Friday, December 30, 2016

آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟

آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟
اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق و افغانستان بود تا راه جدیدی را در مقابل توسعه طلبی وپیشروی سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا بگشاید. اکنون مدتهاست که او برطبل معطوف به جنگ سرد و از جمله افزایش فشاربه روسیه و محاصره آن توسط ناتو می کوبد.

Wednesday, December 28, 2016

مورالس از قدرت دست بردارنیست

مورالس از قدرت دست بردارنیست!
"چپ" و معضل چسبندگی به قدرت
اوومورالس رئیس جمهوربولیوی حاضرنیست از جادوی قدرت دست بردارد! شدت چسبندگی به قدرت چنان است که او می کوشد به هرنحوی که شده برای چهارمین بار، برخلاف قانون اساسی و حتی بر خلاف نتیجه رفراندومی که اخیرا حول همین مسأله توسط دولت وی برگزارشد و با "نه" قاطع مردم مواجه گشت، هم چنان رئیس جمهور شود!:

Friday, December 23, 2016

دعوت به تخفیف رؤیاها و به واقع گرائی

دعوت به تخفیف رؤیاها و به واقع گرائی!
مطلبی به عنوان ما و آرزوهای ما!. در انتقادبه کسانی که نسبت به فقدان دموکراسی در کوبا انتقادکرده اند مدعی است که فرهنگ ما ایرانیان و از جمله چپ ها همواره حداکثرگرائی بوده است که مانع برخورد واقع گرائانه آنها با رویدادها می شده است. او مدعی است که سوسیالیسم دوران ما بهتر از آنچه که در شوروی، کوبا، چین بود و هست نخواهد شد. پس بهتر است، تنها به قاضی نرویم، رویاهای مان را تخفیف دهیم*  

Thursday, December 22, 2016

لرزه های افول هژمونی یک ابرقدرت


لرزه های  افول هژمونی یک ابرقدرت؟!
آیا ابعادواکنش دولت آمریکا به هک شدن امیل هایش طبیعی است؟ یکی از عجیب ترین مسائلی که این روزها ذهن آدمی را بخود جلب می کند، ادعاها و رویکرد دولت آمریکا در مورددخالت روسیه در انتخابات آمریکاست که روزبروز هم برغلظت آن افزوده شود.

Monday, December 19, 2016

ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق

ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!
حلب و معنای"آزادشدن"آن!
رسانه ها و سردمداران رژیم در کسوت فاتحان از آزادشدن شرق حلب  هم چون نبرد"استالینگراد" دم می زنند که گویا سرنوشت جنگ در سوریه را رقم زده است. در موردچنین یاوه هائی چه می توان گفت:

گفتگو پیرامون ادعای پیروزی در حلب و سیاست باتلاق

گفتگو پیرامون ادعای پیروزی در حلب و سیاست باتلاق جمهوری اسلامی!
روایت دروغ حکومت اسلامی از جنگ سوریه و مسئولیت اخلاقی ایرانیان، از کشتار در حلب تا امنیت در خیابان های تهران!؟ 

Monday, December 12, 2016

پرونده کشتار67 بازگشائی یا فرافکنی!

پرونده کشتار67 بازگشائی یا فرافکنی؟!
رضا علیجانی فعال ملی-مذهبی که اداره این میزگرد را به عهده داشت در پایان این نشست گفت : «می‌توان این پرونده را در ذیل یک پرونده‌ی بزرگتر و جامع تحت عنوان “خشونت پس از انقلاب” تعریف کرد تا همه کسانی که در این روند نقش و سهمی دارند طرح و نقد شوند و از حکومت گرفته تا دیگر جریان‌ها فرصت دفاع از خود را داشته باشند هرچند مسئولیت حکومت در این خشونت سازمان‌یافته با نقش هیچ طرف دیگری قابل مقایسه نیست" 
قراردادن پرونده جنایت ملی ذیل پرونده بی دروپیکری بنام خشونت پس از انقلاب که در آن سهم همه طرف ها در تولیدخشونت موردبررسی قرارگیرد جز به محاق بردن مسأله مشخص دادخواهی

Friday, December 09, 2016

انقلاب کوبا و کاسترو در گفتگو با تلویزیون دریچه

انقلاب کوبا و کاسترو در گفتگو با تلویزیون دریچه
https://www.youtube.com/watch?v=tzku5QmNwwU
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم دریک دوره تاریخی- در قرن بیستم- بود.....

Wednesday, December 07, 2016

بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ

                           بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ
بالاخره واقعه برگزیت و عروچ ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید.

Tuesday, December 06, 2016

روزدانشجو و چالش های بزرگ جنبش دانشجوئی

روزدانشجو و چالش های بزرگ جنبش دانشجوئی!
از روز دانشجو چه خبر؟
امروز 16 آذر روزدانشجو است و طبق معمول مثل سالهای اخیر سخنران دانشگاه تهران هم حسن روحانی بود.
مشکلات وچالش هائی  که دانشجویان وجنش دانشجوئی با آن دست بگریبانند جدا از مشکلات کل کشورنیست:

Sunday, December 04, 2016

فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ

فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ
رسانه هائی امثال بی بی سی وقتی هم ناگزیرمی شوند که گوشه ای از تجمع های بزرگ مردمی کوبا به مناسبت مرگ کاسترو را منعکس کنند، آن را با عباراتی چون"، کارنامه کسی که در ۶ دهه گذشته در نگاه تحلیل‌گران همواره در طیفی قرارداشته که یک سرآن با عنوان "بزرگترین رهبر قرن بیستم" آغاز شده و در انتهای دیگرش لقب "دیکتاتوری که کوبا را به خاک نشاند" به پایان می برند. اما هم چنین شماری از سرسپردگان و سینه چاکان نظام سرمایه داری،  مرگ کاسترو را فرصتی برای ابرازنفرت از چپ و دست افشانی برای آن چه  "مرگ چپ" می پندارند مغتنم می شمرند. اما در عمق و ورای این نوع واکنش های هیستریک، می توان نگرانی نهفته در وجودآن ها از سربلندکردن مجددچپ را مشاهده کرد. در همین رابطه مطلبی در گویانیوز* و در فیسبوک با عنوان مرگ کاسترومستبد و درماندگی چپ ایرانی از جلال ایجابی نگاشته شده که نقدکوتاه زیرپاسخی به آن است:

