Wednesday, February 28, 2024

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود

 آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

دوچالش بزرگ «انتخاباتی» امسال رژیم عبارتند از: تدارک دوران پساخامنه‌ای و انجام اقدامات عملی و لازم برای‌ پیش‌برد پروژه‌‌های معطوف به‌آن از یکسو، و تبدیل قدرت «واقعی» موجود به قدرت حقوقی و «قانون‌ اساسی نوین» در تناسب با کالبدکنونی حکومت اسلامی از سوی دیگر. به‌عبارت دیگر حل دوگانگی‌های اسلام سیاسی مؤسس (دوره تأسیس) و اسلام سیاسی مؤخر (پوست اندازی دوره کهولت). پرسش این است که آیا می‌تواند و جامعه به او اجازه خواهد داد که این لقمه بزرگ را در سنین کهولت و نزارخویش قورت ‌دهد یا در گلویش گیرخواهد کرد؟! 

انتخابات و ضیافت شام‌آخر؟

Tuesday, February 20, 2024

شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ،رویکردها و پیامدها ، راه حلی برای بحران‌ هست

 چشم اندازها:شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ،رویکردها و پیامدها ، راه حلی بحران‌ هست

Saturday, February 17, 2024

گفت و گو: ارزیابی از انقلاب ۵۷،و نقش چپ

گفت و گو: رازشکست انقلاب بهمن، ارزیابی از آن و نقش چپ در آن

در این گفتگو تلاش بر ای پرده برداری از رازشکست انقلاب ایران است. ضرورت درکی جامع تر از مفهوم انقلاب که بی اعتنایی به آن منشاء سترونی انقلاب بهمن شد از اهمیت والائی در این شکست برخورداراست. در باره منشاء نضج و رشد پارادایم انقلاب سیاسی گفته می شود که فقط مساله وجود بن‌های سنت ومذهب و مدرنیسم ونبردساده وروتین آن‌هانیست بلکه نکته مهم فعال و معاصرشدن مذهب و سنت در بطن فرایندجهانی شدن سرمایه است. و بالاخره به چرخه باطل استبداد و فرهنگ استبدادی و ضرورت گذر از هر دو نوع استبدادکهن و روبه گذشته هم موروثی وهم مذهبی-فقاهتی به مثابه دوتجربه بزرگ صورت گرفته و معنای پوست اندازی و تحول تاریخی 
جامعه ایران پرداخته می‌شود… 


Tuesday, February 13, 2024

معمای تضاد قدرت برساخته و قدرت برسازنده در انقلاب چیست وچگونه میتواند حل شود؟

 معمای تضاد قدرت برساخته و قدرت برسازنده در انقلاب چیست وچگونه میتواند حل شود؟ 

چرایی انقلاب ۵۷ و دلایل شکست آن

 گفتگوی بیژن سعیدپور با مجتبی طالقانی و تقی روزبه پیرامون چرایی انقلاب ۵۷ و دلایل شکست آن

Saturday, February 10, 2024

سلام به پایان

 سلام به پایان!


Friday, January 26, 2024

آیا رژیم عامدانه و آگاهانه مردم کرمان را به مسلخ بزرگداشت قاسم سلیمانی برد؟

 آیا معمای پرسش بزرگ و بی پاسخ پیرامون کشتارکرمان حل می‌شود؟

آیا رژیم عامدانه و آگاهانه مردم کرمان را به مسلخ بزرگداشت قاسم سلیمانی برد؟
در موردکشتاروحشتناک کرمان که به کشته شدن حدود۱۰۰ نفر و مجروح شدن سیصدنفرانجامید یک سوال گیج کننده و بجا، بی پاسخ مانده بود و البته انواع فرضیه‌ها مطرح می شدند بدون آن که هیچ کدام بطورقاطع حاوی داده‌های کمابیش مستندی باشند. پرسش گیج کننده‌ای که اساسا متوجه رژیم بود که هیچ‌گاه هم نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌‌ای به آن بدهد.

