Saturday, March 28, 2020

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

 کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی  
پزشکان و نهادهای پزشکی و جامعه شناسان در ایران در مورد برخوردحاکمیت و دولت با کرونا چه می گویند؟ پزشکان و برخی جامعه شناسان از سیاستی پرده برمی دارند که طبق آن رژیم از استراتژی ی بنام «ایمنی جمعی» پیروی می کند که مطابق آن براین باورند که ۶۰، ۷۰٪ افرادجامعه به این ویروس دچارخواهند شد. از همین رو بهتراست که از طریق گسترش و شیوع آن یه ایمنی جمعی بدن های افرادجامعه  برسیم ( تنازع بقاء و انتخاب اصلح درخشن ترین روایت ضدانسانی) وحتی براساس همین باوراست که مسافرت های نوروزی از نظرآن ها هم چون امرمثبتی تجویز می شود!
می دانیم که روحانی و دیگرسران رژیم به کرات در سخنانی به یادماندنی عدم اعتقادخود به قرنطینه را نشان داده اند. گفته بودند که مسافرت های نوروزی اجتناب ناپذیراست و حتی در آستانه سال نو مبادرت به افتتاح اتوبان جدید برای کوتاه کردن مسافت تهران و شمال کرده بودند. سپاه از خلوت کردن خیابان ها سخن گفته بود اما در عمل با رژه رفتن ها و مراسم تشییع جنازه در خیابان ها به ضوابط و مقررات مربوط به کرونا دهن کجی کرده است...  بطوری که یکی از مسولان ستادبحران توئیت می کند که برای آن تنها باید گریست.  

سالی که گذشت و سال جدید

در برنامه چشم اندازاین هفته، نگاهی به وقایع سال گذشته و چشم اندازسال جدید

گفتگو: تهدیدها و فرصت ها

گفتگوی این هفته: پیرامون خصلت جهانی بودن کرونا(در تناظربا جهانی بودن سرمایه)، تاثیرات اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی آن، سیاستهای حاکم در برخورد با کرونا ، سیاست نئولیبرال در این رابطه، تهدیدها و فرصت ها و تغییرات ناگزیری که در رفتارها و اندیشه های اجتماعی در حال شکل گیری است. تشابه کرونا هم چون مهاجم بیرحم به ایمنی بدن و نئولییرالیسم هم چون مهاجم گستاخ به ایمنی جامعه و «ائتلاف منفی»طنرگونه ای که از متن این تقابل و رودرروئی ها از درون تهدیدها سربرمی کشد.....

Friday, March 20, 2020

پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن

پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن!
وضعیت اضطراری حکایت از تکرراضطرار و کاهش فواصل بحران ها و تبدیل شدن آن ها به یک پیوستاراست: بحران در بحران. کنترل از دست می رود و نظام قدرت مشرف برزندگی از رتق و فتق امورجاری عاجز می شود و در هر لحظه و در هر رویدادی ناتوانی و ناکارآمدی خود را به منصه ظهور می رساند. هیچ چیزی حل نمی شود و سیررویدادها و خشم عمومی به سمت نقطه فوران تازه ای حرکت می کند. در وضعیت اضطراری ریتم کمابیش عادی ضربان زندگی به شکل غیرعادی زده می شود. در چنین حالتی ما با پدیده بحران در پی بحران ولاجرم انباشت بحران ها مواجه می شویم. امرمشخص با امرکلی گره می خورد و هیچ خواستی بدون دست زدن به ترکیب ساختارقدرت و دگرگونی سیستم قابل تحقق نیست. راه به خواست های کلان برده و با آن گره می خورد.

Wednesday, March 18, 2020

خواب خوشی که رژیم و ظریف برای سال جدید دیده اند

خواب خوشی که رژیم و ظریف برای سال جدید دیده اند!
در شرایطی که رژیم سال گذشته را با ایجاد یک فاجعه ملی به پایان می برد، و در ضعیف ترین و شکننده ترین وضعیت قراردارد لاجرم به قول خودشان برآنند که این فاجعه را به یک باصطلاح فرصت تبدیل کند. از یکسو با کاستن شکاف نجومی اشان با مردم در داخل از آن بهره بگیرند و از سوی دیگر با باصطلاح جلب همبستگی ایرانیان خارج و بهره گیری از معضل کرونا در دپیلماسی بین المللی برای مقابله با تحریم ها. و در همین رابطه از نوسازی درشیوه حکمرانی! و ظرفیت سازی در نهادهای مدنی ... یک ضرب المثل می گوید وقتی روباه موعظه می کند مواظب غازهای خودتان باشید! ظریف در پیام ویدئوئی خود چنین موعظه می کند:

Sunday, March 15, 2020

تلاش مذبوحانه سایت کلمه برای جلوگیری از اسقاط افیون مذهب

تلاش مذبوحانه سایت کلمه (ارگان باصطلاح اصلاح طلبان سبز) برای جلوگیری از اسقاط افیون مذهب ( و اسلام سیاسی)!