Friday, December 02, 2016

فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم و چندانتقاد و پاسخ

فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن. به همراه چندانتقاد و پاسخ
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم در یک دوره تاریخی- قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت. نباید فراموش کنیم که مثلا چین و ویتنام از دیگربت های قرن بیستم بودند که امروزه در دفاع از تجارت آزاد و اتحادیه تجارتی که مثلا خانم کلینتون مجبورشد دربرنامه انتخاباتی با آن مخالفت کند، کوس سبقت گذاشته اند. آن نوع درک از سوسیالیسم خواه ناخواه به همین نوع نتایج و مشخصا اقتدارگرائی منجرمی شد.

Wednesday, November 30, 2016

Monday, November 28, 2016

بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل

بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل!
 طبیعی بود که مدیای بی بی سی بخاطردرگذشت کسی که از یک سو حیات سیاسی اش با بخشی ازمهمترین فرازهای تاریخ سده بیستم گره خورده بود و بقول خودآن، یکی از بازیگران بزرگ دوره جنگ سرد بود؛ و از سوی دیگر به نمادانقلاب کوبا و مقاومت بسیاری از مردمان آمریکای لاتین و جهان تبدیل شده بود؛ درنگ نماید

Saturday, November 26, 2016


فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم

 فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم دریک دوره تاریخی- در قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت. نباید فراموش کنیم که مثلا چین و ویتنام از دیگربت های قرن بیستم بودند که امروزه در دفاع از تجارت آزاد و اتحادیه تجارتی که مثلا خانم کلینتون مجبورشد دربرنامه انتخاباتی با آن مخالفت کند، کوس سبقت گذاشته اند... آن نوع درک از سوسیالیسم خواه ناخواه به همین نوع نتایج و مشخصا اقتدارگرائی منجرمی شد. بنابراین ما با پایان یک نوع درک از سوسیالیسم تجربه شده تحت عنوان سوسیالیسم اقتدارگرا و حکومتی که در آن عدالت و آزادی باهم همسازی نداشتند و عدالت برآزادی اولویت داشت مواجه هستیم. نحوه کنش چپ امروز به این پارادوکسی که نهایتا سوسیالیسم را زمین گیر و متلاشی کرد، بیانگر نگاه و درسهای برگرفته و یا ناگرفته اش از آن تجربه است که البته یکسان نیست و یکی از عوامل تشتت آن است. قبل از هرچیز ضرورت دارد که چپ این مشکل خود را حل کند که انتقادبه خود و از جمله به تجربه صورت گرفته اگر واقعا از منظروفاداری به آزادی و عدالت و جدائی ناپذیری آن ها باشد و نه چراغ سبزدادن به سرمایه داری، نمی تواند نازشصتی به امپریالیسم و سرمایه داران باشد و این که نمی توان تحت هیچ شرایطی عیوب خویش را پنهان ساخت و آن را تابع مصلحت اندیشی های کوته بینانه شرایط قراردارد. البته می توان گفت که فشارهای سنگین غول آمپریالیسم آمریکا کوبای کوچک را به این نقطه راند و از آن گریزی نبود. در وجوداین فشارهای سنگین حرفی نیست و باید دائما آن دولت آمپریالیستی و همراهان او را از این جنبه هم زیرضرب قرارداد. اما نمی توان از آن واقعیت به نوعی تقدیرگرائی تن داد و آن را توجیهی طبیعی برای ناگزیرانگاشتن انحراف از مسیراصلی رهائی دانست. عاملی که فقط به این مورد هم محدودنمی شود و تاز مانی که سرمایه داری هست همواره وجودخواهد داشت. چرا که سرمایه هیچ گاه بااضدادخودکنارنخواهد آمد. کوبا و فیدل گذشته ما و بخشی از افتخارات مبارزه و مقاومت ما علیه ستم سرمایه داری است. اما برای عبور از خوددیروزمان و آن تجربه تاریخی باید بیش از هرزمانی هم چون قطب نمای حرکت برپیوندجدانشدنی برابری اجتماعی و آزادی اجتماعی پای فشرد.

نقدتوأمان مناسباست سرمایه و مناسبات قدرت هم چون دو عنصرجدانشدنی و درهم تنیده نظام سرمایه داری و لاجرم سوسیالیزه و اجتماعی شدن هردو به موازات همدیگر که مبنای نقش آفرینی و سوژه گی همه عوامل و نیروی ضدسرمایه و از جمله مولدین و استثمارشوندگان است و نه سوژگی رهبران و احزاب و یکه تازی آن ها، زیربنای درک نوین از سوسیالیسم را تشکیل می دهد. بزرگداشت کاسترو هم چون نمادمقاومت همراه با نقد او، هم چون نقدخودمان، و سوسیالیسم تجربه شده جدا از هم نبوده و نیروی محرکه پیشروی ما را تشکیل می دهد. انتقاد و تأکید بر خط پیوسته مقاومت تاریخی دیالتیک حرکت ماست.

Sunday, November 13, 2016

کابوس یا واقعیت؟

کابوس یا واقعیت؟
آیا دوره زمامداری ترامپ، دوره ای طوفانی با حضورفعال تر جنبش های اجتماعی خواهد بود؟. آیا دوره عبور از ازجادوی صندوق به اعتراضات اجتماعی هم چون اهرم واقعی تغییرکلیدزده شده است؟. آیا عروج ترامپ هم چون پاشیدن آب سردی برچهره رخوت زده جامعه ای که هنوز هم برخی از خودسؤال می کنند آن چه را می بینند کابوس است یا واقعیت؟!....عمل خواهدکرد؟. نقدا به موازات جوانه زدن اعتراضات جنبش دانشجوئی و جوانان، جنبش زنان و تراجنسی هم در تدارک خیزبزرگی است. بی تردید جنبش" زندگی سیاهان هم مهم است" از این قافله عقب نخواهد افتاد و هم چنین مهاجران و مدافعان محیط زیست وطرفداران صلح و البته مدافعان برابری اجتماعی... 

