Thursday, August 01, 2019

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تلویزیون برابری: بعد از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، نظام آینده چگونه تاسیس میشود؟ با برگزاری مجلس موسسان یا کنگره سراسری نمایندگان شوراها و یا الغای فوری هر نوع دولت با تکیه بر دمکراسی مستقیم مشارکتی - گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال سیاسی و تحلیلگر چپ: تقی روزبه، مجید دارابیگی و بهروز فراهانی
-

No comments: