Monday, December 21, 2015

بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟

بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! 
بی شک دست آوردهای تئوریک و نظری مارکس بخشی مهم و جدانشدنی از مجموعه دست آوردهای جنبش سوسیالیستی بوده وخواهد بود، که بدون آن تاریخ پیدایش و تکوین تحولات یک قرن و نیم اخیر قابل درک نیست. بهمین دلیل بازخوانی و فهم آثارمارکس و به ویژه مهم ترین اثراو کاپیتال (نقدسرمایه)، و انتشارآثاری در این باب از دیربازمطرح بوده است. 

Monday, December 14, 2015

!نتیجه نشست پاریس: توافقی که نه سیخ بسود نه کباب

 کنفرانس پاریس، و مانیفست"کنش برای
 توقف جنایات اقلیمی"
 نتیجه: توافقی که نه سیخ به سوزد و نه کباب!
به هرکس سهمی داده شد تا همه را راضی کنند، به همه فرصت و قدرت مانور داده شد تا هیچ کس تعهد لازم و مشخص و زمان بندی شده را به عهده نگیرد. سهم طبیعت از این توافق، یک تعهد کلی حول گرمایش زمین زیردو درجه و الزام به کاهش گازهای گلخانه ای بود. سهم کشورهائی چون چین و هند و استرالیا و یا کشورهای دارای منابع کلان سوخت فسیلی و کمپانی ها آن بود که از  یک تعهدمشخص و زمان بندی شده برای کاهش سوخت فسیلی معاف شدند.

Wednesday, December 09, 2015

!جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها

جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
آیا سرمایه داری با جنون سودخواری و مصرف گرائی می تواند به بحران زیست محیطی پاسخ درخوری بدهد؟
تقارن زمانی دو رویداد در قلب اروپا، پاریس را، می توان نمادی از بهم پیوستگی دو بحران عظیم و سرنوشت سازجهان کنونی به شمار آورد: یکی معطوف به بحران در رابطه انسان با انسان، و دیگری مربوط به رابطه انسان با طبیعت. وخامت بحران به حدی است که پس از انفجارها و کشتار و زخمی شدن چندصد نفر در پاریس که هم چون زمین لرزه ای جهان را تکان داد، و اگر دقیق ترگفته باشیم، گوشه ای از  فاجعه جاری در نقطه دیگری از جهان را به قلب اروپا کشاند و آن را کانونی کرد؛ این سؤال مطرح شد که آیا پاریس می تواند محل امنی برای برگزاری نشست بزرگ و مهمی چون بحران زیست محیطی باشد؟

Friday, December 04, 2015

!گزارش آژانس، و سرانجام حماسه هسته ای

گزارش آژانس، وحسرت حماسه هسته ای!
 بالأخره گزارش آژانس پیرامون فعالیت های گذشته هسته ای ایران انتشاریافت: از چالش بزرگی که حدود13 سال با برانگیختن ظن جهان و  قدرت های های بزرگ نسبت به سوگیری و ماهیت فعالیت هسته ای ایران به قصدتسلیحات هسته ای، آن را به یکی از کانون های داغ و خطرناک مناقشات جهانی که گاهی تا لحظه حمله نظامی به کشور و یا به تأسیسات هسته ای و زیرساخت ها هم پیش رفت، تبدیل ساخته بود. 

Wednesday, December 02, 2015

!به پیشواز 16 آذر همراه با دانشجویان کوه دانشگاه

به پیشواز 16 آذر، روزدانشجو، همراه با دانشجویان کوه دانشگاه!
متن کامل بیانیه دانشجویان کوی دانشگاه تهران
ما دانشجوییم!
ما دانشجوییم و عرصه دانشگاه هر روز بر ما تنگ‌تر می‌شود. هر روز که می‌گذرد داشته‌هایی که روزگاری حق طبیعی شمرده می‌شد از ما سلب می‌شود و بعد به شکل کالایی دوباره به خود ما فروخته می­‌شود. کار به جایی رسیده است که گویا خود ما نیز فردا در بازارِ رابطه دانشگاه و تجارت فروخته خواهیم شد.