Monday, November 07, 2016

نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل

 نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!
 چرا سیستم آمریکا به فردی چون دونالد ترامپ، به مثابه قهرمان و نماینده قلابی تغییر نیازدارد؟
ترامپ، شورشی است وارونه علیه جهانی سازی ناعادلانه و تبعیض آمیزی که با خلع ید از هویت های متنوع زیستی و فرهنگی و جغرافیائی اهالی جهان همراه است و اکنون بحران ناشی از آن به درون خودآمریکا هم کمانه کرده است. سرمایه خود یک مناسبات است و یک تحریددفارغ از تعینات زندگی و آبشخورخویش.

Saturday, November 05, 2016

پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی

     پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی
پراگماتیسم سیاسی و تعلیق هویت؟

اول آن که، این رویکردچامسکی اختصاص به عروج ترامپ ندارد. او پیش از این هم در دوره اوج فعالیت سندرز همین حرف را یعنی ترجیح کلینتون بروی در ایالت های چرخشی و دوقطبی شده را برای افزایش شانس پیروزی اش به محافظه کار ان و نه الزاما ترامپ که چندان مطرح نبود پیشنهاد می کرد. 

Thursday, November 03, 2016

بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپگوشه ای از بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ

گوشه ای از بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
پیرامون انتخابات آمریکا در صفوف چپ گرایش های مختلفی هست. از حمایت  تا تحریم انتخابات و تقویت قطب سوم در برابرآن. نوشته حاضر که شامل یک دیالوگ فیسبوکی هم است  نگاهی  است با رویکردانتقادی به این گرایش ها.
استدلال چالش برانگیز خام جودیت باتلر

Tuesday, November 01, 2016

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در شرایط کنونی

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در شرایط کنونی

آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیدها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟
بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

گفتگوپیرامون رانت حکومتی قاری متهم به به تجاوز کودکان


در این نوع افشاگری ها بنظرم لازم است که تمرکزاصلی روی مناسبات قدرت، علیه سیستم و رانت و مصونیتی باشد که وابستگی به قدرت ایجادمی کند، و نه کانونی شدن روی یک فرد. چرا که خود این فرد هم- گرچه به نوبه خودمقصراست و درحدخود هم باید زیرفشارقرارگیرد و افشاء شود؛ اما در واقع خود قربانی همین نوع مناسبات است. مشخصا قوه قضائیه از رئیس آن تا معاون و دادستان، 

Monday, October 31, 2016

استدلال چالش برانگیزجودیت باتلر

 استدلال چالش برانگیزجودیت باتلر
سوال: این موضوع که تا چه حد می‌توان با مخالفان خود ائتلاف تشکیل داد، در ماه‌های گذشته در ایالات متحده آمریکا نیز پرسشی مهم بود. بسیاری از طرفداران چپگرای برنی سندرز به‌سختی می‌پذیرفتند که از هیلاری کلینتون در جایگاه نامزد دموکرات ریاست جمهوری حمایت کنند. از دید آن‌ها کلینتون بیش از حد به بانک‌ها و مراکز مالی نزدیک و هوادار سیاست خارجی مداخله‌جویانه است. بسیاری از خود می‌پرسیدند: تا چه حد می‌توانم تنها بر مبنای عمل‌گرایی علیه ترامپ از آرمان‌های خود فاصله بگیرم؟

Sunday, October 30, 2016

خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش

خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش!
چندکلمه پیرامون یادداشت ایرنا، با عنوان"گذر از تردید به واقعیت" درباره روزکوروش.
همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی اردوغان را تسخیرکرده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟ البته این امکان که جمهوری اسلامی ناسیونالیسم و باستانگرائی را جایگزین اسلام و شیعه گری کند، ضعیف است. اما سه نکته را که در وضعیت کنونی موجب تقویت هم پوشانی آن دو می شود، نباید نادیده گرفت:

Wednesday, October 19, 2016

انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی

انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!
مقدمه: با وجودآن که یکی از مناقشات اصلی و کانونی انتخابات در آمریکا چه دردوره 8 ساله اوباما و چه دراوایل تبلیغات این دوره انتخاباتی از سوی سندرز و ترامپ و. روی امحاءطبقه متوسط  متمرکزبود که زمانی آمریکا به رشدآن می بالید و آن را زیربنای دموکراسی خود می خواند. با این وجود مبارزه انتخاباتی اخیر درسیرخود با توجه به ورودنامحرمی به حریم انحصاری و خصوصی دو حزب بی اعتبارشده تبدیل به شوهای با مضمون افشاء مناسبات جنسی شده که رسانه ها با بکارگیری تمامی مهارت صنعت تبلیغاتی خود تمام تلاششان را برای دوقطبی کردن جامعه حول این دوئل بکارگرفته اند

Sunday, October 16, 2016

نگرانی از"جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد

 نگرانی از"جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!
نگرانی از آن چه که روزنامه جمهوری اسلامی آن را "جمهوری مداحان" نامیده است، درمیان رقبای جناح حاکم و روحانیون نزدیک به آن ها بالا گرفته است. در حقیقت جناح ناراضی و موردحمله، از فرصتی که  پاسخ سرمداح معروف و نظرکرده بیت رهبری و نهادهای امنینی-منصورارضی- بوجودآورد، بهره جسته و به یک ضدحمله مبادرت ورزید. 

Tuesday, October 11, 2016

آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟

 آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
آیا پدیده و مقوله دولت-ملت یک پارادایم ازلی و ابدی است یا یک مقوله تاریخی که مثل هرپدیده اجتماعی تولد و رشد و زوال خود را دارد و لاجرم محکوم به دگرگونی است؟. زمانی بشر زمین را هم چون حقیقتی مطلق مرکزعالم می انگاشت که نشستن هرگونه غبارتردید برعارض آن، در حکم پشت کردن به حقیقت و بهم زدن نظم کائنات و در اصل به هم ریختن نظم مستقر و مقدسی بود که صاحبان قدرت و مکنت بربلندای آن تکیه زده بودند و بهمین دلیل این تردیدها با پاسخ های کوبنده ای مواجه می شد.

