Wednesday, September 29, 2021

نسبت تصویرآخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل از اوضاع بحرانی جهان با راه حل های پیشنهادی او

تصویرآخرالزمانی دبیرکل از بحران جهانی، سترونی راه حل هایش، و صورت بندی بحران از منظری دیگر

آنتونیوگوترش به عنوان نخستین سخنران مجمع عمومی هفتادو ششمین نشست سالانه سازمان ملل با ارائه گزارشی فشرده و کمابیش شفاف و روشن از اوضاع جهان، به گفته خودش زنگ خطر را به صدا در آورد. سخنان او باهمه کم و کاستی هایش، به یک تصویرآخرالزمانی از جهان موجود شباهت داشت. کاربست مقولاتی چون بن بست نابودی، ایستادن برلبه پرتگاه، سمت گیری اشتباه، احساس بی آیندگی و ناامیدی جوانان- سازندگان آینده- از آینده خود، و رشد عدم عقلانیت و علم ناباوری و راست کیشی. ترس از «خزیدن جهان به سمت دوقطبی شدن و دو مجموعه متفاوت از قوانین اقتصادی، تجاری، مالی و فناوری، دو رویکرد متفاوت در توسعه هوش مصنوعی و در نهایت دو استراتژی نظامی و ژئوپلتیک متفاوت»، داشتن فاصله نوری با اهداف تعیین شده زیست محیطی در پیمان پاریس، تشدیدنابرابری های خیره کننده و شکاف های طبقاتی و رفاهی در مقیاس جهانی بویژه در دوره پاندومی و تهدیدهائی که متوجه صلح جهانی است و انواع تبعیض های جنسی و دیگرتبعیض ها که جملگی بیان گر ابعادوخامت آمیزبحران هائی هستند که می روند از کنترل خارج شوند. در سخنان او آشکارا کفه نا امیدی و احساس خطر از مسیرحرکت بر کفه اصلاح و امید غلبه داشت: «ما با بزرگترین آبشاربحران تمام زندگی خود

Monday, September 27, 2021

گفتگوی هفته پیرامون سخرانی دبیرکل در عمومی سازمان ملل، پیمان شانگهای وآخرین تحولات بحران هسته ای

 گفتگوی هفته پیرامون:

۱-سخنان آخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل پیرامون «بن بست نابودکننده»، انباشت بحران های جهانی و دلایل سترونی امکان پاسخ از بالا
۲- بررسی اهمیت و پی آمدهای عضویت رژیم ایران در پیمان شانگهای و این که چگونه حکومت اسلامی می تواند حلقه ضعیف این پیمان در جنگ سردجدید باشد.
۳- بحران هسته ای و این که سیاست وقت سوزی رژیم چه هدف هائی را دنبال می کند.....


Sunday, September 26, 2021

در دو پرده: اندر تسلیت دایناسورها

در دو پرده: اندر تسلیت دایناسورها!

۱- دایناسوراول:
این روحانی دانشمند و ذوفنون و سالک توحید-علامه حسن زاده آملی- از جمله‌ی چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره، چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توأماً دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. نوشته‌ها و منشأت این بزرگوار منبع پر فیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود...

Sunday, September 19, 2021

گفتگوی هفته: پیمان شانگهای و مدل چینی، سیاست درهای باز و...

گفتگوی این هفته:
۱- استراتژی نگاه به شرق رژیم و از جمله بومی سازی مدل چینی رشد. آیا امکان اقتباس چنین مدلی در رژیم ایران موجوداست؟ و نیز اهداف دیگرش در ورود به پیمان شانگهای
۲-چگونه رژیم برای مقابله باجهش قیمت ها و مقابله تشدیدبحران اقتصادی به سیاست درهای باز واردات متوسل می شود و زیرفشاربحران به ادعای خودکفائی و راهبردباصطلاح اقتصادمقاومتی بدست خود چوب حراج می زند و پی آمدهای این نوع سیاست های متناقض
۳- مانورمقطعی رژیم و نقض مصوبه راهبردهسته ای مجلس بدست دولت رئیسی برای جلوگیری از صدورقطعنامه شورای حکام
۴-پیرامون ویژگی رویکردآمریکا در دوره پساافغانستان و این که چگونه برای حفظ خود و جلوگیری از تبدیل شدن چین به قدرت برتر قرن بیست و یکم به دوگانه سازی شرو خیرجدیدی ـبا هدف قطب بندی های مدنظرش-متوسل می شود...Wednesday, September 15, 2021

آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد

                                               آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد!

