Monday, October 27, 2014

! سیاست شوک درمانی واشاعه ترس توسط رژیم را درهم بشکنیم

 تحلیلی از رویدادهای اخیر:
سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!


آزادی پوشش و بطورمشخص "بدحجابی" در حکومت اسلامی هم چون یک بیماری همه گیر و یک بزه انگاشته می شود که باید درمان شود. درمان این "بزهکاری فراگیر" اما با شیوه های تاکنونی پاسخ نداده و شکست خورده است. از همین رو برای نیل به موفقیت، توسل به اقدامات سخت گیرانه تر و اتخاذیک استراتژی چندلایه ای لازم آمده است. برهمین اساس دولتمردان و پایوران رژیم یک استراتژی چندلایه ای و هماهنگ شده ای را در چندین محور تدارک دیده اند.

Monday, October 20, 2014

!اعلام جنگ علم الهدی به روحانیان: هرکس با ما نیست برماست

:از میان رویدادها
اعلام جنگ علم الهدی به روحانیان: هرکه با مانیست برماست!
جمهوری اسلام و تهدید از درون؟! در حوزه ها چه می گذرد؟
پس از سخنان محمدیزدی در موردخطرگسترش سکولاریسم که از درون روحانیت را تهدید می کند * اکنون نوبت به علم الهدی رسیده است  که یکی از تندترین و بدزبان ترین خطبه خوان های منصوب ولی فقیه است. او در سخنان خود به آشکارترین وجهی این بخش از روحانیت را مورد حمله صریح و بی سابقه ای قرارداد و آنها را انگلهائی خواند که فکرمی کنند اصلا آمریکائی وجود ندارد. روشن است که میوه اسلام حکومتی نه فقط از بیرون که  از درون هم گندیده شده و دامنه امواج ضدیت با دین دولتی  صیانت و صلابت حوزه های دولتی و مهد آن، ام القراء اسلامی را، موردتهدید قرارداده است.

Thursday, October 16, 2014

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه
 در این گفتگو سؤالاتی چون دلایل عروج پدیده داعش، اهمیت و خودویژگی های مقاومت کوبانی، نقش قدرت های منطقه ای و جهانی و موضوع استقلال و ....  مطرح و موردبحث قرارمی گیرند

Sunday, October 12, 2014

!سرودکوبانی مقاومت کن

سرود کوبانی مقاومت کن!

 **********
آخرین گزارش ها می گویند تعرض نیمه شب داعشی ها، برای گرفتن گذرگاه استراتژیکی کوبانی از چندسومحاصره شده  به ترکیه، دفع شده است. اکنون هفته هاست که درکوبانی صدها رزمنده از جان گذشته با دفاع از آزادی انسان و علیه بردگی و انقیادطلبی داعش، به مقابله با آدم گشان  برآمده اند و  رزم تن به تن و پرشکوهشان، نفس ها را درسینه ها حبس کرده است.

Friday, October 10, 2014

!یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزادُمرد

  :ازمیان رویدادها
*یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزادُمرد

سگ"ولگردی" که همواره پیشاپیش صفوف تظاهرات مردم یونان با پلیس قراردادشت درگذشت و مرگش هم یک مرگ عادی و طیبعی ناشی از کهولت سن نبود، بلکه با سکته صورت گرفت. او بارها و بارها با دودگازاشک آور و صدای انفجارهای مهیب زیسته و مواجه شده بود و در نبردهای خیانانی و فضاهای تیره جنگ و گریزها به گاهِ حمله در نوک آن قرارداشت و به گاهِ عقب نشینی در انتهای صف!.

Thursday, October 09, 2014

فراخوان برای کمک فوری به کوبانی


فراخوان برای کمک فوری به کوبانی
9-10-2014
حملات تبه کاران داعش به کوبانی در هر سه جبهه در 25 امین روز ادامه دارد. تبه کاران گذشته از حمله به کوبانی از این سه جبهه، به دروازه مرزی کوبانی (مرشدپنار) هم حمله می‌ کنند تا با محاصره کامل به قتل‌ عام مردم آن شهر دست زنند. مقامات حکومت کوبانی برای دفاع از شهروندان غیرنظامی و نجات آن ها از قتل‌ عام احتمالی، فراخوانی برای کمک ‌رسانی فوری و اضطراری دادند.

Tuesday, October 07, 2014

!احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانیاحتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!

دلایل و ظرفیت پیشروی داعش؟
برطبق گزارش های انتشاریافته شهرکوبانی پس از سه هفته محاصره و مقاومت حماسه ای زنان و مردان این دیار با نیروهای جرار و بی رحم دولت اسلامی در آستانه سقوط قرارگرفته است و جنگ خیابانی و خانه به خانه به داخل آن کشیده شده  و مناطقی از شرق شهر به دست نیروهای داعش افتاده است.

Wednesday, October 01, 2014

!از میان رویدادها:پرده برداری از سه خطرعمده و معلق زدن رئیس قوه قضایئه


*************
الف:صادق لاریجانی در کشاکش بین وظایف دامادی و اجرای فرمان فیلترینگ!                        
صادق لاریجاتی که از یکسو ردای دامادی زعیم حوزه علمیه قم و تقلید از وی را به دوش می کشد و از سوی دیگرمنصب ریاست قوه قضائیه را، در تعارف  تازه ای ادعاکرده است که قوه قضائیه هیچ تمایلی به فیلترینگ ندارد! و این درحالی است که این قوه در آخرین اقدام اولتیماتوم گونه خود تنها یک ماه به دولت فرصت داده است، که شبکه های اجتماعی و ارتباط گیری هم چون وایبرو تانگو و واتس آپ  را مسدود سازد.
از قدیم گفته اند پیش لوطی و معلق بازی؟! بله صادق خان درچنین وضع دشواری قرارگرفته است!