Sunday, October 02, 2016

موسیقی به دار


موسیقی به دار!
بنظرمی رسد شعار«بوی گندجمهوری اسلامی همه جا بلندشده، دفنش کنید!» باعنایت به ورودپارادایم اسلام سیاسی و مشخصا به فرایندانحطاط کامل خود، شعاری مناسب برای این دوره باشد.
 اشتباه نشود، حتی موسیقی رسمی خودرژیم هم که تا حالا حلال بوده و حتی خمینی مثل ماهی اوزون برون جوازشرعی آنرا صادر هم کرده بود موردتهاجم قرارگرفته است!.

Wednesday, September 28, 2016

نگاهی دو انتقاد

نگاهی دو انتقاد به مقاله"همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند" 
1- دم خروس امپریالیستی بهانه مخالفت با حقوق ملی کورد
اقای محترم٬ خطراتی که روژاوا را تهدید میکند به منافع قدرتهای بزرگ جهانی در وهله اول برمیگردد و بعدا به کشورهای ضد امپریالیستی ایران۰سوریه و.. استفاده ازواژهای امپریالیستی و سرمایداری واقعیت ژئوپلتیک منطقه را بیان نمیکند .حقوق کردها بوسیله رژیمهای سرمایداری مثل شاه و ترکیه و و یا رژیمهای جمهوری اسلامی ضد امپریلیسم وسوریه و عراق صدام 
بشدت سرکوب میشدند. 

Tuesday, September 27, 2016

نئولبیرالیسم حرام زاده و نولیبرالیسم غیرحرام زاده

نئولیبرالیسم حرام زاده و نئولیبرالیسم غیرحرام زاده؟!
"امروز50 هزار نفر از مردم فرانکفورت فریاد زدند که نه کاپیتالیسم را میخواهند و نه فرزند ناپاکش نئولیبرالیسم را"!  در ذیل گزارشی با عنوان فوق در فیس بوک، یادداشتی به شرح زیر از سوی من نگاشته شد که نظر به اهمیت موضوع آن رادر اینجا هم درج می کنم:

Sunday, September 25, 2016

نقدی کوتاه به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا

 نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش و چالشی که این جنبش را تهدید می کند!

می دانیم که دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود-حفظ و تشدیدسلطه اش بر منطقه اگر منافعش اقتضا کند- ابائی از یارگیری و همکاری با داعش و یا حتی نیروهای چپ و مترقی ندارد. چرا که می تواند با یک تیردونشان بزند: هم درجهت مهاربحران منطقه که کنترلش از دستش خارج شده عمل کند و هم این نیروهای مترقی و رهائی بخش را از درون تهی سازد

Wednesday, September 21, 2016

واژه جدیدی بنام ورزشکارنما

ابداع واژه جدیدی بنام "ورزشکارنما"!
جبهه نبردی که به وسعت ایران پیرامون دو نوع سبک زندگی جریان دارد! معمولا نبردجاری بین دو سبک زندگی دستکم گرفته می شود. و حال آن که این نبرد برای رژیم و مردم به معنی مرگ و زندگی است. اگر در نظربگیریم که کنترل جامعه درقالب ارزش ها و آموزه ها و سبک زندگی اسلامی مهم ترین هدف رژیم برای حفظ هویت حکومت اسلامی است، آنگاه معلوم می شود

Sunday, September 18, 2016

از میان خیرها: نگاهی به سه رویداد

 خلوت کردن زندان ها به سبک جمهوری اسلامی!
به حق یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی آبادکردن زندان ها و گورستان ها بوده است. یعنی درست برخلاف آن چه که آبادکردتش را به رژیم گذشته نسبت می داد، خود با شدت و ابعادی چند برابر به آن ادامه داد. از قدیم گفته اند که هرکس به طینت خود می بافد. با توجه به طینت ضدانسانی و فوق ارتجاعی رژیم، وقتی از خلوت کردن زندان ها سخن می گوید باید بشدت نگران بود.

Sunday, September 11, 2016

پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست

پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!
عذرخواهی به سبک سعیدمرتضوی!
چندی پیش سعیدمرتضوی دادستان عمومی تهران که به عنوان نمادجنایت کهریزک شناخته شده است، اعلام داشت که تقریبا از تمامی اتهامات خود تبرئه شده است. این واژه "تقریبا" نشان می داد به توصیه کسانی که راه تبرئه او را هموارکرده اند، هنوز یک حرکت کوچک اما نمایشی برای بستن پرونده جنایت کهریزک و تبرئه او باقی مانده است و آن ابرازیک "عذرخواهی" صوری از جنایتی است که البته به ادعای او و قضات سربفرمان دادگاه، عمدی در آن نبوده است.