Wednesday, January 24, 2024

نه‌ به‌ اعدام! زنده باد مقاومت پرشکوه و درخشان زنان زندانی

 نه به‌اعدام! زنده باد مقاومت پرشکوه و درخشان زنان زندانی ! 

برای کندکردن و از کارانداختن تیغ اعدام و خشونت برهنه، و هم‌افزائی مقاومت.

روز گذشته حساب اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی اعلام کرد که ۶۱ زندانی سیاسی زن در اوین روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن) در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و دیگر اعدام‌ها دست به اعتصاب غذای عمومی می‌زنند.....
پس از اعلام این خبر، برخی فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز اعلام کردند که به این اعتصاب سراسری می‌پیوندند.

Friday, January 19, 2024

حملات بی گداررژیم به همسایگان خود، و بحران سرمایه داری و نگرانی از تهدیدهوش مصنوعی در مجمع داووس

به کجامی رویم؟  

حملات بی گداررژیم به همسایگان خود، و بحران سرمایه داری و نگرانی از تهدیدهوش مصنوعی در مجمع داووس

پرسش به‌کجا می رویم راجع  به‌حمله‌های موشکی رژیم ایران به کشورهای همسایه، و نیز مجمع جهانی اقتصاد در داووس است.  در این گفتگو، علاوه بر نقدتوهم هژمونی گری رژیم بر منطقه، به تحولات بدخیم جاری در عرصه جهانی و شنیده شدن صدای پای فاشیسم و تهدیدات هوش مصنوعی و چگونگی برخورداصولی به آن با توجه به آن‌چه در داووس می گذرد نیزپرداخته‌ایم. مطلب کوتاه زیرچکیده ای است از موضوع نخست. تقی روزبه

وقتی رژیم ناپرهیزی کرده و بی گدار به آب می‌زند!

پی‌آمدهای موشک پراکنی و شاخ و شونه کشیدن رژیم به کشورهای همسایه و نزدیک خود چندان غیرمترتبه نبود. بدیهی بود که پاکستان هسته ای اجازه این نوع تحقیررا برنمی‌تابید. حتی عراق متحدنزدیکش آن‌هم درشرایطی که بلوک نردیک به ایران و حشدالشعبی در مسندقدرت قراردارند و شعاربیرون کردن نیروهای آمریکا را ولو به‌زبان مطرح می کنند آن را تحمل نخواهدکرد. احساس قدرت نمائی و فرافکنی ناشی از درهم شکسته شدن اقتدارش در پی کشتاربی‌امان کرمان در سالگردترورقاسم سلیمانی و تلفاتی که در بلوچستان متحمل شد چنان بود که نتوانست گامی جلوتر از نوک دماغش را به بیند. البته حمله به سوریه هم برای دولت آنجا تحقیرآمیز است که جای خود دارد. اکنون اتحادیه عرب هم در پی اعتراض شدیدعراق به رژیم در صددمحکومیت ایران و دفاع از عراق برآمده‌است. اینک عراق از متحدنزدیک خود به سازمان ملل هم شکایت برده است. ادعای نسبت دادن حمله به اربیل در حالی که اپوزیسیون خود در آن منطقه هدف گرفته است و کشتن عده‌ای غیرنظامی کرد نیز بسی مضحک است. وقتی که کسی مدعی است موشک هایش به خاک اسرائیل می رسند، توسل به چنین اقداماتی بیانگرآن است که جرئت بکارگرفتن آن را بدلایل گوناگون ندارد. اساسا وقتی خامنه ای مفت گو، اقدام‌های حوثی ها درحمله به کشتی ها در دریای سرخ را مصداق واقعی جهادبی سبیل اله می داند و از آن دفاع همه‌جانبه می کند معلوم نیست که چرا خود را از مشارکت مستقیم در چنین فیض عظیمی محروم می کند و به لنگش کنید بسنده می کند. باتوجه به پی آمدهای این گونه ناپرهیزی ها و بلندپروازی‌ها و احساس قلدری‌ها، می توان گفت که رژیم ایران عملا دارد بدست خود بافته‌هایش در منطقه را پنبه می کند. کوربینی و خودزنی و پنبه کردن باصطلاح دستاوردها، اکنون به بخشی اجتناب ناپذیر از عملکردحاکمیت تبدیل شده است. چندی پیش بود که سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد که طوفان الاقصی در انتقام از ترور قاسم سلیمانی صورت گرفت که بلافاصله با بیانیه اعتراضی حماس مواجه شد که ناگزیر شدند خودمقامات و سرداران به سرعت آن را پس گرفته و رفع و رجوع کنند..... اعمال ژاندارمی ایران بر منطقه در حکومت اسلامی نمی توانست و نمی تواند چیزی بیش از نسخه کمیک ژاندارمی دوره قبل از خود بر منطقه نباشد.... قلدری رژیم در منطقه می تواند مسیرگسترش جنگ در خاورمیانه را هموارترکند. متن کامل گفتگو:

