Friday, July 30, 2021

گفتگو پیرامون مولفه ای سه گانه بحران و مختصات دوره انتقالی

 گفتگو: 

پیرامون: سه مولفه اصلی بحران، دوره انتقالی از وضعیت مبارزات پراکنده به سراسری و استراتژی و تاکتیک معطوف به آن، چرا و چگونه رژیم از تحولات جامعه عقب افتاده و به شکل واکنشی عمل می کند، ودرعین حال همچنان مشغول بحران آفرینی است،خلع یدکردن دولت روحانی از مذاکرات هسته ای، و..... 


 موج سازان و موج سواران!

برآمدجنبش اعتراضی کارگران و تهیدستان ایران ظاهرا عده ای رفرمیست مزاج را آتشین مزاج کرده و دوستدار«انقلاب»!. آن ها رفرمیست های پریروز بودند، ترامپیست های دیروز و موج سواران امروز و موج های فردا هستند. درنزد آن ها هیچکدام از این ها در ذات خود نتاقضی باهم ندارند و بستگی به آن دارد که کدام موج در کدام زمان دست برتر را داشته باشد. بهمین دلیل هم انتظارهیچ و مطلقا هیچ انتقادواقعی هم از آن ها نسبت به موج سواری های دیروزشان نمی رود...

دوقطبی سازی و جاده مرگ

 دوقطبی سازی و جاده مرگ!

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در توئیتی با هشدار درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» نوشت: جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متاسفانه هرروز قطب بندی تازه. امروز: طرح صیانت در فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه‌شقه می‌کنیم. کرکسان منتظرند! مواظب ایران باشیم».
باید به جناب وزیرگفت: اولا جناح حاکم به نوبه خود مثل همه مستبدانی که در نقطه کورحرکت می کنند به خیال خود دارد به سرعت از جاده مرگ و مهلکه می گریزد!.منتها از این ستون به آن ستون. ثانیا کسی که با «ساطور پیکروطن را شقه شقه می کند» خود مَثل اعلای کرکس است، اما جناب وزیر عامدانه تغافل کرده و آدرس غلط می دهد. . البته از کسی که خود سوارهمان قطارمرگ است، جز التماس و التجاء از راننده قطاری که بدون بدون ترمز و فرمان است، انتظاری جز این نمی رود.
با این همه جناب وزیر خطرواقعی را به خوبی فرموله کرده است: روندشتابناک دوقطبی شدن و دوقطبی کردن جامعه را که همچون جاده مرگ در برابررژیم آغوش گشوده است!

پیرامون پیوند خیابان و کار

گفتگو:
برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره بحرانهای درهم وپیچیده سیاسی -اقتصادی-محیط
زیستی-کرونایی در کشور، صف طولانی قربانیان این بحرانها، موقعیت جنبش های اجتماعی خصوصا اعتصاب بزرگ وسراسری نفت وچشم اندازهای آن ،چگونگی فرارویی این جنبش ها و پیوندهای جنبش خیابانی و اعتصابی ، بحران اتمی ودورنماهای مذاکرات با قدرتهای ۴+ و ..


بخش دوم: گفتگو پیرامون شکل گیری راه کارگر

بخش دوم: گفتگو پیرامون شکل گیری راه کارگر:

پرسش های بینندگان تلویزیون برابری ، در باره انقلاب ۵۷، شکل گیری راه کارگر، نحوه ی برخورد به فاشیسم برآمده از شکست آن انقلاب، رابطه ی مبارزه طبقاتی و طرح کاست حکومتی، نفی تئوری سه جهان ونقد رویزیونیسم وسیاست استالینیستی وواقعتیهای تلخ سرکوب ونفی ازادیهای سیاسی و مدنی در آن بلوک، دلایل خوش بینی های اولیه ونداشتن استراتژی مقابله ی سراسری علیه ارتجاع برآمده از انقلاب وسرکوبهای خونین دهه ۶۰، چرایی عدم وحدت چپ ونیروی ترقیخواه و آزادیخواه دراین چهاردهه و...سوالاتی است که بینندگان عزیز تلویزیون برابریبحران نه استثناء که قاعده است

بحران نه استثناء که قاعده است!