Saturday, September 10, 2016

تجربه بارسلون برای بازپس گیری فضاهای تصاحب شده شهری

تجربه بارسلون برای بازپس گیری فضاهای تصاحب شده شهری!
شهرهای امروزی، بویژه شهرهای بزرگ، عصاره و بیانگرناهنجاری های انباشته شده نظم مناسبات اجتماعی و اقتصادی حاکم و مشخصا تبلورنقض سیستماتیک حقوق شهروندی مشتمل بر: سیطره ماشین ها و تسخیرخیابان ها و فضاها و جاده ها توسط وسائل حمل و نقل بویژه خصوصی، شرکت ها و بانک ها و.. دود وسروصدا، کم تحرکی و فقدان فضای سبز و دشواری تنفس و پی آمدهای آن، نقویت بیگانگی، انفرادمنشی و گسست مراودات و مناسبات اجتماعی و انسانی ساکنین، کمبودفضاهای تفریحی و عدم بهره گیری بهینه از اوقات فراغت، و فقدان فرصت و امکانات برای انجام تجربه های مشترک، سربرافراشتن محلات اعیانی و و فقیرنشین و....و در یک کلام طبقاتی ، مسموم و بیگانه شدن، هم چون آئنینه تمام نمای سیستم حاکم است. کاربری و معماری این شهرها اساسا در خدمت تأمین نیروی کار و مصرف و هم چنین کنترل شهروندان است. از همین رو بیرون کشیدن فضاهای شهری و شهروندی، از چنگ سرمایه و صاحبان قدرت، برای بهره گرفتن از حقوق شهروندی دموکراتیک اکنون تبدیل به یک ضرورت حیاتی شده است. امروزه شهرها هم چون کارگاهی بزرگ در خدمت سرمایه و بازتولیدگسترده آن و از جمله به عنوان شهروندمصرف کننده قراردارند. روح حاکم برمعماری آن نیزعموما هدایت ترددساکنان به غرفه ها و فروشگاه های متعلق به مراکزبزرگ تولیدی و تجاری است. از این رو امروزه مبارزه برای زیست و زندگی توسط شهروندان، با مبارزه علیه کلیت سیستم وعلیه کالائی شدن زندگی است.
شعارشهرمان را با زندگی پرکنیم و خیابان ها را بازپس بگیریم، تجربه ای که شهربارسلون به شیوه خاص خود آن را در دستورکارخودقرار داده است، می تواندافق های تازه ای را در مبارزه علیه سیطره سرمایه برشهرها بگشاید:

Thursday, September 08, 2016

!علم الهدی و مثلت شوم

علم الهدی و مثلت شومی که موقعیت های بدست آمده را موردتهدید قرارداده است!
ما نباید آرام بگیریم و تا لحظه مرگ باید بجنگیم! با این شعاراست که علم الهدی با قرارگرفتن در  صف اول مقابله با دولت، شمشیر را از رو بسته است. او پس از آن که مشهد را حریم ضریح امام هشتم شیعیان و به عنوان یک قلمروخودمختار در برابرسیاست های دولت اعلام کرد، اکنون از یک مثلت شوم که موجب از دست دادن موقعیت ها برای منافع جناحی که او از آن دفاع می کند، سخن می گوید

Tuesday, August 30, 2016

در پاسخ به یک ملاحظه انتقادی

در پاسخ به یک ملاحظه انتقادی
در ذیل مقاله بررسی"اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67، از خلال بررسی سه رویکردبه آن" یادداشت کوتاهی توسط رفیقی نگاشته شد که در اینجا هم یادداشت و هم پاسخ من به آن را مشاهده می فرمائید!

Friday, August 26, 2016

بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی

بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکرد به آن!
موضوع بحث: سندی شنیداری توسط منتظری جانشین وقت خمینی، و به عنوان دومین فرد در ساختارهرم قدرت، گرچه با تأخیری غیرموجه و غیرقابل جبران، در اعتراض به جنایت گسترده قتل عام زندانیان سیاسی مرداد و شهریورماه 67 که رژیم منکرآن بوده و در این مدت همه توش و توان خود را برای بفراموشی سپردنش بکارگرفته است، منتشر می شود و بازتاب گسترده ای هم پیدا می کند. تا آنجا به جنبش دادخواهی مربوط می شود، طبیعی ترین و اولیه ترین واکنش نسبت به این واقعه مهم قاعدتا می باید این می بود که چگونه جنبش دادخواهی، خانواده های قتل عام شدگان و کنشگران اجتماعی و گروه های چپ و همه آزادیخواهان از فرصتی که به بدلیل شکاف بالائی ها برای بسیج افکارعمومی و تقویت جنبش دادخواهی بوجودآمده است، بهره جویند ( آیا افشاءسندی دست اول پیرامون بزرگترین جنایت تاریخی حکومت اسلامی می تواند مهم نباشد؟!). 

Saturday, August 06, 2016

ترفندتازه و موذیانه قوه قضائیه پیرامون مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر

هدف رژیم از اعلام آمادگی برای مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر!
از آن جا که رژیم اسلامی بدلیل ابعادکشتاردولتی در سطح جهان انگشت نما شده و برای کاهش اعدام ها تعدادبیشمارزندانیان زیرفشارقراردارد، برای مقابله با آن به ترفندجدید و موذیانه ای متوسل شده است:

Saturday, July 30, 2016

این تصویر، نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی یک شکست خورده؟

به این تصویرنگاه کنید: آیا نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی؟!ژوئیه30 

0,,19436831_303,00
روزگارسپری شدگان!
نبرددون کیشوت با آسیاب های بادی را همه خوانده ایم، و از حماقت بی کران نهفته در کسانی که روزگارشان سپری شده و لی هم چنان مدعی اند که در حال ساختن تاریخ اند، بسی خندیده ایم. اما کتاب دون کیشوت به این دلیل به یکی از ماندگارترین آثارادبی تبدیل شده که نشان داده است این حماقت فقط محدود یه یک نفر و یا یک دوره خاص نبست، بلکه مشمول رفتارهمه جریاناتی است که روزگارشان سپری شده اما از تشریف بردن به موزه تاریخ امتناع می ورزند. از قضا در روزگارما، تلاش هر روزه ای که جمهوری اسلامی برای ماندن خود و سرکوب انجام می دهد یکی از برجسته ترین نمونه های تاریخی رفتار»روزگارسپری شدگان» است. تلاش مذبوحانه ای که رژیم درموردماهواره ها صورت می دهد یکی از این نمونه های برجسته است. وقتی وزیرارشادرژیم اعلام کرد که در ممنوعیت ماهواره شکست خورده ایم و بیش از هفتاددرصدمردم از آن استفاده می کنند، انگار که عرش کبریا به لرزه افتاده باشد، جناح ارزشی،رانتی، نظامی که برای هرمعضل کوچک و پزرگ، پاسخ اش عضله نشان دادن و ممنوعیت و دیوارکشیدن است، رگ غیرتش جنبید و فریادبرآورد که چه کسی گفته است ما شکست خورده ایم؟! و برای آن که اثبات کند که هم چنان پیروزمطلق همه میدان هاست، بر آن شد که یک حماسه بزرگ بیافریند! تصویرزیرحکایت این «حماسه بزرگ» است: دوربین ها و لودری که تنی چند از اجسادسپاه منهدم شده را به آسمان برده است، همه و همه در حال ثبت لحظه های حماسه هستند. رژیم مدعی است که بیش از صدهزار جسد از دشمن عنیمت گرفته است!. در کناردیگرجنگ هائی که جریان دارد این هم جنگی از نوع دیگراست. جنگ شکست خورده یک دولت رسمی علیه سبک زندگی که نیاز به دستکاری صورت مسأله و نمایش پیروزی دارد!

