Tuesday, July 09, 2024

 با شکست جلیلی آیا لقمه در گلوی خامنه‌ای گیرکرده؟ و ۲- یک ارزیابی فشرده و متفاوت از پیروزی نسبی جبهه چپ در انتخابات فرانسه


Sunday, July 07, 2024

پیام‌های خامنه‌ای و شوخی‌های پزشکیان

   پیام‌های خامنه‌ای و شوخی‌های پزشکیان!

خامنه‌ای در پیام خود تحریم را غوغای دست سازدشمنان خواند، بر ادامه راه شهیدرئیسی تاکید کرد و این‌که رئیس جمهور بیشترین بهره را از ظرفیت‌های جوانان انقلابی و مؤمن (همان پاجوش‌های حامی سعیدجلیلی)‌ببرد و بالأخره جایگزینی رفاقت بجای رقابت.

پیام پزشکیان: موفقیت خویش را قبل از همه مدیون رهبری میدانم، در بحث آراء که به درستی قرائت شد، اول باید از رهبری تشکر کنیم که اگر ایشان نبود، تصور نمی کنیم از این صندوق ها اسم من در می آمد. در پی آن هستم که با تفاهم و همکاری همه ارکان حاکمیت، تنش و واگرایی را از نهاد سیاست و حکمرانی دور کنم (حمل باری سنگین تر از آن‌چه که سیزیف محکوم به آن شده بود). و بالأخره این شوخی: من آمده‌ام تا صدای بی‌صدایان و مطرودین باشم و سایه تحریم و تهدیدو جنگ را از ایران دورکنم.

معنای بازگشت‌اصلاح طلبان در سیمای کنشگران مرزی:

Saturday, July 06, 2024

پیروزی پزشکیان و تبدیل آن به تاکتیک دو سرباخت برای رژیم

 پیروزی پزشکیان و تبدیل آن به تاکتیک دو سرباخت برای رژیم!

در مقاله سودای فتح «قله»،‌ خشم خدایان و رنج مضاعف سیزیف!*  جنبش تحریم و تاکتیک دوسر باخت برای رژیم!، آمده بود که جنبش مردم نیز در برابرمهندسی رژیم و پلن آ و بی او پلن آ وبی خود را (حداکثری وحداقلی) را دارد و دو حالت و در تناظر با آن دوهدف متصوراست: هدف نخست بسط و گسترش دامنه دو قطبی شدن جامعه و صفوف تحریم و «نه» به کل حاکمیت و همه جناح‌ها و تغییرموازنه نیرو از این طریق و لاجرم بحران خالص سازی و خودخوارگی تا سرمنزل درهم شکسته شدن تنه درخت نهیف و پوسیده در برابرطوفان بحران‌های فزاینده و سترگ پیشارو، و هدف دیگر تغییرتوازن نیرو از طریق تشدیدتضادهای درونی حاکمیت با حفظ یک قطب سراسری قاطع و کیفی و کوبنده تحریم است گرچه باپیوستن بخشی از نیروهای مردد و معترض به‌مشارکت در «انتخابات» که عمدتا حامل «نه» اعتراضی به جناح اصلی و مسلط بوده‌اند، غالبا به اصلاح طلبان هم امیدچندانی ندارند. اینک خروجی این «انتخابات» حکایت از همین روند دارد. به عبارت دیگر با رخنه و کارگذاشتن «نه» اعتراضی در درون صفوف و ساختارقدرت که رژیم طی این سال‌ها تلاش کرده بود با خالص‌سازی برون افکنی کند. علت اصلی امکان پذیرشدن این شکاف و تاکتیک دوسربرد بسودجنبش و دو سرباخت برای رژیم «فضای بین خیزشی» حاکم بر جامعه از یکسو و فرودآوار بحران‌های فزاینده و ساختاری از سوی دیگر است. باتوجه به اجتناب ناپذیربودن این نوع نوسانات و رفت و برگشت‌های مقطعی در مسیربالندگی جنبش، اما روندعمومی همانا تشدید بحران بازتولید سیستم و تشدید شکاف‌ها و وزن کم کردن آن است. ماه عسل وصلت باصطلاح دو جناح کوتاه مدت بوده و نشانه‌هایی وجود دارد که ماشین هیولائی دولت واقعی و موازی از همین حالا برای دیکته کردن منویات و نیز فلج کردن حریف دست بکارشده است. 

