Thursday, February 20, 2020

دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در انتخابات


ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

صرفنظر از نظرسنجی ها وارزیابی هائی که توسط نهادها و مؤسسه های به نحوی وابسته به رژیم صورت می گیرد*، که جملگی به تحریم گسترده نمایش انتخاباتی رژیم اذعان دارند؛ اما در نظرسنجی های قبلی که به عنوان نمونه عباس عبدی گزارشی از آن داده بود، از میان همین ۲۵درصدهم که ظاهرا خود را در چارچوب نظام و جناح های آن تعریف کرده اند، بیش از نیمی از آن ها گفته اند که تمایل یا قصدی به شرکت در انتخابات ندارند. 

Wednesday, February 19, 2020

چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!

۱-در نگاهی به بیانیه* ملی-مذهبی ها در داخل کشور:
چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!
در حالی که خیزش های دیماه و آبانماه در کنارسایرمبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در طی سال های اخیر، مختصات جغرافیای سیاسی ایران را با دوقطبی کردن روندهای جامعه حول نظام  و نفی کلیت آن دگرگون ساخته است، بطوری که دیگر رژیم هم نمی تواند به شیوه تاکنونی موقعیت خود را حفظ کند و بهمین دلیل شمشیر را از روبسته و با تبدیل کردن نمایشات انتخاباتی خود به  انتصابات کامل، و گسترش سرکوب و بکارگیری مشت آهنین، سعی می کند که کشتی نظام دستخوش طوفان را از گزند امواج مهیبی که در جریان است و از غرق شدن مصون نگهدارد. 

تحریم «انتخابات» و تلخکامی..

تحریم«انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار! 
۱- انسدادکامل صندوق رأی، فقط اصلاح طلبان را آچمز و بلاموضوع نکرده است بلکه شماری از خیل همراهان اصلاح طلب در داخل و یا خارج را نیز به دردسرانداخته و آن ها را نیز به نوعی با بحران هویت همراه ساخته است. یکی از آن ها فرخ نگهداراست که معمولا حتی کاسه داغ تر از اصلاح طلبان بوده و اخیرا با نوشته ای پیرامون شرکت در انتخابات سعی کرده است که در شرایط جدید و وانفسای تحریم گسترده و تلاطمات فزاینده جامعه، برای حفظ و تداوم موضعگیری های تا کنون شناخته شده اش مفری بیابد.  

Monday, February 17, 2020

موضع گیری جسورانه* اصلاح طلبان در انتخابات پس از یکسال آسیب شناسی


 موضع گیری جسورانه* اصلاح طلبان پس از یکسال آسیب شناسی: «شرکت شرمسارانه» در انتصابات!
بالأخره پس از مدتها گرداندن کاسه چه کنیم چه نکنیم، توسط امثال تاجزاده ها و حجاریان ها و علیرضاتبارها و کلی شامورتی بازی در این یکسال گذشته، موش کوه زایید و برخلاف برخی هارت و پورت هایشان، که البته انتظاری جزآن آن هم نمی رفت، تصمیم به «مشارکت شرمسارانه» خود در انتصابات را در دقایق نزدیک به ۹۰ اعلام داشتند. لب کلام موضع اشان آن است که حضرات قانع شده اند که تنها در نقاطی که نماینده ندارند از دادن لیست پرهیز می کنند!. ماشاء اله که چه جسارت عظیمی!.بقول شاعراز کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است! 

Sunday, February 16, 2020

گفتگو پیرامون جعلیات روحانی به مناسبت چهل ویکمین سالگردانقلاب شکست خورده بهمن۵۷

برنامه چشم اندازاین هفته:
گفتگو در باره چهل ویکمین سالگرد شکست انقلاب ۵۷ و پیروزی روحانیت، نتایج و سیاستهای عمومی در آستانه انتخابات مجلس، جعلیات روحانی در مراسم ۲۲ بهمن و رویکردهای عوامفریبانه اش در ارتباط باسیاستهای اقتصادی و آمارها ، سیاست حکومتی انقباض یافته در رابطه با انتصابات مجلس آینده و..راههای برون رفت از موقعیت کنونی و چگونگی تلاش برای جلوکیری از شکست انقلاب مردم

Thursday, February 13, 2020

حلال زادگی شاخص تمدن بزرگ اسلامی!