Tuesday, July 19, 2016

نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها

تصویری که بیانگرعمق بحران و آنتاگونیسم نهفته در آن است!
نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
ترکیه وارددوره تازه ای از بحران های بزرگ می شود!
با این گزاره معروف آشنائیم: جنگ ادامه سیاست است به شکلی دیگر. می توان همین عبارت را درموردکودتا هم بکاربرد. وقتی کودتا کاربرد پیدامی کند که در کشاکش و منازعه درون و پیرامون ساختارقدرت، وفاق حول تقسیم قدرت و منافع بهم می خورد و راه های معمول دادوستد و چانه زنی مسدودگشته و هریک از رقبا با استفاده از زور و خشونت بفکرحذف دیگری می افتد. درچنین شرایط انفجاری( آنتاگونیستی ) است که توسل به کودتا و خشونت نظامی به عنوان راه حلی برای یکسره کردن آن واردمیدان می شود. در چنین وضعیتی اگر کودتا شکست به خورد هم چون بومرنگی با شتاب زیاد به سمت پرتاب کننده کمانه می کند و به یک باخت بزرگ و به کودتائی معکوس در دستان رقیب تبدیل می شود. در ترکیه آن چه را که کودتاگران نتوانستند انجامش بدهند-حذف رقیب-، هم اکنون اردوغان بشکل بیرحمانه ای در موردمخالفان بکارگرفته است. هدف های تصفیه و دامنه سرکوب به سرعت گسترش یافته و با دهها هزار جنبه توده ای یافته است. رجب اردوغان مثل هرقدرت یکه تازی که فقط جلوی دماغ خود را می بیند مدعی حل بحران است، اما در واقع مشغول شخم زدن و پاشیدن بذرهای تازه در مزرع آن است. 

بازی عربستان با کارت مجاهدین خلق در جنگ های نیابتی گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی و تقی روزبه

Thursday, July 14, 2016

!چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست

چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
1- آن ها که باورندارند بهتراست یک باردیگر نگاهی به این شعرسعدی بیاندازند: سعدیا! مردنکونام نمیردهرگز، مرده آن است که نامش به نگوئی نبرند؟!. وقتی شاهزاده بلندمرتبه و جهان دیده ای چون ترکی الفیصل، با پیشینه مسئولیت هائی چون ریاست وزارت اطلاعات عربستان و سفیرآن در دو کشورکلیدی -آمریکا و انگلستان- به عنوان حامیان عمده، و کسی که هم چون سخن گوی غیررسمی دولت عربستان در ینگه دنیا جولان می دهد و به لابی گری می پردازد؛ وقتی از مسعودرجوی علیرغم اتلاق مرحوم به وی هم چون اسطوره شاهنامه نام می برد، آیا بازهم می توان گفت که او زنده نیست؟ یعنی می خواهند به ما به باورانند که این شعرشاعربلندآوازه را یاوه بیانگاریم؟!

Saturday, July 09, 2016

جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن

جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
مقدمه: درحالی که آمریکا  دارای یک رئیس جمهورسیاه پوست است، اما همزمان بحران تبعیض نژادی اوج تازه ای یافته است. صرف نظر از شدت و ضعف فقط هم مربوط به سیاه پوستان نیست بلکه شامل نژادها و تبارهای دیگری چون مکزیکی ها و مسلمانان و مهاجران و خارجی ها هم می شود. فقط هم در سطح تحولات اجتماعی جریان ندارد بلکه درسطح سیاست های کلان هم جالش های مربوط به گفتمان نژادپرستی به صف آرائی های آشکارپرداخته اند. ظهورترامپ از جنبه ای بازتاب همین شکاف ها و صف آرائی هاست. هم چنین این مساله فقط در سطح آمریکا نیست، در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگرهم بدرجاتی مطرح است. در اصل بروزچنین روندی از یکسو از پی آمدهای بحران جهانی و از علائم تعمیق بحران است و از سوی دیگرتبعیض های نژادی و مذهبی و بحران جنسیتی و محیط زیستی ...  درعصرجهانی شدن سرمایه بیش از پیش با مناسبات سرمایه داری عجین شده و  صرفا با تمهیدات حقوقی و روبنائی  حل نمی شود، بلکه در گرویک مبارزه چندوجهی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است... و درست بهمین دلیل پاسخی در چهارچوب جنبش مدنی صرف یافت نمی شود و هر از چندی  هم چون آتش زیرخاکستربا زبانه های بلندتری سربرمی کشد و با خشونت و سرکوب بیشتری همراه می شود. نوشته حاضر- بهمراه چندنوشته دیگر ضممیه شده در پاورقی- مطالبی هستند که قبلا به همین مناسب نگاشته شده اند که انیک با وقوع و اوج گیری اعتراضات و شورش های جدیدجنبش سیاهان درج مجدد می شود: 

Friday, July 08, 2016

با وجودگزارش منفی کمیسیون منتخب در مورد حمله به عراق، دیوارحاشای تصمیم گیرندگان آن همچنان بلنداست!
این دو نفر- بلر و پوش- پس از خرابی بصره و در شرایطی که مهارنظم جهان از دست اربابان جهان و قدرت های بزرگ هم خارج شده و تلاش جانشینان آن ها برای راست و ریس کردن اوضاع بهم ریخته جهان ناکام مانده است.

Tuesday, July 05, 2016

!جشن بندگی و بردگی

جشن بندگی و بردگی!
عیدفطر را عیدبندگی، عبودیت و بردگی نامیده اند. عبودیت و بندگی را در روایت و متون فقهی سرسپردگی کامل به خدا و منصوبان او تعبیر و تفسیرکرده اند. وقتی از جعفرصادق (امام ششم شیعیان) در باره معنای بندگی و عبودیت سؤال می شود، پاسخ می دهد  سه چیز است:  

Sunday, July 03, 2016

درس های طلائی یک نئولیبرالیست وطنی به دولت روحانی

درس های یک نئولیبرال وطنی به دولت روحانی برای 11 ماه سرنوشت ساز!*
زییا کلام که ظاهرا از کلاس های درس دانشگاهی خود طرفی نسبته مدتهاست که در سلک مروج پیگیر و پرنفس جناحی از حاکمیت و تبلیغ و ترویچ سیاست های نئولیبرالیستی در عرصه عمومی و رسانه ای روزگار می گذراند. و کارش هم جز رله کردن یک نواخت و مکررچندین کلیشه و اصل مقدس مکتب نئولیبرالیسم، هم چون خصوصی سازی بی مهابای سرمایه های ملی و اجتماعی و آزادکردن دولت از وظایف خدمات اجتماعی و واگذاری رتق و فتق امور به انگشت نامرئی و معجزه گربازار و ادغام هرچه بیشتر با اقتصادجهانی نیست.

Saturday, July 02, 2016


آزادی جعفرعظیم زاده ک تجربه موفق در مبارزه مشترک و برای یک هدف مشخص


Rahekaregar Rahekargers Foto.

آزادی جعفرعظیم زاده، یک تجربه موفق در  مبارزه مشترک و برای یک هدف مشخص!  
تجربه آزادشدن- ولوموقت- فعال کارگری جعفرعظیم زاده، در اصل بیرون کشیدنش از لابلای دندان های گره خورده  رژیمی که دست اندرکاران بیرحم و دادستانش اعلام کرده بودند که حتی به قیمت مرگش ذره ای عقب نشینی نخواهندکرد، صرفنظر از آزادی یک انسان و یک فعال کارگری که فی نفسه خودهدفی با ارزش است، در عین حال  تجربه آموزنده ای برای مدافعان و مبارزان پراکنده و رنگارنگ آزادی و برابری است که چگونه می توانند با رویهم نهادن قطره های کوچک مقاومت و امکانات خود، شطی نیرومند از مقاومت و مبارزه بوجودآورند. ارج نهادن به مبارزه و مقاومت فعالان زندانی شده قبل از هرچیز درگرو آن است که چگونه می توان آن را هم چون الگوئی برای شکل دادن و تداوم و تقویت جنبش های مقاومت علیه دشمنان کارگران و آزادی و برابری بکارگرفت و به شیوه و منشی پایدار و تثبیت شده تبدیل کرد. 

Friday, June 24, 2016

!بحران بریتانیا؛ واکنشی در برابرنحوه جهانی شدن


پاسخ اکثریت مردم بریتانیا قبل از هرچیز"نه" بزرگی بود به سیاست های جهانی سازی اولیگارهای اتحادیه. هم چون زمین لرزه بزرگی با پی آمدهای مهمی که در طول زمان شاهدش خواهیم بود و البته بیش از همه ترک برداشتن گفتمان و الگوی اقتصادی و سیاسی طبقه حاکم بر جهان. زمین لرزه ای که حتی "آرمانشهر" استقلال بریتانیا آن گونه که رهبرحزب استقلال بریتانیا تعبیررویای خود خوانده است، نیز پس از فروکش کردن سرمستی های اولیه، از امواج آن در امان نخواهد بود. این "نه " بزرگ یک پاسخ بسنده به بحران نبود بلکه نوعی فراافکنی از ریشه های بحران بود. مبارزه برای اروپای اجتماعی و جهانی خالی از یک درصد ی ها با شرایط تازه و شروع تازه ای همراه خواهد بود. مایلم که آخرین مطلبی را که قبل از برگزاری رفراندوم بریتانیا نگاشته بودم، پس از روشن شدن فرجام این همه پرسی، یاردیگر در معرض قضاوت دوستان قراردهم...

بحران بریتانیا؛ واکنشی در برابرنحوه جهانی شدن!

همه پرسی، تحریف صورت مسأله و دادن آدرس های غلط!

Tuesday, June 21, 2016

!نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن

 نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
در آستانه همه پرسی بریتانیا پیرامون خروج (برگسیت) یا ماندن در اتحادیه اروپا هستیم و شمارش معکوس آن شروع شده است. با این همه نقطه پایان شمارش آراء، صرفنظر از این که نتیجه چه باشد، بسودماندن یا خروج از اتحادیه، سوای تأثیرات مقطعی و البته متفاوتی که هرکدام می تواند در جهت افزایش یا کاهش شدت بحران داشته باشد، اما هیچ کدام حاوی پاسخ قاطع به  بحران ساختاری، چندجانبه و جهان شمول، اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی که سال هاست نظام سرمایه داری و همراه با آن بشریت و محیط زیست  با آن دست بگرییان است، نخواهد بود. 