Tuesday, July 02, 2024

خطرورود ایران به جنگی تمام عیار و مستقیم با اسرائیل

 خطرورود ایران به جنگی تمام عیار و مستقیم با اسرائیل؟

تهدید جدیدخرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: در صورت حمله اسرائیل به لبنان و حرب اله، منطقه با یک خطر بزرگ روبه رو شده و ایران با تمام توان و ابزارهای خود از حزب الله حمایت خواهد کرد. پیشتر هم نماینده دولت ایران در سازمان ملل تهدید به یک جنگ ویگرانگر کرده بود. همزمان رئیس فضاهوای سپاه هم اعلام کرد در آرزوی عملیات وعده صادق دو هستیم!

Sunday, June 30, 2024

سوژه و کنشگراصلی صحنه سیاسی: تحریم کنندگان و گسترده نظام

 سوژه و کنشگراصلی صحنه سیاسی: تحریم گسترده و تحریم کنندگان نمایش انتخاباتی رژیم

رادیو همبستگی: شکست رژیم و پیروزی کارزار تحریم نمایش انتخاباتی چگونه رقم خورد؟

ومتی ازکارزار انتخاباتی، در شرایط انزوای ملی و بین المللی وسیاست خالص سازی جیست

 گفت وگو:اهداف حکومتی ازکارزار انتخاباتی، در شرایط انزوای ملی و بین المللی وسیاست خالص سازی جیست؟

Wednesday, June 26, 2024

سودای فتح «قله»،‌ خشم خدایان و رنج مضاعف سیزیف

 

سودای فتح «قله»،‌ خشم خدایان و رنج مضاعف سیزیف!

 جنبش تحریم و تاکتیک دوسر باخت برای رژیم!

«قله» و دست یابی به‌آن همواره از واژه‌های موردعلاقه خامنه‌ای در سخنرانی‌هایش بوده است. نظام حاکم سال‌هاست که هدف خود را دست یابی به «قله» تعریف کرده است. مراد از قله سه راهبرد تشکیل «دولت اسلامی»، «جامعه اسلامی» و گسترش «تمدن اسلامی» است که «گام دوم» به‌عنوان نقشه راه برای نیل به آن تدوین شده است. و همه‌این‌ها برای هموارکردن زمینه ظهورامام غایب برای بسط نفوذاسلام و گسترش حکمرانی جهانی آن صورت می‌گیرد [ گرچه بعید است «امام حاضر» که خود مشغول انجام وظایف امام غائب است، و قدرت زیرزبانش مزه کرده است با دست شستن از حلاوت و امتیازات قدرت حاضر شود که با ظهوروی، داوطلبانه جادوی قدرت را به او تفویض کند!. و چه بسا همانطور که در مورد دهها مدعی امام زمان شاهد بوده‌ایم آن‌ها را دستگیر و زندانی و احیانا سربه نیست کرده است، او را نیز اگر جرئت نماید که خود را آفتابی کند به صلابه کشند!ّ]. از شوخی گذشته، خامنه‌ای و کارگزاران برگماشته‌اش بارها وعده نزیک شدن به‌قله را داده‌اند. حتی احمدی نژاد که برکشیده خامنه‌ای و سپاه پاسداران به‌عنوان رئیس جمهورترازاسلامی بود، لاف می زد که در آستانه فتح قله است و تنها یک فریاد«یاعلی مدد» کافی است که به‌فتح قله نائل شویم! اما ظاهرا تماس و مراودات وی با امام غائب  که با دورزدن امام حاضرهمراه بود او را از فتح قله باز ‌داشت و نهایتا با گلوگیرشدن این لقمه در کام رهبرنظام، آن سبو افتاد و بشکست و پیمانه ریخت و حسرت تحقق فتح قله هم‌‌چنان در دل بماند. در تجربه‌ای تازه از حمل بارسنگین به‌سوی قله، نوبت به‌برکشیدن رئیسی به‌مثابه رئیس جمهورمعیار و با استانداردی بالاتر رسید. اما ظاهرا او نیز قبل از فتح قله به نوعی دیگرموردخشم خدایانی که قله‌ها را آشیانه خود می‌انگارند قرارگرفت و در حین «پرواز به‌سوی بهشت» ساقطش کردند! رهبرکهنسال نظام همه آرزو و عزمش این بوده است که به‌عنوان سلطان دوم سلسه ولایت فقیه و در پی‌چندین ده سال زمامداری پربرکت،  پس از فتح قله سر به بالین مرگ بگذارد و به‌دیدارحضرت حق بشتابد، اما افسوس! تو گوئی که درست همان موقعی که او در آستانه رسیدن به قله و چیدن میوه قرار‌می‌گیرد، ناگهان قله از چنگ وی می‌گریزد و در فاصله‌ای بعید به او چشمک می‌زند!‌

Friday, June 21, 2024

Tuesday, June 18, 2024

بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی

 بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!

     آیا لقمه خالص سازی در گلوی خامنه‌ای گیر کرده است؟ و این‌که چرا آب و نان اصلاح طلبان در گروایفاء نقش در هم شکستن دوقطبی جامعه است. مهندسی انتخابات از طریق دو طرح پلن آ و بی.

گاهی وقوع یک حادثه ناگهانی و غیرمترقبه با ایرادضربه به‌وضعیت می‌تواند بحران ‌ها و گسست‌های جاری در زیرپوست آن را به‌صحنه بیاورد و اذهان عمومی و ناظران و تحلیل‌گران را به سمت ویژگی‌ وضعیت و شکنندگی و پی آمدهای‌ آن و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در آن جلب کند. مرگ ناگهانی رئیسی، کسی که خامنه‌ای او را هم‌چون رئیس جمهور«تراز» و بی‌زاویه و مطیع و پرکار برکشیده بود، با خلأ ولوموقتا بالفعلی مواجه شد که به‌معنی گسستی در حکمرانی اقتدارگرایانه و آمرانه محسوب می‌شود. از آن‌جا که هرخلأی اگر به‌سرعت پرنشود در شرایط وجودانواع بحران‌ها، که حکومت اسلامی را در محاصره خود قرارداده است، توسط عوامل‌»غیرخودی» پرخواهد شد، ازهمین رو رهبرنظام از همان وهله نخست به سرعت روی صحنه آمد که بگوید

Saturday, June 15, 2024

ریشه‌های بحران رشد راست افراطی و پاسخ چپ

نگاهی به ریشه‌های بحران رشد راست افراطی و پاسخ چپ
                                                                

Friday, June 07, 2024

نوری بر تاریکخانه «انتخابات» ریاست جمهوری

نوری بر تاریکخانه «انتخابات» ریاست جمهوری


این گفتگو شامل محورهای زیراست:

- براستی نقشه رژیم از میان۸۰ داوطلب برای کاندیدریاست جمهوری از گرایشان گوناگونی که همگی از کارگزاران اسبق و سابق و کنونی هستند چیست؟ آنهم در شرایطی که مرگ غافلگیرانه رئیسی و خلأ ناشی از آن، طی کردن  مسیرراهبردخالص سازی در انتقال به‌دوره پساخامنه ای را زیرفشارقرارداده است. پرسش همواره این است که آیا لقمه یک‌دست سازی توسط خامنه ‌ای و توسط اقلیتی تندرو در شرایط انباشت بحران‌ها و تضادها، در گلویش گیرخواهدکرد یا نه (مثل دوره احمدی نژاد) ؟  

-ترکیب این داوطلبان را ٪۵۹ اصول گرایان ٪۱۹ باصطلاح مستقلین، ٪۱۶ «اصلاح طلبان»، ٪۶معتدلین و ٪۴ زنان تشکیل‌ می‌دهند.

- چهار تم و هدف نخست این داوطلبان در گفتارهای کوتاهشان به‌هنگام ثبت نام را به‌ترتیب مبارزه با فساد ‌(سیستمی)، تورم، تحریم و کاهش فقر تشکیل‌‌ می‌داد. که خود تصویردرخشان و رسوا‌کننده‌ای  از بیلان و دست‌آوردهای نزدیک به نیم قرن حکومت از زبان کارگزارانش که در تضاد و تغایرکامل با تمجیدات و ادعاهای رسمی سردمداران و از جمله سخنان اخیرخامنه‌ای به مناسبت سالگرد مرگ خمینی است.