 به بهانه ممنوع کردن فروش بادکنک های ولنتاین

 
حلال زادگی شاخص تمدن بزرگ اسلامی! 

اتهام بادکنک ها: رنگ و قالب
۱- حکومت اسلامی ظاهرا قراراست چهل و یکمین سالگی خود را و البته ته مانده انرژی اش را صرف یک نبردسراسری با آسیاب های بادی کند،‌ که نامش «سبک زندگی آزاد» است! بهمین دلیل برای دوره دوم خود هم چون جن گیرها با سودای برگرداندن مجدد آن ها به بطری، لیست بلندبالائی را تهیه دیده است. از آن جا که بادکنک ها بویژه در ارتباط با ولنتاین  (روزعشق ورزی) سبک زندگی مغایربا ارزش های رژیم بویژه در دوره دوم و کمیک حیات انگل واره اش را به نمایش می گذارند، از این پس به اتهام تبلیغ علیه نظام ممنوع التصویرشده اند! 

Tuesday, February 11, 2020

پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمنپنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!
روحانی در شرایطی که مدال افتخاربی اختیارترین رئیس جمهور را برگردن خود دارد، و حتی به شکل روزمره پیرامون استعفای او اخبار و شایعات متعددی پخش می شود که مجبور به تکذیب می شود، در شرایطی که این اردک لنگ لنگ معلوم نیست که در زیرآوارناکامی ها و فشارها و حتی خالی کردن زیرپایش توسط جناح قلدرحاکمیت چگونه می خواهد یکی دوسال باقی مانده ریاست خود را به اتمام برساند، اما هم چنان به وظیفه مشاطه گری سیمای رژیم ادامه می دهد. 

Monday, February 10, 2020

گفتگو پیرامون سالگردانقلاب ۵۷ و درسهای آن برای امروز.

 پیرامون سالگردانقلاب ۵۷ و درسهای آن برای امروز... تسلط گفتمان اسلام سیاسی برجنبش هم چون گسستی در مسیرتکوین جنبش ضداستبدادی و عدالت اجتماعی از مشروطه به بعد. ضرورت ترکیب یک جنبش ضدهژمونی علیه ارتجاع واپس گرا در صفوف جنبش با مبارزه علیه استبدادمسلطی... که صورت نگرفت. نگاهی به سرانجام حکومت اسلامی به عنوان سلسه ولایت فقیه.....

Wednesday, February 05, 2020

تنورسردانمایش انتخاباتی رژیم با رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله واحد


تنورسردانمایش انتخاباتی رژیم و رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله واحد!
مهندسی دو مرحله ای یک انتصابات تمام عیار!
دیالکتیک کمیک رفع از خودبیگانگی ولایت مطلقه و سرانجامش!
آن چه که اکنون در سلاخی و ردگسترده کاندیداهای نمایش انتخاباتی شاهدش هستیم، مهندسی کامل آن در فازنخست است. اما بنطر می رسد که این مهندسی فازدومی هم دارد که دستبردبه آراء اخذشده با هدف بالابردن میزان آن به حدنصاب بالای ۵۰٪ مهمترین ویژگی آن است.

Friday, January 31, 2020

برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟!

برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟
از این دوش به آن دوش افکندن !
بالاخره نیمه امشب یک دور منازعه در صفوف طبقه حاکم و جامعه انگلیس حول برگزیت و چگونگی خروج از اتحادبه به پایان خود می رسد. بی گمان این پایان نه به معنی پایان بحران بلکه آغازی دیگر از بحرانی است که دفاع از ماندن و برگزیت صرفا فصلی و نمادی از آن بود. جامعه انگلیس به دونیمه کمابیش هم وزن تقسیم شده است ( گواین که حتی برخی نظرسنجی های اخیر شمارمخالفان برگزیت را بیشتر نشان می دهند). 