Friday, June 17, 2016

انتخابات آمریکا در گفتگوئی با تقی روزبه

انتخابات آمریکا و گفتگوی رادیوراه ابریشم نروژ با تقی روزبه
در این گفتگو پیرامون پدیده هائی چون سندرز از یکسو و ترامپ از سوی دیگر صحبت می شود. ذوب شدن "طبقه متوسط"و آن چه که چندین دهه پایگاه "دموکراسی" و رؤیای آمریکای مرفه خوانده می شد را می توان هم چون جعبه سیاه بحران انتخاباتی آمریکا بشمارآورد. در پاسخ به بحران دو رویکردمتفاوت و بیرون از قلمروسیاست رسمی واحزاب متعلق آن از سوی سندر و ترامپ داده می شود. یکی به شکل واپسگرایانه و دیگری از منظرسوسیال دموکراسی. دراین میان خانم کلینتون نماینده کهنه کار و تیپیک سیاست های تاکنونی و سیاستمدارمورداعتماد و حمایت وال استریت، و بنگاه ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی است، که همین سیاست ها و سیاستمداران متعلق به آن هم منشأ نارضایتی جامعه آمریکا و هم عناصری منفورهستند. در این گفتگو سوالات متعددی پیرامون انتخابات آمریکا مطرح شده اند، از جمله این که  درصورت پیروزی محتمل دونالدترامپ، خطرجنگ تا چه حدافزایش می یابد ویا چه برسرتوافق هسته ای با ایران می آید.....   گفتگوی فوق از دقیقه بیست و سه و نیم شروع می شود:
                              /www.youtube.com/watch?v=FOuNhIYUdcA


Wednesday, June 08, 2016

!گفتمان شلاق


گفتمان شلاق!
!خامنه ای شرمندگی این حقیر از جوان بیکاری که دست خالی به خانه می رود کمتر از خود او نیست
تتن آدمی شریف است!... فرقی نمی کند که این شلاق بر پیکر چه کسی فرود می آید: آیا بدن کارگران را شمع آجین می کند یا بدن داشجویانی را که به خاطربرپائی جشن فارغ التحصیلی، با چهارهزارو اندی شلاق کبود و خونین گشتند. هم چنین ِاعمال این گونه شکنجه های رسمی و علنی تازگی هم ندارد و از دیرباز بخشی از هویت وجودی نظام ولایت فقیه بوده است.

Tuesday, June 07, 2016

جدال دو جناح پیرامون ربنای شجریان!

جدال دو جناح پیرامون ربنای شجریان!
اقدام روزنامه ایران به گفتگو با شجریان و چاپ تصویری از وی* که با تکرارواژه ربنا درهم تنیده شده و نیز رویکردکیهان که با چاپ عکس او درکنارگوگوش و بهروزوثوقی وی را فاسد نامیده، برابعاداین منازعه افزوده است. در پشت این منازعات فی الواقع از یکسو تلاش برای تخفیف انزوای گسترده نظام و و از سوی دیگر نبردقدرت نهفته است. و بهره برداری از مذهب هم مثل همیشه ابزاری برای فریب و فراافکنی و  پنهان ساختن مصائب جامعه و ریشه های واقعی آن است.

Tuesday, May 24, 2016

دهن کجی خامنه ای به پیام انتخاباتی 7 اسفند!

:گذر و نظر
!ریاست احمدجنتی و دهن کجی خامنه ای به پیام "انتخابات" 7اسنفد

 
کوه موش زائید! کاندیداشدن احمدجنتی برای ریاست مجلس خبرگان در دقیقه 90 را باید محصول یک سناریوی از پیش تنظیم شده و حرکت با چراغ خاموش توسط دستگاه ولایت و باندحاکم علیه باندرقیب-هاشمی-روحانی و اصلاح طلبان و کاندیداهای موردنظرآن ها دانست

Saturday, May 21, 2016

دو کلمه پیرامون دیدارترامپ و کسینجر

گذر و نظر:
دو کلمه پیرامون دیدارترامپ و کسینجر! 
حمایت انجمن سلاح آمریکا با 5 میلیون عضو از ترامپ* با توجه به پیشینه و جهت گیری این انجمن عجیب نیست. بنظرمی رسد او کاندیدبدای بدی برای بخصوص صاحبات کمپانی های تسلیحاتی و میلیتاریست ها نباشد.

جهان و جنگ سردجدید؟

گذر و نظر:
جهان و جنگ سردجدید؟
ناتو در حرف مدعی* است که بدنبال جنگ سردجدید با روسیه نیست. اما در عمل تشکیل نیروهای ضربتی و پیشروی ناتو به سوی مرزهای روسیه، و اخیراعضویت مونته نگرو،استقرارسپرموشکی، علیرغم هشدار و مخالفت شدیدمسکو، و...

Friday, May 20, 2016

یک مناظره رادیوئی

گفتگو و مناظره تقی روزبه و بهزادکریمی در رادیوهمبستگی 
مقدمه: در پی مطلبی که من چندی پیش تحت عنوان حفره های بزرگ یک تحلیل*..  پیرامون نظرات آقای شالگونی* در مورد انتخابات 7 اسفند نوشته بودم، آقای بهزادکریمی مطلبی در نقد آن و در دفاع ا زمواضع شالگونی بنام پیرامون نگرانی از حفره های بزرگ * نگاشت که در آن نظرمن در حوزه تاکتیک (دفاعم از کنش تحریم) را بدلیل انتقادم به سیاست تحریم شکنی اصلاح طلبان و اعتدالیان و مشارکت در انتخابات نمایشی رژیم یک جانبه و فاقد ظرایف تاکتیکی نامید،.. .

Wednesday, May 18, 2016

در پاسخ به دو پرسش و انتقاد* نسبت به مقاله خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی

در پاسخ  به دو پرسش و انتقاد* نسبت به مقاله :
بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
1- ممنون خواهم شد که مثلا یکی دو مسال بزنید از کارهایی که باید کرد.
ممنون خواهم شد که مثلا یکی دو مثال بزنید از کارهایی که باید کرد؛ مثلا دولت مادرو چه کار  و یا کارهایی باید بکند و یا می کرد که از این نوع بحرانها به در آید.

Sunday, May 15, 2016

صدای شکستن یک تابو!
ماجرای دیدارفائزه هاشمی با فریباکمال آبادی زندانی بهائی به مرخصی آمده، و انتشارعکس این دیدار بازتاب گسترده در صفوف رژیم و رسانه های آن داشته است.

بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی ..

بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
همزمان با بحران برزیل و خلع رئیس جمهور از قدرت برای به محاکمه کشاندن وی، بر شدت بحران و فعالیت مخالفان در ونزوئلا هم که اکثریت مجلس را نیز در اختیاردارند افزوده و آن ها را تشویق به برداشتن خیزبلندی برای برکناری رئیس جمهور-مادورو، سلف هوگوچاوز- کرده است.