https://www.youtube.com/watch?v=N9eZ7VEwrWI

Thursday, January 18, 2024

وقتی رژیم ناپرهیزی کرده و بی گدار به آب می‌زند و قطعنامه پارلمان اروپا درموردجنگ غزه

نگاهی کوتاه به دواقعه مهم: حمله سپاه به قلمروسه کشورمنطقه و قطعنامه پارلمان اروپا پیرامون جنگ غزه و تهاجم اسرائیل:  

الف‌- وقتی رژیم ناپرهیزی کرده و بی گدار به آب می‌زند!

پی‌آمدهای موشک پراکنی و شاخ و شونه کشیدن رژیم به کشورهای همسایه و نزدیک خود چندان غیرمترتبه نبود. بدیهی بود که پاکستان هسته ای اجازه این نوع تحقیررا برنمی‌تابید. حتی عراق متحدنزدیکش آن‌هم درشرایطی که بلوک نردیک به ایران و حشدالشعبی در مسندقدرت قراردارند و شعاربیرون کردن نیروهای آمریکا را ولو به‌زبان مطرح می کنند آن را تحمل نخواهدکرد. احساس قدرت نمائی و فرافکنی ناشی از درهم شکسته شدن اقتدارش در پی کشتاربی‌امان کرمان در سالگردترورقاسم سلیمانی و تلفاتی که در بلوچستان متحمل شد چنان بود که نتوانست گامی جلوتر از نوک دماغش را به بیند. البته حمله به سوریه هم برای دولت آنجا تحقیرآمیز است که جای خود دارد. اکنون اتحادیه عرب هم در پی اعتراض شدیدعراق به رژیم در صددمحکومیت ایران و دفاع از عراق برآمده‌است. اینک عراق از متحدنزدیک خود به سازمان ملل هم شکایت برده است. ادعای نسبت دادن حمله به اربیل در حالی که اپوزیسیون خود در آن منطقه هدف گرفته است و کشتن عده‌ای غیرنظامی کرد نیز بسی مضحک است. وقتی که کسی مدعی است موشک هایش به خاک اسرائیل می رسند، توسل به چنین اقداماتی بیانگرآن است که جرئت بکارگرفتن آن را بدلایل گوناگون ندارد. اساسا وقتی خامنه ای مفت گو، اقدام‌های حوثی ها درحمله به کشتی ها در دریای سرخ را مصداق واقعی جهادبی سبیل اله می داند و از آن دفاع همه‌جانبه می کند معلوم نیست که چرا خود را از مشارکت مستقیم در چنین فیض عظیمی محروم می کند و به لنگش کنید بسنده می کند. باتوجه به پی آمدهای این گونه ناپرهیزی ها و بلندپروازی‌ها و احساس قلدری‌ها، می توان گفت که رژیم ایران عملا دارد بدست خود بافته‌هایش در منطقه را پنبه می کند. کوربینی و خودزنی و پنبه کردن باصطلاح دستاوردها، اکنون به بخشی اجتناب ناپذیر از عملکردحاکمیت تبدیل شده است. چندی پیش بود که سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد که طوفان الاقصی در انتقام از ترور قاسم سلیمانی صورت گرفت که بلافاصله با بیانیه اعتراضی حماس مواجه شد که ناگزیر شدند خودمقامات و سرداران به سرعت آن را پس گرفته و رفع و رجوع کنند..... اعمال ژاندارمی ایران بر منطقه در حکومت اسلامی نمی توانست و نمی تواند چیزی بیش از نسخه کمیک ژاندارمی دوره قبل از خود بر منطقه نباشد.... قلدری رژیم در منطقه می تواند مسیرگسترش جنگ در خاورمیانه را هموارترکند