گفتگو: ترامپ و معامله قرن علیه مردم فلسطین، و کشمکش ها قبل از انتخابات در ایران

در گفتگوی چشم انداز این هفتهترامپ و معامله قرن علیه مردم فلسطین، و کشمکش ها قبل از انتخابات در ایران

Wednesday, January 29, 2020

پیرامون نمایش «معامله قرن»

وقتی نمایش و بازنمائی جایگزین واقعیت می شود!
پیرامون نمایش «معامله قرن»
بالأخره پس از سه سال تبلیغ و هیاهو و این دست و آندست کردن آن لحظه موعود فرارسید و از معامله و معجزه قرن رونمائی شد و البته نکته مهمی هم مزید بر آن چه که  قبلا پیش بینی می شد نداشت. چنان که ویرخارجه فلسطین قبل از پرده برداری نهائی پیشاپیش آن را به دلیل نقض حاکمیت فلسطینی ها به جای معامله قرن تؤطئه قرن نامیده بودد که به گفته وی یک فلسطینی هم از این طرح حمایت نخواهد کرد.

Monday, January 27, 2020

دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده


دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!
دستوررئیس قوه قضائی برای بسط انحصارصدا و سیما به عرصه مجازی و پی نوشت روحانی!
رژیم حاکم بر ایران بنا به دلایلی خارج از حوصله این نوشته کوتاه، در چارچوب چرخه «قبض و بسط» خود اکنون در فاز قبض قدرت قراردارد. هر قبضی به معنای فشرده شدن قدرت از طریق کنارگذاشتن بخشی ازهمراهان تا امروز و اقدام به تصفیه های جدیداست. البته خودسیکل قبض و بسط بدلیل افزایش وخامت ملأ پیرامونی و فضای زیستی، در یک چرخه بزرگتر راه به یک پارادوکس بزرگ و نهایتا نابوده کننده ای می برد که ناشی از بحران حادبازتولیدی به مثابه بحران اصلی و زایای سایربحران هاست. 

Sunday, January 26, 2020

داووس و ترامپیسم

در برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی در ایران، تشدید تحریمها و انزوای حکومت اسلامی و بی آیندگی آن، جهان بخصوص در سایه ترامپیسم و تحمیل اهرم های فرااقتصادی برای تحمیل هژمونی ایالات متحده، تشدید بیعدالتی و تضادهای فزاینده وعمیق اقتصادی، کسترش و تعمیق اختلافات طبقاتی و حاکمیت یک درصدیها، استفاده از اهرمهای فرااقتصادی برای سلب مالکیت از اکثریت عظیم مردمان، مهاجرت و ...وراه حل های این اجلاس در مواجهه با بحران اقتصادی و بحرانهای زیست محیطی گفتگو شده است

Friday, January 24, 2020

آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟


آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟
کارمراقبتی بدون حقوق، موتور" پنهان" چرخهای اقتصاد و تجارت!
اقتصادسکسیستی و نسبت آن با بحران نابرابری و اهمیت فمنیستی کردن اقتصاد!
 گزارش آکسفام نشان می دهد که چگونه فاصله های بخش های تولیدی و بازتولیدی در اقتصادجهانی شده از بین رفته و درهم ادغام شده اند و چه مقادیرعظیمی کارمراقبتی، خدماتی-عاطفی و خانگی در چرخه اقتصاد بدون پرداخت دستمزد و هزینه توسط یک درصدی ها چپاول و موجب فربهی آنان شده است و این که چگونه اقتصادامروز جنسیت زده شده و اهمیت فمنیستی کردن اقتصاد یعنی چه؟

Monday, January 20, 2020

گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی شود


 گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی شود!
پنجاهمبن نشست نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان  فردا، سه‌شنبه در داووس آغاز بکار می کند. ١ در صد مردم مرفه بیش از ۹۰ درصد مردم جهان، یعنی۹‚۶ میلیارد نفر ثروت و دارایی در اختیار دارند ؛ ثروت ۲۱۵۳ نفر میلیاردِرِ جهان  به تنهایی بیش از ثروت ۶‚۴ میلیارد نفر (بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان) است.

Sunday, January 19, 2020

در برنامه چشم اندازهای این هفته به مسائل سیاسی هفته، سخنرانی خامنه ای، بحران سیاسی -اجتماعی و تمرگز شعارها و اعتراضات علیه خامنه ای و نظام حکومتی ، اوج گیری جنبش دانشجویی، رویکردهای حکومتی به انتخابات مجلس، ماشه برجام و رویکردهای اروپایی -امریکایی به آن و نتایج حاصله از تشدید تحریمها و فشارها می پردازیم

Thursday, January 16, 2020

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: 


قدرت و متافزیک قدرت!
بالأخره فرمودند که حکمت امامت نمازجمعه این هفته که موردگمانه زنی های زیادی است، چیست؟!:
«چرا رهبری بعد از ۸ سال به نماز جمعه می‌آیند؟ گزارش ویدئویی تبیان را در این باره ببینید، گزارشی که یادآوری کرده جمعه ۲۸ آبان چهلمین سال حضور آیت‌الله خامنه‌ای در مقام امام جمعه تهران است.» - خبرآنلاین

Friday, January 10, 2020

گفتگو پیرامون تحولات و جشم اندازهای پس از ترور

در برنامه چشم انداز این هفته: گفتگوئی است پیرامون تحولات وچشم اندازهای پس از ترور، سیاست انتقام وموشک، پیام های آن، موقعیت جنبش آبان ماه در مقابل تعرض حکومت اسلامی و تاثیرات این ترور در این جنبش، آخرین مرحله خروج از تعهدات برجامی

Thursday, January 09, 2020

قاسم سلیمانی و تولد یک امامزاده جدید؟


قاسم سلیمانی و تولد یک امامزاده جدید؟!
رژیم ایران در هرحوزه ای سترون باشد، اما در حوزه تولیدامامزاده مولداست. چرا که حماسه مرگ و شهادت،‌ بخش جداناپذیری از پویش ماشین نظام و مکانیزم سوخت و سازآن محسوب می شود. ظاهرا قاسم سلیمانی وصیت کرده است که برسنگ نوشته گورش از اضافه کردن هرگونه عنوانی به نامش اجتناب شود. اما نحوه برساخته شدن امامزاده ها ضوابط و قوانین خاص خود را دارد 

Sunday, January 05, 2020

ایران و منطقه در آستانه جنگی تازه؟

ایران و منطقه در آستانه جنگی تازه؟
ترورقاسم سلیمانی و پذیرش مسولیت آن توسط حکومت آمریکا و شخص ترامپ، به معنی اعلام جنگ به حکومت اسلامی بود که نمی توانست و نمی تواند در همین نقطه متوقف بماند. تا شروع رسمی تنها یک فاصله یک اینچی وجود دارد که همانا به واکنش طرف دیگر یعنی رژیم دربرابرترورصورت گرفته بستگی دارد.

چرائی و پیامد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رژیم

Thursday, January 02, 2020

حرکت رژیم درمنطقه کور


قاسم که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور قاسم گرفت!

بغذاد/ خبرگزاری فارس: هنوز از صحت و سقم این خبر اطلاعی در دست نیست

تلویزیون رسمی عراق بامداد جمعه مدعی شهادت «حاج قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس»، معاون الحشدالشعبی در حمله آمریکا به نزدیکی فرودگاه بغداد شد.
خبرگزاری فارس می گوید: هنوز از صحت و سقم این خبر اطلاعی در دست نیست و خبرگزاری فارس نمی‌تواند مستقلاً صحت آن را تأیید کند.

Sunday, December 15, 2019

در برنامه چشم اندازاین هفته، باره جنبش وقیام

در برنامه چشم اندازاین هفته، باره جنبش وقیام آبان، جنبش گرسنگان و محرومان ومساله شعار آزادی و نان ، رویکردها به مساله رهبری و جنبش ،طبقه متوسط ، قیام وجنبش اجتماعی ، رویکردهای استمرارگرایان واصلاح طلبان (موسوی ، کروبی ، خاتمی ، ...) به این جنبش ، رویکردهای حکومتی به جنایت سازمانیافته علیه قربانیان، سکوت وانکار و سانسور ودروغ در باره ابعاد کشتار، ودلایل و عوامل دخیل در این رابطه و...را مورد بررسی و تحلیل قرار قرار می گیرد. 

معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم


معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!


۱- پیروزی محافظه کاران در انتخابات زودهنگامی که برای برون شداز فلج شدگی حزب حاکم بدلیل بن بست بوجودآمده حول برگزیت و ناشی از شکاف های درونی طبقه سیاسی حاکم بر کشور صورت گرفت، البته چندان هم غیرمترقبه نبود و نظرسنجی های معتبر،  هم آن را و هم شکست بزرگی را که در کمین حزب کارگر قرارداشت پیش بینی کرده بودند.

Wednesday, December 11, 2019


شخصیت سازی وتلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها


یکی از شگردهای شناخته شده بورژوازی و نظام های هرمی و سلسه مراتبی، چهره سازی و بازنمائی جنبش ها در قالب شخصیت ها و رهبران و نمادها و نهادینه کردن آن ها در این یا آن فرد و جریان و ساختارهای سلسه مراتبی است تا از این طریق بهتربتوان جنبش ها را کنترل کرد و آن را به زمین بازی خودکشاند. 

Sunday, December 01, 2019

سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »


سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »
به بهانه ورودمیرحسین موسوی به عرصه عمومی:
خیزش بزرگ مردم  ایران بویژه به حرکت درآمدن گسل های بزرگ به حاشیه رانده شدگان با وجودسرکوب بسیارخشن و بیرحمانه، اما بطوراجتناب ناپذیر نمی توانست با پی آمدهای مهمی همراه نباشد که بتدریج خود را در عرصه های گوناگونی نشان می دهد.

Friday, November 29, 2019

گفتگوئی پیرامون خیزیشی که یک هفته ایران را تکان داد

برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره قیام و شورش هفت روزه ای که ایران را تکان داد ، در باره مشخصات ، نمادها
نشانه ها و نتایج این جنبش، در باره پارادوکس شتابان این حرکت ،موقعیت و دامنه ی آن وسیاست سرکوبگرانه ووحشیانه حمله به مردم، حکومت نظامی رسمی در عرصه اینترنتی و ... راههای مقابله با سیاست رژیم حاکم و میزان پایداری و ادامه
اداری این سیاست است.

Wednesday, November 27, 2019


امان از« دازاین» انسان ها
طنزگفته ای پیرامون مدال قهرمانی ترامپ به سگ مصدوم
دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از «کونان»؛ سگی که در پی مشارکت در عملیات قتل «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش زخمی شده است در کاخ سفید پذیرایی کرد و به آن مدال و لوح تقدیر داد.

Monday, November 25, 2019

یادداشت پنجم و یک جمع بندی: از هفت روزی که ایران را تکان داد!

یادداشت پنجم و یک جمع بندی:
از هفت روزی که ایران را تکان داد!
یک، دو، سه و... چندانقلاب؟!
۱- تکانه های بزرگ اجتماعی را نه هیچ قدرتی می تواند پیش بینی کند و نه می تواند خود را از پی آمدهای آن در امان نگهدارد. بهمین دلیل این گونه رویدادها هم چون رخدادهائی غافگیرکننده واجدافزوده های بکری بوده و عموما پیش بینی ناپذیرهستند. این نوشته در ادامه چندین یادداشت قبلی است که به مهمترین وجوه و پی آمدهای خیزشی که سردمداران رژیم هم چون همیشه آن را فتنه دشمنان می نامند می پردازد.

Tuesday, November 19, 2019

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدید مقاومت!