به بهانه فاجعه تاریخی سیل در آلمان و برخی کشورهای اروپائی که تاکنون موجب مرگ بیش از صدنفر و ناپدیدشدن هزار نفر شده است. فاجعه ای که آسیب پذیری کشورپیشرفته ای مثل آلمان را مشابه یک کشورجهان سومی نشان داده و بیانگر آن است که بحران اقلیمی و بحران تندرستی ( پاندومی ها و....) علیرغم تلاش اروپائی ها و البته نه فقط آنها، برای عادی سازی و ضعیت بحران و گرفتن مراسم جشن ورود به دوران پساکرونا (برگزاری مسابقه فوتبال حضوری دهها هزارنفری اخیردر انگلسان از جمله این گونه تلاش ها بود)، از آن نوع بحران هائی نیستند که که با نادیده گرفتنشان، رام و سربزیرشوند!

Monday, July 19, 2021

تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم

 به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت:

تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!

متن بیانیه* ضمن ابرازهمبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران نفتی و انتقاد از شرایط سخت کاری آنها و از پیمانکاری و انتقاد به تلاش های رژیم برای ایجاد شورای اسلامی کار، بخش بیشترآن را به تبلیغ و محاسن تشکل سندیکائی و دست آوردهای کارگران شرکت واحد و حومه تخصیص داده و به کارگران نفتی درحال اعتصاب توصیه اکید می کند که مطابق الگوی آن ها سندیکای خود را با فراخواندن مجمع عمومی و تعیین نمایندگان و تهیه اساسنامه تشکیل دهند!. آیا توصیه به چنین الگوئی در گرماگرم معرکه و در حالی که خوداین کارگران با وجودپراکندگی از طریق تشکل های ابتکاری توانسته اند یک اعتصاب سراسری و طولانی آنهم در بخشی حساس و استراتژیک مثل نفت بوجود بیاورند امری مثبت است؟ بنظر می رسد که این گونه تعیین نرخ در وسطه معرکه بنا به دلایلی چند خالی از اشکال نباشد و کمکی هم به تقویت همبستگی و سراسری کردن جنبش های اعتراضی کارگران نکند که مهم ترین دلایل آن به قرارزیراست:

Saturday, July 10, 2021

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»

اعتصاب کارگران نفت و گاز، اعتراضات خیابانی و شبانه و سونامی اعتراضات! چه کسی خلأ بوجودآمده را پر می کند مردم یا رژیم؟

اعتراض اهالی شهرری و در مناطق و استان های دیگر به قطع جریان برق و یا آب و اهمیت آن در پیوند خیابان و اعتصابات*

بحران بازتولیداقتدار و ابعاد ناتوانی و ناکارآمدی رژیم این روزها به عرصه های عمومی امورات زندگی هم کشیده شده است و بعیدهست کوتاه مدت باشد. همچنان که تورم کالاهای اساسی هم سرایستادن ندارد. به اعتراف روحانی،  عدم سرمایه گذاری طولانی مدت در زیرساخت ها منشا مشکلات اخیر و فرسودگی ها است ( همانطور لااقل در طی ده سال اخیر نرخ رشداقتصادی قریب به صفر و سرمایه گذاری نزولی بوده است. یعنی  نه فقط با گریز و عدم رغبت سرمایه گذاری های خارجی که با فرارسرمایه های داخلی هم مواجه بوده ایم). در اصل بروزچنین تکانه هائی بخشی از فرایندبحران بازتولید سیستمی است که اینک با چنین شدتی جلوی چشمان ما ظاهر می شوند و هرروز روزن های جدیدی را برای فوران اعتراضات می گشایند. 

