Wednesday, June 30, 2021

دلایل سرخوشی و سرمستی خامنه ای از «حماسه» انتصابات

زمانی برای سرمستی و سرخوشی خامنه ای!

 دلایل«حماسه» خواندن انتصاباتی که تحریم و عملا تبدیل به یک همه پرسی شد!  

چرا خامنه ای و دیگرسردمداران ذوب شده در ولایت کمترین مشارکت تاریخی در انتصابات حکومت اسلامی را «حماسه» می خوانند؟!

حماسه خوانی «خامنه ای» به نمایشی که به نوعی به همه پرسی علیه نظام تبدیل شد و مهرباطله برپیشانی آن خورد به چه معناست؟!

چرا خامنه ای حتی پس از خرابی بصره و علیرغم واجب شرعی و تکلیف دانستن مشارکت در انتخابات و هم چنین دادن حکم حرمت به آرای باطله، هم چنان سیاست انکار و فراربه جلو اتخاذکرده و حتی حاضر شده است علیرغم تصادم با پره های آسیاب بادی هم چنان دون کیشوت وار از حماسه سخن بگوید؟!. روانشناسی چنین دروغ وقیحانه و حکمت لیسیدن تف خود در مورد«انتخاباتی» که ارقام مشارکت درآن طبق آمارهای خودرژیم در پائین ترین نقطه نزولی کل حیات نظام قراردارد و حتی همین هم شبهه برانگیز است، چیست؟

Tuesday, June 29, 2021

گفتگو پیرامون تاسیس سازمان راه کارگر

سازمان راه کارگر در چهل و دومین سالگردتشکیل آن:
چرا و چگونه راه کارگر متولدشد
مبناهای تئوری و سیاسی تشکیل سازمان راه کارگر در آن سالها
اشتباه عمده ما چه بود؟


پیامدهای نمایش انتخاباتی۱۴۰۰ در صف بندی های طبقاتی و اجتماعی

 پیامدهای نمایش انتخاباتی۱۴۰۰ در صف بندی های طبقاتی و اجتماعی

اصلاح طلبان حکومتی و سیاست شکست خورده
آینده برجام، چالش های مذاکره و سه گزینه ای که آمریکا و اروپا در برابررژیم ایران و سیاست دولت جدیداسرائیل
اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی و نیروگاهها. گامهای روبه جلوی جنبش گارگری و اهمیت پیوند جنبش کارگری و خیابان...
Wednesday, June 23, 2021

گفتگو پیرامون بحران در متابولیسم و سوخت و سازرژیم

گفتگو: پیرامون اهمیت قطب بندی جامعه، پیرامون  اختلال در متابولیسم و سوخت و سازسیاسی رژیم، بحران عمومی بازتولیدقدرت، ورشکستگی دو شبه گفتمان «نجات جمهوری» توسط اصلاح طلبان و دولت مقتدر و کارآمدتوسط جناح خامنه ای   و رئیسی و اصول گرایان ( هیولای جدیدی که قراراست به عنوان گام دوم نظام ولایت فقیه باصطلاح به خودمهر مشروعیت بزند)  و آخرین تحولات مذاکرات وین و بحران هسته ای. 


Monday, June 21, 2021

تحریم کوبنده استان تهران بخصوص شهرتهران، و پیشرو بودن زنان در تحریم

تحریم کوبنده استان تهران بخصوص شهرتهران، و پیشرو بودن زنان در تحریم!
با توجه به اهمیت نمادین و نیز سیاسی میزان آراء تهران به دلیل ترکیب جمعیتی و مرکزیت آن، و نیز دوقطبی شدن «انتخابات» و تبدیل آن به رفراندوم معلوم می شود که در بهترین حالت که واقعیت هم ندارد از هر ۵ نفر تنها یک نفرحامی کلیت رژیم (از همه جناح ها) است. با همه تلاش ها و ترفندهائی که صورت گرفت رژیم در پایتخت سخت منزوی بوده و شکست خورده است و آن حماسه ای که خامنه ای و دیگرسران وردزبانشان کرده اند در تهران غوغاکرده است!.

Saturday, June 19, 2021

جنایت کار با پای خود به «میدان» است! به استقبالش بشتابیم!

جنایتکار با پای خود به «میدان» آمده است! به استقبالش  بشتابیم!

 رئیسی و نقض قواعدبدیهی حکمرانی!                                                                                                     

معمولا نظام های مستبد و جنایتکار اگر یک جو عقل داشته باشند، سعی می کنند جنایت و یویژه نمادهای رسواکننده آن را خود از جلوی صحنه دور کرده و مشمول مرورزمان نمایند تا لااقل از این طریق حافظه تاریخی جامعه بخصوص نسل های تازه  و نهادهای ناظرحقوق بشر را فعال نکنند و ا ین درحالی است که رئیسی  هم چون پرونده زنده جنایات رژیم صحنه گردان سیاست رژیم ایران شده است. با این همه وضعیت رژیم جمهوری اسلامی برخلاف عقلانیت و قواعدبدبهی اصحاب قدرت است.  در حقیقت بحران و ناتوانی از بازتولیداقتدار خود حتی در زمینه تولیدکادرهای لازم و وفادار به خود، قابل اطمینان و امتحان پس داده بویژه با تجربه منفی که در موردبرکشیدن احمدی نژاد داشته اند چنان است که رژیم دستخوش بی اعتمادی و نگران از هر ریسمان سفید و سیاه، ناگزیرشده  که اثن قواعدبدیهی باصطلاح حکمرانی را نقض کند و کسی را به عنوان رئیس جمهور برکشد که اگر هیچ خاصتی  در گشودن گره های بحران های انباشته شده نداشته باشد، اما این خاصیت را دارد که به عنوان نمادی از جنایت علیه بشریت با استانداردهای بین المللی، با دوختن جنایت های  گذشته و حال به یکدیگر بویژه فعال کردن حافظه تاریخی جامعه و  نسل های جدید حساسیت نهادهای حقوق بشرجهانی را یکجا به روی صحنه آورد. 