یادداشت روزچهارم:
فرمان سرکوب و تشدید مقاومت!
نبردی که حول قلمروزائی و قلمروزدائی توسط جنبش مردم ایران در جریان است!.
تحلیلی فشرده از مهمترین رویدادها و روندها:
۱- مشت آهنین: پس از آن که خامنه ای در جلسه درس خود با اتلاق اشرار به معترضان افزایش قیمت بنزین فرمان داد که «مسئولین به وظایف امنیتی خود عمل کنند، جوازشلیک های بی مهابا و سرکوب به هرقیمتی صادرشد. روحانی گفت عددی نیستند و دولت هیچ قانون شکنی را تحمل نخواهد کرد. استاندارتهران گفت که فرمایشات رهبری داروی شفابخشی بود برای کنترل اغتشاشات.

Sunday, November 17, 2019

یادداشت روزسوم: نگاهی به چالش های جنبش انقلابی مردم ایران در سومین روز

یادداشت روزسوم:
ورودجنبش به فازدوم و چالش های پیشاروی آن
الف ـ اهنگ گسترش جنبش بسیارسریع بود. بلافاصله به بیش از ۱۰۰شهرسرایت کرد. در قیاس با خیزش ۹۶ نه فقط ازشهرهای متوسط و کوچک به کلان شهرها و از جمله  تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و شیراز و رشت  ... سرایت کرد بلکه مهم تر از آن، ترکیب شرکت کنندگان  بازتابی از جماعات رنگین کمان ایران  یعنی ترک و کرد و عرب و فارس و یا لر و گیلگ و... در برگرفت که دستاوردمهمی برای جنبش و بستری ضروری برای سراسری شدن آن است.

Saturday, November 16, 2019

یاداشت هائی پیرامون: کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

 یاداشت هائی پیرامون:
کالای استراتژیک، «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!
جنبش اعتراضی و برخی چالش ها:
در دومین روز تظاهرات در شهرهای مختلف، بیش از ۵۰ شهر به موج اعتراض پیوستند و تعدادکشته ها و زخمی ها رو به افزایش  است.
 گزارش ها حکایت از آن دارند که دامنه گسترش جنبش اعتراضی سریع است و اگر با همین سرعت پیش برود امکان سراسری شدن و خارج از کنترل شدن آن هست. بخصوص گذر از شهرهای متوسط و کوچگ به شهرهای بزرگ می تواند به توان جنبش بیافزاید. کاری که در خیزش ۹۶ نتوانست به نحو مطلوبی یپش برود. اما این بار با موضوع مشخص و برانگیزاننده مشترک توسط کالائی که نقش مهمی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در سبدهزینه های ۸ دهک متوسط و پائین جامعه داشت تاحدی متحقق شده است

گفتگو: دستگیری حمید نوری، افزایش نرخ بنزین و تشدید بحران وتضادهای حکومتی وسی سالگی فروپاشی دیوار

برنامه چشم اندازها: دستگیری حمید نوری، افزایش نرخ بنزین و تشدید بحران وتضادهای حکومتی وسی سالگی فروپاشی دیوار

Friday, November 08, 2019

نسبت «دازاین» انسان و «دازاین حیوانات»


نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوانات در دوپرده
 
هایدگر با فلسفه «حضور»انسان در جهان و اندرمعنای «دازاین» او شهره است. اما می توان پرسید، برای حیوانات هم اصلا «دازاینی» مطرح است؟ و یا به بیانی دقیق تر، با تعرض دازاین انسان به «جهان» حیوانات و تبدیل آن ها به خادمان خود و منقادکردنشان به مناسبات درونی خویش، یعنی همان مناسبات قدرت و سلطه، هرچند به معنای سلبی و بیرون کشیدن حیوانات از قلمروجهان طبیعی خود، آیا چیزی به نام دفاع از «دازاین» آن ها مطرح است؟!. به عنوان مثال گفته می شود تعدادپرندگان در قفس ها بیش از پرندگان آزاد در طبعیت است و این سوای شکار و نابودی آن ها و یک قتل عام واقعی در طی بیش از نیم قرن گذشته است.

Wednesday, November 06, 2019

وقتی بحران واردمداردیگری می شود!

وقتی بحران واردمداردیگری می شود!
سالگرد۱۳ آبان فرصتی برای تصفیه حساب های داخلی: ای مدعی بهشت برجام، استخر فرح تو را سرانجام / این که میگه رفراندوم، دروغ میگه به مردم.....

Monday, November 04, 2019

پیرامون تعمیق انقلاب عراق و لبنان و گسترش ضدیت با رژیم ایران....

در برنامه چشم اندازهای این هفته در باره جنبش اعتراضی و اجتماعی در عراق ولبنان ، مشخصات آن ، سمت گیریها و مطالبات و خطراتی که میتواند در مقابل داشته باشد،نقش ایران در این رابطه ، در باره مرگ ابوبکر البغدادی و تاثیراتش بر جریانات تبهکار اسلامی ومتحدان وپشتیبانان آن، بحران اقتصادی در ایران در آستانه کامهای ایران به سوی گام چهارم خروج از تعهدات برجامی و تشدید تحریمهای امریکا ، آزادی برخی از زنادانیان سیاسی و فعالان هفت تپه پرداخته ایم

Monday, October 28, 2019

قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشورنزده و قانونی خشونت]!

به بهانه قتل ابوبکربغدادی:
قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشورنزده و قانونی خشونت!
۱- با وجودآن که همه تبریک گویان مرگ ابوبکربغدادی آن را واقعه ای مهم و بعضا تاریخی نامیده اند درعین حال اذعان می کنند همانطور که با مرگ بن لادن بن لادنیسم (و تروریسم) پایان نیافت، چه در قالب خوداین جریانات و حامیان آن ها و یا چه در ظهورجریان های جدیدی با عناوین دیگر، مرگ سرکرده داعش نیز به معنی نابودی داعشیسم نخواهد بود.

Saturday, October 26, 2019

در دنیا چه خبراست


در دنیا چه خبراست؟!
واکنش سازمان ملل: خطاب به دولت ها به حرف مردم گوش دهید! 
اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی که گاه به خشونت کشیده می‌شود در چند کشور جهان ادامه دارد. در واکنش به این اعتراضات و تظاهرات جهانی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای از رهبران سیاسی خواست که به مسائل واقعی مردم گوش بدهند. گوترش هشدار داده است که اعتماد مردم به حکومت‌ها روزبه‌روز کمتر می‌شود

Friday, October 25, 2019

چشم اندازها: جنبش اعتراضی لبنان و عراق به چه معناست؟

پروژه آمد نیوز وربودن روح الله زم: اهداف ،پیامدها ونتایج

پروژه آمد نیوز وربودن روح الله زم: اهداف ،پیامدها ونتایج

ربودن روح الله زم ، دلایل صعود وسقوط پروژه های « آمدنیوز«ی درگستره سیاست حاکم در ایران، پیامدها و اهداف این پروژه و پایان آن،
ودر پایان در رابطه با بحران هسته ای -منطقه ای وتهدیدها و پیامدهای اجرای احتمالی دور چهارم کاهش تعهدات رژیم اسلامی وآینده برجام

Saturday, September 28, 2019

بن بست دیپلماسی و پی آمدهای آن

بن بست دیپلماسی و پی آمدهای آن؟
جمع بستی از نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشست های متعددجنبی پیرامون ایران حاکی از آن است که:
الف-شکست و حداقل ناکامی طرح مکرون و میانجی گری او( و اروپا). پس از تهاجم ماجراجویانه ایران به مراکزنفتی عربستان ( که به معنی عبور از خط قرمزهای امنیت حمل و نقل انرژی جهانی و دریائی محسوب می شود) و احتمال ناکامی تلاش های مکرون و اروپا برای کاهش دامنه بحران قابل پیش بینی بود.

پارادوکس روندهای تؤسعه ناموزون در چین و چشم انداز

پارادوکس روندهای تؤسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟
«بدون یک نیروی رهبری قوی و متحد، این کشور به سمت جدایی و فروپاشی می‌رود و یک فاجعه برای جهان به بار می‌آید»- از گزارش دولت چین در آستانه هفتادمین سالگردتأسیس جمهوری خلق چین*.