- شاهدظهورنه فقط «پاجوش‌‌ها» در میان اصول گرایان، بلکه در صفوف جبهه اصلاح طلبان نیز ولو به گونه‌ای دیگر هستیم. این‌ها نیز «پاجوشان» خود را پیداکرده‌اند که به‌نوبه خویش ادعای رهبری و هژمونی بر بخش‌های دیگر یعنی خاتمی و حامیان او داشته و آن‌ها را عامل تفرقه و از دست دادن فرصت‌ها می شمارند. در بیانیه جدیدشان «راهگشائی کنیم» که در راستای همان رویکردروزنه گشائی انتخابات مجلس است که مدافعانش مدعی‌‌اند که گویا منجر به دست‌آورد تشکیل فراکسیون صدنفره مستقلیون، و منزوی کردن پاجوشان اصول گرا به ۶۰ رأی  و به ریاست رساندن قالیباف شده است. و اینک بدنبال پیاده کردن آن دستاوردها در انتخابات ریاست جمهوری هستند. آن‌ها بر «کنش‌گری مرزی» در لبه باریک منتهاعلیه اصول گرایان و اصلاح طلبان هستند. آن‌ها هم‌چنین مدعی‌اند که جامعه نیز از دوگانه اصلاح طلبی و اصول گرائی گذشته و به دوگانه تندروان و میانه‌روان رسیده است! با این همه در تناقض با آن، با نگرانی از دوقطبی شدن جامعه، هدف خود را زدن پل بین مردم و حاکمیت تعریف می‌کنند. آن‌ها در سیمای تحریم شکننان و مدعی حتی مشارک شصت درصدی ظاهرشده‌اند و با این امید کنشگری می‌کنند که نمایندگانی از گرایش آن‌ها بتوانند از دباغخانه شورای نگهبان عبورکنند. باین ترتیب فضای اصلی انتخابات را عمدتا یک سه ضلعی مرکب از جماعت تندروهاـ پایدارها و ضمائم‌آن‌‌ها، نواصول‌گرایان از قالی باف و حداد و میانه‌روهای اصلاح طلب در حاشیه قدرت تشکیل می دهد.

- راندن شدن قالیباف بویژه پس از اسم نویسی لاریجانی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری معنای خاصی دارد و می تواند بر افکندن نور برتاریکخانه انتخابات رژیم، تاحدی از شمای مهندسی آن پرده برداری کند.

در این گفتگو با مکث  بر حکمت و انگیزه به‌جلوی صحنه رانده شدن قالیباف بهمراه کنارکشیدن مخبر، آنهم پس از انتخابات تازه مجلس که هنوز مرکبش خشک نشده، علاوه بر پلن آ ردپای یک پلن بی هم دیده می شود. پلنی که این بار در درون طیف اصول گرایان برای رقابت با میانه‌روهای حاشیه از یکسو و آب کردن یخ به اصطلاح تحریم گسترده جامعه از سوی دیگراست. در حقیقت انتخابات رسوای مجلس و ابعاد انزوای رژیم در شرایط تشدیدفشارهای جهانی و منطقه‌ای او را وادار ساخته است که صورت خود را با سیلی سرخ کند و برای اینکار لازم است که با ترفند و فریب‌‌ پیچیده‌ای بتواند بخش‌هایی از باصطلاح لایه‌های خاکستری و مردد و هنوز بینابینی را  جلب کند بدون دادن هیچ امتیازی و تغییرمسیری، باصطلاح آن‌ها را به‌سرچشمه برده و تشنه بازگرداند. و همه این‌ها درحالی است که خامنه‌ای صراحتا گفته است که رئیس جمهور علاه بر پرکاری و پای‌بندی به مبانی انقلاب باید مکمل بدرقه عظیم رئیسی باشد و پای‌بند به‌عمق راهبردی حاکمیت در منطقه. البته هنوز معلوم نیست که مشخصا چه کسانی از جعبه مارگیری شورای نگهبان بیرون بیایند. اما بهرحال برای اطمینان خاطر از نتیجه انتخابات و اجتناب به ریسک ‌تن دادن، با حضور ولواندکی از میانه روها و حتی مهمتر از آن  در جستجوی یک مدیرقادر به اداره  دستگاه عظیم دولت که در عین ‌حال بشود حول وی اجماع نسبی بوجود آ‌ورد و کمابیش در میان مردم و جامعه شناخته شده باشد، ظاهرا قرعه به نام قالیباف افتاده است. گرچه طبعا با توجه به‌نقاط ضعف وی و حساسیت برخی مخالفان و پاجوش‌ها، حتی ایجادچنین اجماعی در عمل چندان ساده نباشد. با این‌همه در شرایط فقدان جایگزینی بهتر از او، بنظر می‌رسد قالی‌باف علیرغم مخالفت پاجوش‌ها وتندروان (که آن‌ها نیز طرح آی خود با کاندیدی کسانی چون وزیرارشاد را دارند) بتواند حمایت ضمنی خامنه‌ای و نیز حمایت سپاه و... را با خود داشته باشد. در این گفتگو برای مقابله با نقشه‌های حاکمیت از سه راهبرد به‌هم پپوسته جنبش  و نیز هستی شناسی سه گانه و الهام بخش خیزش زن زندگی، آزادی به مثابه خط راهنمای حرکت به‌جلو و در هم شکستن تاکتیک‌های اغواگرانه و تحریم شکنانه رژیم نیز سخن به میان آمده است