خوشنام با رنگ وبوی چپ بدهند. سیریزا جریانی بود از یک جنبش بزرگ و عمومی علیه سیطره ترویکا و سیاست های ریاضتی آن که با آغوش بازآمادگی خود را برای پرکردن خلا برآمده از بحران اعتماد به بورژوازی در بزنگاهی بزرگ، گشود. 

Tuesday, July 09, 2019

یا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟


آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  
در ادامه کوشش آبه نخست وزیرژاپن برای هموارکردن راه مذاکره یین دو طرف در جهت کاستن و حل بحران منازعات ایران و آمریکا والبته ناکامی وی پس از آن که برای رژیم ایران روشن شد حامل هیچ پیشنهادواجد امتیازمشخص در جهت گشودن تنگناهای تحریم های حداکثری نیست؛ این بارمکرون و اروپا واردمیدان شده اند. 

Monday, July 08, 2019

دو سناریوی رژیم در گفتگوی این هفته

 گفتگوی این هفته، تحلیلی است از چشم اندازبحران و و دوسناریوی حداقل و حداکثری رژیم پیرامون تهدیدبه خروج از برجام و بازگشت به غنی سازی با هدف کاهش زمان گریزهسته ای به مثابه ابزارچانه زنی برای مذاکره و نیز این واقعیت که چگونه جناح اصلی در پی آن است که از طریق دوگانه سازی دشمن و نظام بتواند نظام سرتا پا گندیده را بتواند سرپانگهدارد با فشرده کردن صفوف خود فرجه ای برای بقاء و سرکوب فراهم کند و...... 

Tuesday, June 25, 2019

سقوط پهپاد آمریکا، سیاست رژیم جمهوری اسلامی و دولت آمریکا

پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون


پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون:
فالانژیسم شاخ و دم ندارد!
تا دیروز خودش حجاب داشت و حتی در خارج هم برای مدتی کلاه پوششی از سر برنمی گرفت. اما امروزه برای آن که خود را خیلی پیشتارنشان دهد به کسی که جرئت کرده است در ترکیه دیواربه دیوارایران حجاب از سربردارخائن می گوید. واقعیت چیست؟

Sunday, June 23, 2019

بحران چپ و چگونی برون رفت از آن (بشکل پرسش و پاسخ)

پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*
ارزیابی از نقاط قوت و ضعف و جایگاه و نقش احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و انقلابی در اپوزیسیون ایران، یک گام اساسی و ضروری در پیشروی و غلبه بر موانع و انحرافات جنبش کارگری و کمونیستی و چپ می باشد. این ارزیابی بایستی نقادانه، از سر راستی و صراحت انجام گیرد. بنابراین بایستی هیچ گونه حسابگری و ملاحظه کاری و سازش در آن راه نیابد. پرسش های زیر که فقط بر بخشی از این ارزیابی بسیار پردامنه و وقفه ناپذیر تأکید کرده، با همین دیدگاه تنظیم گردیده است.

گفتگو پیرامون سرنگونی پهبادآمریکا و پی آمدها


در گفتگوی این هفته پیرامون بحران فزاینده منطقه، خطرجنگ و چشم اندازهای محتمل، گزینه های سیاسی -دیپلماتیک ونظامی برای دوطرف، حمله به بهپادامریکا وامکانات واحتمالات اقدامات متقابل، نتایج این سیاستها و اهداف تاکتیکی و استراتژیک دوطرف و...

Friday, June 14, 2019

چشم انداز: برنامه دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

چشم انداز: برنامه دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

ترامپیسم و دو سنارویوی پیش روی رژیم حول بحران هسته ای. 
در برنامه جشم انداز این هفته، تقی روزبه و علی دماوندی به تحولات سیاسی در ایران، کشتن بیرحمانه یکی از زندانیان سیاسی توسط باندهای تبهکار در زندانهای حکومت اسلامی ، به سیاست تشدید فشار درداخل وبده بستانهای خارجی حکومت ،‌به سفر نخست وزیر ژاپن ووزیر خارجه آلمان به تهران و سیاستهای آمریکا وژاپن و آلمان واروپا وروسیه در قبال ایران، به عواقب سیاست غنی سازیها و نقص توافقنامه فرجام، و در پایان به ترامپ وترامپیسم در سطح بین المللی و سیاست دیپلماتیک وخارجی ایالات متحده د راین رابطه خواهیم پرداخت. 

Thursday, June 13, 2019

به مناسبت امضاء وزیرکشورانگلستان برای استردادجولیان آسانژ: طناب دار بر گلوی دموکراسی


به مناسبت امضاء وزیرکشورانگلستان برای استردادجولیان آسانژ:
طناب دار برگلوی دموکراسی!
صبح امروز ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد حکم استرداد جولیان آسانژ را امضا کرده تا مسیر برای انتقال بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا و مواجهه وی با اتهاماتش (هک و جاسوسی کامپیوتری) هموار گردد.
جاوید در اینباره گفت: 

Saturday, June 08, 2019

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!


به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!
این روزها به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! قدرت را واگذارکرد.... بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفته بود که برای چنین انتصابی باید خون گریست!... تمرکز می شود. با این همه پاسخ بسنده و واقعی به این سوال، در لابلای انبوهی از ذکرمسائل فنی و گزارش های روزنامه ها و خاطرات و کلا خرده نگرش ها گم و گور می شود. 

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!
این روزها به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! واگذارکرد.... بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفت که برای چنین انتصابی باید خون گریست!... تمرکز می شود. با این همه پاسخ بسنده و واقعی به این سوال، در لابلای انبوهی از ذکرمسائل فنی و گزارش های روزنامه ها و خاطرات و کلا خرده نگرش ها گم و گور می شود.

Wednesday, June 05, 2019

چشم انداز: برنامه ای دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

 چشماندازها: برنامه ای دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

در این برنامه با نگاهی دیگر پیرامون رویدادهای اخیرمنطقه و معنای رویکردرژیم ایران پیرامون کاهش تعهدات هسته ای، و خطواستراتژیکی و تاکتیک ترامپ حول مذاکره و نیز جهت گیری و تاکتیک طرف ا یران برای خروج از بحران تعلیق و دست 
یابی به اهرم فشار می پردازیم.

Friday, May 10, 2019

از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟

از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟
آیا ماشین جنگی ترمزی کارآمد و متناسب با این سرعتی که بخودگرفته است دارد؟. فعلا که دولت آمریکا با راه انداختن کمیپین تبلیغاتی که طبق آن مدعی است که اطلاعات سری بدست آورده است که دولت ایران درحال تدارک حمله نظامی به نیروها و متحدین آمریکاست و بهمین دلیل هم برای دفع خطر به آرایش نظامی سنگین روآورده است.....