بطورکلی سطح گفتگوها چندان رضایت بخش نبود. بجز یکی از دوستان که آن هم بدون آشفتگی نبود بقیه تقریبا همان حرف هائی را زدند که چهل سال پیش هم می گفتند. انگار نه انگار که جهان و شرایط کشورها در این فاصله زیروروشده است و طرحی نو در تناسب با آن می طلبد. آقای خسروپارسا حرف اصلی اشان این بود که بهتراست به مناسبات حاکم سرمایه داری ِخرد تزریق کنیم و در واقع چیزی برای گفتن نداشت. خانم میظر نیز همان مواضع دیرینه خود را آن هم به شکل پراکنده بیان داشتند. آقای سعیدرهنما نیز جز تکرارهمان مواضع قدیمی اش چیز تازه ای نداشت. من قبلا در نوشته و مناظرات دوجانبه* با ایشان مواضع وی را نقدکرده ام و اینجا نیازی به تکرارآن نیست. اما در موردآقای نیکفر که در موردمواضع جامعه گرائی ایشان نیز قبلا نوشته ام*، باید گفت که گرچه مواضع او از مواضع دیگرگرایش ها متفاوت و فرموله شده تر بود اما متاسفانه آنهم آشفته بود و فاقدانسجام لازم. در این مختصر به رئوس آن ها اشاره می کنم:

Saturday, September 11, 2021

گفتگو پیرامون سه مساله مهم هسته ای و سقوط آزاداقتصادرژیم و چشم اندازبحران افغانستان

گفتگو، پیرامون سه مساله مهم: 

مسیربن بست مذاکرات هسته ای و تحولات مربوط به آن

سقوط آزاداقتصاد رژیم و گزارش تکان دهنده بانک جهانی و رشدجنبش مطالباتی

چشم انداز بحران افغانستان و این که آیا طالبان قادر به تثبیت خودهست؟اقتصادی سیاسی ولایت فقیه: توزیع سراسری فقر و فلاکت!

 سقوط آزاد تولیدناخالص ایران، و بیلان ورشکستگی کامل رژیم!

اقتصادی سیاسی ولایت فقیه: توزیع سراسری فقر و فلاکت!

بر طبق آخرین گزارش بانک جهانی معلوم می شود که چگونه رژیم از طریق بازی با ارقام و تعیین دستوری نرخ دلار به شکل کاذبی خود را به عنوان قدرت اقتصادی هژدهم جهان جازده بود و آلان به یک باره با افتی وحشتناک به حدودیک سوم در قیاس با سال ۲۰۱۲ و نسبت به سال ۲۰۱۷ هم با افتی بیش از دو برابر سقوط کرده است.

Saturday, September 04, 2021

سالگردتابستان سیاه ۶۷ و تقارن آن با کشتارکرونا و....

 گفتگوی هفته پیرامون:

سالگردتابستان سیاه ۶۷ و تقارن آن با کشتارکرونا
پرده برداری از دولت رئیسی و ماموریت های آن
نشست بغداد و آخرین تحولات بحران هسته ای
بحران افغانستان و معنای پایان عصر ملت سازی توسط بایدن...Wednesday, September 01, 2021

تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!

بازتکثیر: تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!

متن بیانیه سندیکای شرکت واحد* ضمن ابرازهمبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران نفتی و انتقاد از شرایط سخت کاری آنها و از پیمانکاری و انتقاد به تلاش های رژیم برای ایجاد شورای اسلامی کار، بخش بیشترآن را به تبلیغ و محاسن تشکل سندیکائی و دست آوردهای کارگران شرکت واحد و حومه تخصیص داده و به کارگران نفتی درحال اعتصاب توصیه اکید می کند که مطابق الگوی آن ها سندیکای خود را با فراخواندن مجمع عمومی و تعیین نمایندگان و تهیه اساسنامه تشکیل دهند!. آیا توصیه به چنین الگوئی در گرماگرم معرکه و در حالی که خوداین کارگران با وجودپراکندگی از طریق تشکل های ابتکاری توانسته اند یک اعتصاب سراسری و طولانی آنهم در بخشی حساس و استراتژیک مثل نفت بوجود بیاورند امری مثبت است؟ بنظر می رسد که این گونه تعیین نرخ در وسطه معرکه بنا به دلایلی چند خالی از اشکال نباشد و کمکی هم به تقویت همبستگی و سراسری کردن جنبش های اعتراضی کارگران نکند که مهم ترین دلایل آن به قرارزیراست: