Friday, February 28, 2020

گفتگوی چشم انداز این هفته: نگاه و روش حکومتی نسبت به ویروس خطروقوع یک فاجعه ملی

نگاه و روش و سیاست حکومتی نسبت به ویروس وخطریک فاجعه ملی ، اثرات ونتایج این سیاست، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بین المللی ، نتایج کودتای انتخاباتی بیت وسپاه ودلایل آن. ،‌انزوای مطلق حکومت اسلامی در میان مردم و تحریم گسترده وفعال مردمی، پرونده ی نیلوفربیانی -متهم پرونده فعالان زیست محیطی....

Tuesday, February 25, 2020

شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه باررژیم

شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه با باررژیم
بطورکلی سه رفتارجمهوری اسلامی سبب شد که اکنون ایران پس از چین به دومین کشورجهان در تلفات ویروس کرونا تبدیل شود و انتشارویروس از کنترل خارج گردد: نخست پنهان کاری عامدانه آن برای چندین هفته بجای اطلاع رسانی و اقدامات سریع معطوف به ایزوله کردن کانون های اولیه انتشار، اما رژیم حتی از زدن ماسک و انتشاراخبارتوسط خانواده های مصیب دیده و پرستاران و پزشکان ممانعت به عمل آورده است و بدتر از آن عده ای را به دلیل انتشاراخبار و گزارش پیرامون آن به عنوان ایجادترس وهراس بازداشت کرده است. 

Monday, February 24, 2020

دولت های خودکامه و هوشمند نوین!
جرم ویکی لیکس: شاخ شدن با پدیده ای بنام دولت های ترازنوین الکترونیک، یا امپریالیسم نوین و هوشمند!
به مناسبت خطرتحویل آسانژه به دولت آمریکا‍*
یکی از پایه های هرم قدرت، پنهان کردن تصمیمات اصحاب قدرت است که بنام جامعه و مصلحت آن اما بدون اطلاع آن ها صورت می گیرد؛ بطوری که روح جامعه از آن ها که منشاء بسیاری از جنگ ها و ارتکاب جنایت توسط دولت ها و انداختن انسان ها به جان انسان هاست بی خبراست. یکی از مطالبات نیروهای چپ و رادیکال ازهمان زمان انقلاب اکتبر و جلوتر از آن افشاء تصمیمات و اسنادطبقه بندی شده بورژوازی و طبقات حاکمه اعم از تجاری و نظامی و امنیتی و.... بوده است.

Thursday, February 20, 2020

دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در انتخابات


ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

صرفنظر از نظرسنجی ها وارزیابی هائی که توسط نهادها و مؤسسه های به نحوی وابسته به رژیم صورت می گیرد*، که جملگی به تحریم گسترده نمایش انتخاباتی رژیم اذعان دارند؛ اما در نظرسنجی های قبلی که به عنوان نمونه عباس عبدی گزارشی از آن داده بود، از میان همین ۲۵درصدهم که ظاهرا خود را در چارچوب نظام و جناح های آن تعریف کرده اند، بیش از نیمی از آن ها گفته اند که تمایل یا قصدی به شرکت در انتخابات ندارند. 

Wednesday, February 19, 2020

چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!

۱-در نگاهی به بیانیه* ملی-مذهبی ها در داخل کشور:
چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!
در حالی که خیزش های دیماه و آبانماه در کنارسایرمبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در طی سال های اخیر، مختصات جغرافیای سیاسی ایران را با دوقطبی کردن روندهای جامعه حول نظام  و نفی کلیت آن دگرگون ساخته است، بطوری که دیگر رژیم هم نمی تواند به شیوه تاکنونی موقعیت خود را حفظ کند و بهمین دلیل شمشیر را از روبسته و با تبدیل کردن نمایشات انتخاباتی خود به  انتصابات کامل، و گسترش سرکوب و بکارگیری مشت آهنین، سعی می کند که کشتی نظام دستخوش طوفان را از گزند امواج مهیبی که در جریان است و از غرق شدن مصون نگهدارد. 

تحریم «انتخابات» و تلخکامی..

تحریم«انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار! 
۱- انسدادکامل صندوق رأی، فقط اصلاح طلبان را آچمز و بلاموضوع نکرده است بلکه شماری از خیل همراهان اصلاح طلب در داخل و یا خارج را نیز به دردسرانداخته و آن ها را نیز به نوعی با بحران هویت همراه ساخته است. یکی از آن ها فرخ نگهداراست که معمولا حتی کاسه داغ تر از اصلاح طلبان بوده و اخیرا با نوشته ای پیرامون شرکت در انتخابات سعی کرده است که در شرایط جدید و وانفسای تحریم گسترده و تلاطمات فزاینده جامعه، برای حفظ و تداوم موضعگیری های تا کنون شناخته شده اش مفری بیابد.  