Wednesday, January 17, 2024

ماندن و جنگیدن و شهر را ساختن

 ماندن و جنگیدن و شهر را ساختن. پای تعهدها ایستادن،  مبارزه برای مطالبات مردمی‌ «برای...» فارغ از این نوع حسابگری‌ ها که به‌جیب کسی و کدام رسته‌ چپ و راست واریزبشود یا نشود و فارغ از این که آرزوی هوای پاک به کدامیک از ریه‌ها ریخته شود ...   درهم‌آمیختگی وطن با مردمش، و این‌که وطن با مردمش معنامند می شود و علیه هرگونه جداسازی و بیگانه سازی آندو از هم.... این ها از جمله پیام‌هایی هستند که در این فضای گرک و میش و تهدیدها و عربده کشی حاکمان بگوش می رسند. کثرت میلیونی دیدارکنندگان این ترانه بیانگر وجود شعله‌های آتشی است که هم‌چنان در پشت خاکسترآماده زبانه کشیدن است. ....  https://www.youtube.com/watch?v=foe2kJpaA64&t=2135s

Saturday, January 13, 2024

Tuesday, January 09, 2024

بسوی درهم شکستن شوی انتخاباتی رژیم

پیش بسوی درهم شکستن شوی انتخاباتی رژیم

نظرسنجی ها حکایت از حدود شرکت ۸٪ (درشهرهای بزرگ) در شوی انتخاباتی رژیم داردکه حاکمان را به لحاظ به نمایش گذاشتن فقدان پایگاه اجتماعی در انظارعمومی بویژه جهان به وحشت افکنده است. چنان‌که خامنه ای دم بدم از وظیفه شرکت در انتخابات سخن گفته و عدم شرکت رامخالفت با نظام و اسلام دانسته است. حامیان و رسانه‌های رژیم ازشرکت گسترده مردم به عنوان بیمه کردن کشور (بخوانید صاحبان قدرت) در برابرتهدیدات دشمنان نام می برند. در ادبیات سیاسی رژیم و حامیانش کلیدواژه «انتخابات» باصطلاح قهرانتخاباتی و چگونگی درهم شکستن آن است. از همین رو شروع به کاربردانواع ترفندها برای جذب لایه‌های باصطلاح خاکستری و قلقلک دادن اصلاح طلبان کرده اند. برای جنبش مردم ایران تحریم و بایکوت گسترده و سراسری به منزله پیروزی در یک نبرد میان پرده ای در متن یک نبرددبزرگ و درحال تعمیق است که از ۹۶ تا ۱۴۰۱ و خیزش زن زندگی آزادی و تاکنون برای درهم شکستن نظام حاکم جریان داشته است. از همین رو درهم شکستن ترفندهای رژیم برای باصطلاح داغ کردن تنورانتصابات و به نمایش گذاشتن انزوای پرشکوهش درکنارنبردهای دیگر کلا در خدمت تقویت جنبش سراسری است... نباید اجازه دادکه رژیم فضا را غبارآلودکرده و مسیرپیشروی خیزش را آشفته کند. شکست بزرگ رژیم در باصطلاح بسیج انتخاباتی می تواند در متن انباشت بحران ها و بن بست، بستری برای حرکت بزرگ و سراسری علیه نظام فراهم سازد...


Sunday, January 07, 2024

پیرامون فاجعه کرمان و فرافکنی رژیم و رمز وراز فساد و اختلاس در حکومت ا سلامی

 گفتگو پیرامون دو موضوع کشتارکرمان و فرافکنی رژیم  و رمز و راز فساد و رانت و غارت و اختلاس در حکومت اسلامی