Monday, July 29, 2019

گفتگو: جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید

گفتگو: جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید؟


جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید؟ بحران ساختاری سرمایه داری،شکست مدلهای سوسیالیسم اردوگاهی وسرمایه داری دولتی ونئولیبرال،تشدید تصادهای طبقاتی و ویرانیهای برجای مانده از توسعه سرمایه داری، بیش ازهر چیز،جهان را تشنه ی آلترناتیوی پیشرو وترقیخواه، انساندوست وطبیعت دوست،برابر طلب وآزادیخواه کرده وتلاشها برای ساختن ویافتن آلترناتیو به دغدغه بسیاری از فعالان وپیشروان جنبشهای اجتماعی تیدیل شده است. ایران از این روند جدا نیست وشاید این مساله بواسطه یک رژیم توتالیتر ومذهبی سرمایه داری ،بیش از هر زمان دیگری ضرروت دارد. در این رابطه علی دماوندی با تقی روزبه و مجید دارابیگی ،دوتن از فعالین قدیمی جنبش چپ ایران گفتگوکرده ونظرات آنان را در رابطه چپ ایران، جایگاه آن ، نیازها و مشکلات آن ، رابطه اش با جنبشهای اجتماعی و...پرسیده است. این گفتگو در چند قسمت ادامه خواهد داشت وتلاش میشود که نظرات و تصویرهای دیگر فعالان این جنبش هم تا حد امکان بازتاب داده شود.

جنگ نفتکش ها،رقص در لبه ی پرتگاه

Tuesday, July 23, 2019

خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی


 خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!
بازهم موسم «انتخاباتی» رژیم فراررسیده و سروکله «سیدمظلوم» برای نجات رژیم چه در عرصه داخلی و چه بین المللی پیداشده است و برای رونق بخشیدن به دکان راکد و ساکت نظام درداخل از یکسو و اعاده حیثیت از آن در سطح بین المللی از سوی دیگر.

Monday, July 22, 2019

شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟


 شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟
یک مقام امنیتی: ۱۷ جاسوس وابسته به سازمان سیا دستگیرشدند
وزیراطلاعات : زمان ضربه به جاسوسان سیا فرارسیده است.
«جاسوس‌های شناسایی شده شامل شاغلین مراکز حساس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بوده‌اند».

Sunday, July 21, 2019

وقتی مجاهدین پس از سالها سردوانی مرگ مسعودرجوی را تایید می کند!

 وقتی مجاهدین پس از سالها دروغ بافی و سردوانی، با نصب عکس مسعودرجوی مرگ او را مورد تایید قرارمی دهد 


مقاله زیر بهمین مناسبت بازتکثیر می شود:

Saturday, July 20, 2019

برنامه چشم انداز این هفته: تحولات تازه بحران و ارزیابی از بیانیه ۱۴ کشگرداخل کشور

سیاست گروگانگیری ایران در تنگه هرمز حتی شمشیردودم هم نیست بلکه شمشیریکدمی است که پی آمدهای درازمدت آن حاصلی جز میلیتاریزه کردن تنکه هرمز و تنگ ترکردن حلقه طناب به دورگردن خود نخواهد بود.

در برنامه این هفته چشم اندازها، پیرامون تحولات تازه و وتشدید خامت بحران و افزایش تحرکات نظامی (توسط
هردوطرف) از یکسو و نیزتحرکات دپیلماتیکی که حول موضوع مذاکره بین طرفین مطرح شده است صحبت خواهیم داشت. در بخش پایانی هم ارزیابی و نقدی هم خواهیم داشت پیرامون بیانیه ۱۴نفر از کنشگران داخل کشور پیرامون گذار از حکومت اسلامی

Tuesday, July 16, 2019

توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا


توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!
پس ازتهدیدهای دیگرسرداران،‌ اینک شخص خامنه‌ای هم در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس هشدار داده است که "جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد."  
رژیم ایران از مدتی پیش تاکتیک کاهش زمان گریزهسته ای ( از طریق کاهش تعهدات برجامی )، ایجادعدم امنیت در ابراه های منطقه و نیز تشدیدتهدیدها و فعالیت نیروهای نیابتی خویش در منطقه را برای مقابله با سیاست های فشارحداکثری دولت آمریکا و تحت فشارقراردادن اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا در دستورکارخود قرارداده است.

دل پیچه های یک بحران

دل پیچه های یک بحران!
«اگر در آمریکا خوشحال نیستید، می توانید بروید. این انتخاب شماست. فقط انتخاب شما».
توئیت های جدیدترامپ علیه چهارنماینده رنگین پوست کنگره آشکارا گام تازه ای است از رویکردنژادپرستانه و بیگانه هراسی که ترامپ برای امیال خود و بخش محافظه کار تر سرمایه داری و البته بسیج لایه ها و بخش های واپسگرای و کمترآگاه جامعه امریکا، سوار برموج آن شده است. از همین رو آن را باید به عنوان بخشی از فعالیت های کمپین انتخاباتی او محسوب هم کرد. شاه سابق ایران زمانی در اوج یکه تازی خود به مخالفانش چیزی شبیه همین سخنان را گفته بود که اگر خوشتان نمی آید از مملکت بروید!

Thursday, July 11, 2019

دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا

جنبش یونان یکی از امیدبرانگیرترین جنبش های اروپا علیه ترویکا وسیاست های ریاضتی آن در اروپا بود... احزاب و نمایندگان نرمال بورژوازی با بالاآوردن بحران عظیم بدهی ها، ناگزیرشدند که صحنه را ترک کنند و جای خود را به اتیکت های جدید و چهره های تازه و خوشنام با رنگ وبوی چپ بدهند. سیریزا جریانی بود از یک جنبش بزرگ و عمومی علیه سیطره ترویکا و سیاست های ریاضتی آن که با آغوش بازآمادگی خود را برای پرکردن خلا برآمده از بحران اعتماد به بورژوازی در بزنگاهی بزرگ، گشود. 

Tuesday, July 09, 2019

یا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟


آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  
در ادامه کوشش آبه نخست وزیرژاپن برای هموارکردن راه مذاکره یین دو طرف در جهت کاستن و حل بحران منازعات ایران و آمریکا والبته ناکامی وی پس از آن که برای رژیم ایران روشن شد حامل هیچ پیشنهادواجد امتیازمشخص در جهت گشودن تنگناهای تحریم های حداکثری نیست؛ این بارمکرون و اروپا واردمیدان شده اند. 

Monday, July 08, 2019

دو سناریوی رژیم در گفتگوی این هفته

 گفتگوی این هفته، تحلیلی است از چشم اندازبحران و و دوسناریوی حداقل و حداکثری رژیم پیرامون تهدیدبه خروج از برجام و بازگشت به غنی سازی با هدف کاهش زمان گریزهسته ای به مثابه ابزارچانه زنی برای مذاکره و نیز این واقعیت که چگونه جناح اصلی در پی آن است که از طریق دوگانه سازی دشمن و نظام بتواند نظام سرتا پا گندیده را بتواند سرپانگهدارد با فشرده کردن صفوف خود فرجه ای برای بقاء و سرکوب فراهم کند و......