آیا این لقمه بزرگ در گلوی رژیم گیرخواهد کرد؟

به مناسبت برکشیدن نام رئیسی از صندوق! 

آیا این لقمه بزرگ در گلوی رژیم گیرخواهد کرد؟

ارقام و آراء را چنان بالا و پائین کرده اند که با شمارش۱۰٪ باقیمانده آراء رقم باصطلاح شرکت کنندگان را حول و حوش ۵۰٪ برسانندو به خیال خودشان انگ رئیس جمهور اقلیت بودن اصول گرایان و ذوب شدگان ولایت را از پیشانی نظام پاک کنند.
برزگترین بازنده و رسوای این نمایش، قاطبه اصلاح طلبان بودند که نشان دادند بودونبودشان برای مردم بالسویه است و خدمات خالصانه اشان به نظام و داغ کردن تتورانتخابات در بزنگاهی حساس از یادها نخواهد رفت. آن ها چگونه می توانستند در شرایطی که خامنه ای رای دادن را واجب عینی خوانده و حتی رای سفید را حرام اعلام کرده، با نشستن در خانه که تقریبا بهترین کنشگری آن ها می توانست باشد فعل حرام مرتکب شوند و با انگ آن بخواهند سیاست ورزی کنند!تقریبا همتی بدون حمایت آن ها نیز حول و حوش همین دومیلیون رای را می ‌آورد. آنان در واقع با این کارشان دست به یک خودکشی سیاسی (اصلاح طلب-گیت) فراموش نشدنی زدند. بدرقه پرشکوه اصلاح طلبان بدست خودشان به گورستان تاریخ براستی تماشائی و بیان ورشکستی بازیگرانی است که دورانشان تمام شده و خودحاضر به پذیرش آن نیستند...

Monday, June 14, 2021

گفتگو پیرامون معمای درخواست جبران کنید خامنه ای و....

 گفتگو:

پیرامون خطوط قرمز مذاکره، معمای درخواست جبران کنید خامنه ای از شورای نگهبان توسل به اقتصاد و معیشت نه مفر که پاشنه آشیل رژیم است اهمیت فرایند دوقطبی شدن جامعه و سیستم بحران هسته ای و درجازدن مذاکرات، گزارش گروسی و تهدید به صدورقطعنامه توسط شورای حکام ...

Wednesday, June 09, 2021

تریبون کارگری: کارگران و تحریم و موقعیت طبقه کارگر...

 در این گفتگو:

الف- چگونه کارگران و زحمتکشان با فرودبهمن بحران های پی در پی مواجه می شوند. ب-چگونه مطالبات و نبردهای موضعی با مطالبات و نبردهای سراسری گره می خورندج-اهمیت دریافت ربتم شتاب بحران و آرایش متناسب با آن

و بلأخره تحریم انتخابات و خنثی سازی ترفندهای رژیم برای کشاندن کارگران به پای صندوق رأیMonday, June 07, 2021

گفتگوی پیرامون مختصات شرایط حساس کنونی

گفتگوی سعیدافشاربا تقی روزبه: پیرامون چراشرایط کنونی یک نقطه عطف محسوب می شود و مختصات آن

دو مؤلفه اصلی که آرایش انتخاباتی رژیم تحت تاثیرآن  قراردارد

معنای عمامه چرخانی اخیر خامنه ای و نیز معنای خودخوارگی رژیم!

تحریم گسترده مضحکه انتخاب بات و ضرورت تبدیل آن به یک رفراندوم قاطع «نه » به آن

 اهمیت تکوین فرایند دوقطبی شدن جامعه هم چون بسترمناسب برای خیزش های بزرگ توده ای

ضرورت تجدیدسازماندهی  و باز آرایی چپ حول فراینددوقطبی شدن جامعه و تقویت گفتمان آزادی و برابری اجتماعی


«انتخابات» ۱۴۰۰ برگ انجیرتزیینی انتصاب رئیس جمهور

 «انتخابات» ۱۴۰۰ برگ انجیرتزیینی انتصاب رئیس جمهور

در شرایط بحران های های درهم و پیچیده!
سیاست تحریم عمومی و سراسری چگونه باید گامی فراتر بگذارد
مذاکرات به اصطلاح ۱+۴ ( و در واقع همان ۵+۱ و با طرف اصلی دولت آمریکا) و چشم اندازهای محتمل و موانع دلایل پیشرفت مذاکرات کجاست و.......Wednesday, June 02, 2021

چشم انداز این هفته: پایان یک دوره و مشختصات دوره جدید

 در چشم اندازاین هفته: 

انتخابات ۱۴۰۰ حکومت اسلامی
پایان یک دوره، ویژکی ها،رفتارها و مشخصات آن
بحران و جهت گیری های استراتژیک نظام
رویکردهای اقتصادی، دپیلماتیک و سیاسی
جنبش های اجتماعی و مبارزاتی و تبدیل تحریم انتخاباتی به رفراندوم
مذاکرات هسته ای و آینده برجام و....