Monday, February 17, 2020

موضع گیری جسورانه* اصلاح طلبان در انتخابات پس از یکسال آسیب شناسی


 موضع گیری جسورانه* اصلاح طلبان پس از یکسال آسیب شناسی: «شرکت شرمسارانه» در انتصابات!
بالأخره پس از مدتها گرداندن کاسه چه کنیم چه نکنیم، توسط امثال تاجزاده ها و حجاریان ها و علیرضاتبارها و کلی شامورتی بازی در این یکسال گذشته، موش کوه زایید و برخلاف برخی هارت و پورت هایشان، که البته انتظاری جزآن آن هم نمی رفت، تصمیم به «مشارکت شرمسارانه» خود در انتصابات را در دقایق نزدیک به ۹۰ اعلام داشتند. لب کلام موضع اشان آن است که حضرات قانع شده اند که تنها در نقاطی که نماینده ندارند از دادن لیست پرهیز می کنند!. ماشاء اله که چه جسارت عظیمی!.بقول شاعراز کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است! 

Sunday, February 16, 2020

گفتگو پیرامون جعلیات روحانی به مناسبت چهل ویکمین سالگردانقلاب شکست خورده بهمن۵۷

برنامه چشم اندازاین هفته:
گفتگو در باره چهل ویکمین سالگرد شکست انقلاب ۵۷ و پیروزی روحانیت، نتایج و سیاستهای عمومی در آستانه انتخابات مجلس، جعلیات روحانی در مراسم ۲۲ بهمن و رویکردهای عوامفریبانه اش در ارتباط باسیاستهای اقتصادی و آمارها ، سیاست حکومتی انقباض یافته در رابطه با انتصابات مجلس آینده و..راههای برون رفت از موقعیت کنونی و چگونگی تلاش برای جلوکیری از شکست انقلاب مردم

Thursday, February 13, 2020

حلال زادگی شاخص تمدن بزرگ اسلامی!

 به بهانه ممنوع کردن فروش بادکنک های ولنتاین

 
حلال زادگی شاخص تمدن بزرگ اسلامی! 

اتهام بادکنک ها: رنگ و قالب
۱- حکومت اسلامی ظاهرا قراراست چهل و یکمین سالگی خود را و البته ته مانده انرژی اش را صرف یک نبردسراسری با آسیاب های بادی کند،‌ که نامش «سبک زندگی آزاد» است! بهمین دلیل برای دوره دوم خود هم چون جن گیرها با سودای برگرداندن مجدد آن ها به بطری، لیست بلندبالائی را تهیه دیده است. از آن جا که بادکنک ها بویژه در ارتباط با ولنتاین  (روزعشق ورزی) سبک زندگی مغایربا ارزش های رژیم بویژه در دوره دوم و کمیک حیات انگل واره اش را به نمایش می گذارند، از این پس به اتهام تبلیغ علیه نظام ممنوع التصویرشده اند! 

Tuesday, February 11, 2020

پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمنپنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!
روحانی در شرایطی که مدال افتخاربی اختیارترین رئیس جمهور را برگردن خود دارد، و حتی به شکل روزمره پیرامون استعفای او اخبار و شایعات متعددی پخش می شود که مجبور به تکذیب می شود، در شرایطی که این اردک لنگ لنگ معلوم نیست که در زیرآوارناکامی ها و فشارها و حتی خالی کردن زیرپایش توسط جناح قلدرحاکمیت چگونه می خواهد یکی دوسال باقی مانده ریاست خود را به اتمام برساند، اما هم چنان به وظیفه مشاطه گری سیمای رژیم ادامه می دهد. 

Monday, February 10, 2020

گفتگو پیرامون سالگردانقلاب ۵۷ و درسهای آن برای امروز.

 پیرامون سالگردانقلاب ۵۷ و درسهای آن برای امروز... تسلط گفتمان اسلام سیاسی برجنبش هم چون گسستی در مسیرتکوین جنبش ضداستبدادی و عدالت اجتماعی از مشروطه به بعد. ضرورت ترکیب یک جنبش ضدهژمونی علیه ارتجاع واپس گرا در صفوف جنبش با مبارزه علیه استبدادمسلطی... که صورت نگرفت. نگاهی به سرانجام حکومت اسلامی به عنوان سلسه ولایت فقیه.....

Wednesday, February 05, 2020

تنورسردانمایش انتخاباتی رژیم با رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله واحد


تنورسردانمایش انتخاباتی رژیم و رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله واحد!
مهندسی دو مرحله ای یک انتصابات تمام عیار!
دیالکتیک کمیک رفع از خودبیگانگی ولایت مطلقه و سرانجامش!
آن چه که اکنون در سلاخی و ردگسترده کاندیداهای نمایش انتخاباتی شاهدش هستیم، مهندسی کامل آن در فازنخست است. اما بنطر می رسد که این مهندسی فازدومی هم دارد که دستبردبه آراء اخذشده با هدف بالابردن میزان آن به حدنصاب بالای ۵۰٪ مهمترین ویژگی آن است.