Wednesday, July 07, 2021

به بهانه اعتراضات شبانه! سونامی اعتراضات؟ چه کسی خلأ بوجودآمده را پر می کند مردم یا رژیم؟

 به بهانه اعتراضات شبانه! سونامی اعتراضات؟ چه کسی خلأ بوجودآمده را پر می کند مردم یا رژیم؟

اعتراض اهالی شهرری و در سایرمناطق و استان های دیگر به قطع جریان برق و یا آب و اهمیت آن در پیوند خیابان و اعتصابات*                                                                                                           

بحران بازتولیداقتدار و ناکارآمدی رژیم و کشانده شدن آن به عرصه های عمومی نیازهای روزمره و حیاتی زندگی، از مهم ترین مشخصه های شرایط کنونی و مرتبط با تغییرتوازن قواست که هرروز روزن های جدیدی را می گشاید. وقتی خامنه ای  حکم به شرکت در انتخابات به عنوان واجب عینی و یا فتوا به حرمت رأی سفید و آراء‌باطله می دهد، اما علنا توسط شهروندان نادیده گرفته شده و مهر ابطال می خورد و یا وقتی معلوم می شود که حتی قادر به حفظ استراتژیک ترین و امنیتی ترین تاسیسات خود‌(هسته ای) نیست و 

Sunday, July 04, 2021

کابوی بازگشت مجددترامپ و بحران جهانی انتقال

کابوس بازگشت مجدد ترامپ به صحنه انتخابات آمریکا!

بحران جهانی انتقال و خطوط عمده عبوراز بحران!

ترامپ پس از مدتها اظهارنظرتلویحی و دوپهلو نسبت به حضورش در انتخابات ریاست جمهوری در آخرین پاسخی که به رسانه محبوبش فاکس نیوزداد با صراحت بیشتری مکنونات درونش را به زبان آورد: بله تصمیم نهایی را گرفته ام!. مسأله این نیست که من می خواهم یا نمی خواهم در رقابت های انتخاباتی شرکت کنم. کشور به آن نیاز دارد. باید مراقب این کشور باشیم. باین ترتیب او در «اوج رسالت زدگی» احتیاج کشور به او دیگر پنهان نمی کند که آماده گام نهادن مجدد به میدانی آکنده از چالش و جنگ قدرت شده است و حتی از حالا میتینگ های «انتخاباتی» خود را نیز شروع کرده است.

گفتگوی هفته پیرامون اعتصاب بی سابقه کارگران صنعت نفت و گاز و پیروشیمی و تاثیرات عمیق آن

گفتگو:

در برنامه چسم اندازهای این هفته، درباره تحولات سیاسی هفته، اعتصاب بی سابقه و سراسری کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و تاثیرات عمیق آن برروی نوع سازماندهی ومطالبات وهمبستگی های کارگری و اجتماعی، حمایتهای پرشور خانواده های قربانیان جنایات سیاسی در ایران خصوصا خانواده های جانباختگان ابانماه، تاثیرات زلزله تحریم فعال انتخاباتی حکومتی و رای های باطله و تاثیر آن در نحوه ارتباط حکومت و مردم و تغییر شیفت رفتارهای مردمی واعتراضات اجتماعی، در باره مذاکرات هسته ای و آینده آن و در پایان خطر سقوط دولت افغانستان بدست ارتجاع طالبان بستر لا بیش از دو دهه اشغال و حضور نظامی ناتو ... گفتگوشده است


Saturday, July 03, 2021

ریاست مادالعمری و معنای «سوسیالیسم با طعم چینی» ه مناسبت برگزاری نزدهمین کنگره حزب کمونیست چین

به مناسبت برگزاری نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین، سوسیالیسم چینی هم چون عصرجدیدی که با نام و تمثال شی مزین شده است!*

ریاست مادالعمری و معنای «سوسیالیسم با طعم چینی»!

وسوسهء تمرکز قدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهراً تا قیامت با او همراه است! پویش به سوی تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و ماهیت قدرت جدا نیست؛ قدرتی که از بدنهء جامعه جدا و نهادینه می شود و‌ همواره به گونه ای سرشتی میل به تمرکزدارد. از آن جا که تمرکز قدرت آسیب های جدی خود را هم دارد،‌ تاریخاً تلاش شده تا بدون این که به اصل وجود قدرت جدا شده و مشرف بر جامعه خللی وارد شود، در چهارچوب آن و با اتخاذ تدابیری چون انتخاب های دوره ای و تغییر ادواری چهره ها، قائل شدن به محدودیت زمانی زمامداری و تقسیم قوا و آزادی رسانه ها و نظایر آن، کشش ذاتی قدرت به تمرکز را تا حدودی و البته بیشتر در شکل کنترل نمایند و به نوعی دست و پایش را در پوست گردو بگذارند.