درحالی که بایدها و  مقدسات الهیات شیعه و فقه جفعری و اماکن و مناسک نهادینه شده مذهبی در مواجهه با ویروس کرونا به  زلزله افتاده و متولیان و دکانداران دین را با بحران و ترس وافری مواجه ساخته است، و خامنه ای هم این روزها مشغول راست و ریس کردن این الهیات برای کفن و دفن فاجعه کشتارکرونائی رژیم است، سایت کلمه برای نجات این دکان پر رونق نظام اسلامی به تکاپو افتاده و با فراربه جلو مدعی شده است که گسترش این ویروس به سکولارها هم مهرابطال زده است! 

Friday, March 13, 2020

بوی کباب، آقای زیدآبادی وافلاس کنشگری

:نگاهی کوتاه به دو موضوع
بوی کباب، آقای زیدآبادی وافلاس کنشگری!
احمدزیدآبادی در بازی با کلمه قرنطینه وبا مفایسه و تشبیه خودمراقبتی حاکمان، مثلا خامنه ای در امتناع از اختلاط با دست بوسانش، با حصرسه زندانی و این که آن ها قاعدتا از این رهگذر معنای حصر را درک و لمس می کنند، خواهان عقلانیت از سوی رژیم و آزادی حصرشدگان گشته است.

گفتگو: اقتصادی سیاسی بحران کرونا

در برنامه ی چشم اندازهای این هفته، در باره جبنه های مختلف پی آمدهای کرونا، بحران مدیریتی و ناکارایی سیستم ونهادهای غیر پاسخگو، درباره تاثیرات این عدم کارایی و ناتوانیهای در گسترش وشیوع و افزایش قربانیان، آمارهای دروغ و گزارشات متناقض و ...، تاثیرات آن بر زندگی مردمان ایران خصوصا اقشار آسیب پذیر، بحران هسته ای و گزارش آژانس و احتمال تصمیم گیری های تازه، و در پایان در باره طالبان گیت و پروژه تسلیم افغانستان به طالبان و تأثیرات مخربی که میتواند به زندگی و حیات سیاسی و فرهنگی مردم این کشور بگذارد و نیز ابعادجدیدشکاف های درونی ساختارقدرت است...

Wednesday, March 04, 2020

بی بی سی: تحلیل سیاسی یا سرگردانی سیاسی

مفسربی بی سی: تحلیل سیاسی یا سرگردانی سیاسی؟
مفسربی بی سی که درطی همه این سالها هنرش کندوکاو و منبت کاری و سبک و سنگین کردن حتی مثقالی تغییر وزن کفه این یا آن جناح و این یا آن باند و کلا تغییرات درون سیستمی بوده است؛ اکنون از انهدام ساختارحکومت اسلامی ( و یا به گفته وی جمهوری اسلامی) سخن می گوید که مراد از ساختار همان نهادهای باصطلاح انتخاباتی است که در آن نهایتا سپاه دست بالا را خواهدداشت. پرسش اما این است که در وضعیت کنونی بحران حکومت اسلامی را با کدام مؤلفه ها می توان توصیف کرد؟ و خودتحلیل رفتن ساختارهای صوری به چه معناست؟ 

Tuesday, March 03, 2020

سه شبنه بزرگ

سه شبنه بزرگ!
روزمهمی است در انتخابات مقدماتی آمریکا و در مسیر گزینش کاندیداها (البته برای حزب دمکرات و نه جمهوری خواهان که عملا ترامپ بدون رقیب است ) که در آن چهارده ایالت مهم و از جمله کالیفرنیا نمایندگان خود را بر می گزینند. از زمانی که نظرسنجی ها پیشتاری برنی سندرز در سطح ملی اعلام کردند، تمامی موتورها و تمهیدات و سازوکار های بازدارنده برای متوقف کردن او بکارافتادند.