Friday, September 27, 2019

مراسم کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران

برای ماندگاری حافظه تاریخی و علیه فراموشی

۲۰۱۹مونترال-کانادا سپتامبر

مراسم کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران


گرداننده: احمد احمدیان، سخنرانان: عزت مصلی نژاد و تقی روزبه، شعر: حسین شرنگ، آواز و موسیقی: گروه لوئیز


Wednesday, September 25, 2019

آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل می توان گفت

آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل می توان گفت:
الف-شکست و حداقل ناکامی طرح مکرون و میانجی گری او(و اوروپا). پس از تهاجم ماجراجویانه ایران به مراکزنفتی عربستان ( که به معنی عبور از خط قرمزهای امنیت جهانی سوخت جهانی محسوب می شود) ناکامی این تلاش های مکرون محتمل بود.

Wednesday, September 18, 2019

لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه

لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه!
آیا خامنه ای با شلیک موشک ها و ارسال پهبادها به مراکزنفتی عربستان به «کودتائی» علیه سیاست های دولت برای مذاکره دست نزده است؟! آیا انجام چنین حمله ای در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و تلاش های مکرون و آبه و... برای مذاکره و احیانا دیدارروحانی و ترامپ تصادفی است؟!

Saturday, September 07, 2019

در برنامه ی چشم انداز این هفته، در باره ی بحران هسته ای و تشدید تحریمها و تاکتیکهای دوطرف درگیر، ابتکارات فرانسه و طرفهای اروپایی و امکانات پیشبرد این سیاستها، مذاکرات بین دوطرف و سیاستهای اسراییلی در این رابطه، سیاست تشدید سرکوبها و محاکمات و مجازاتها علیه کارکران وفعالان کارگری ومدنی و دلایل این سیاست سرکوب علیه کارکران هفت تپه و فولاد و فعالان زن در ایران وسیاست چپ در این رابطه گفتگو می شود.

Monday, September 02, 2019

مناظره پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن

در برنامه گفتگوهای سیاسی ، علی دماوندی با تقی روزبه و مجید دارابیگی در باره چپ، نقش و جایگاه و وظایف آن گفتگو کرده است. چرایی شکست ها و ناکامی های چپ ایران وجهان، درسهای آن و راههای برون رفت از موقعیت کنونی ، واقداماتی که بتواند به انسجام واتحاد نیروی چپ و سوسیالیست یاری رساند، موضوع بحث این هفته است ..

Friday, August 30, 2019

گفتگو پیرامون مسائل داغ روز: سورپرایز مکرون و حضورظریف در اتاق تهاتر سران هفت کشور

گفتگو پیرامون مسائل داغ روز: سورپرایز مکرون و حضورظریف در اتاق تهاتر سران هفت کشور!
در برنامه چشم اندازهای این هفته حول تحولات کنونی سیاسی در رابطه ی رژیم اسلامی دولت ترامپ و پادرمیانی فرانسه، موافقان ومخالفان مذاکرات و چشم اندازهای پیش رو، تشدید حملات نظامی اسراییل به متحدین رژیم اسلامی در لبنان وسوریه وعراق، کنفرانس هفت کشور و موقعیت ایالات متحده در رابطه با عروج قدرتهای بزرگ در سطح بین المللی و شکست طرحهای امریکا در منطقه خاورمیانه و... گفتگو شده است....

جنگ تن به تن یزدی و لاریجانی

برنامه چشم اندازهای این هفته، در ارتباط با افشاگریهای گسترده علیه لاریجانی ها ودلایل واهداف پروژه ، تضادهای تازه در بین اصولگرایان و هدف زدن حلقه لاریجانی ها در پس پرده ی مبارزه بافساد، اعتراف دولت روحانی در باره رسوایی سناریوی «حلقه ترور دانشمندان اتمی« ونشانه روشن نفوذ سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی خارجی در تارپود نام اطلاعاتی -امنیتی آن وبحران هسته ای و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی-نفتی رژیم وتصمیمات شورای امنیت گفتگو کرده اند.

Thursday, August 29, 2019

سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک


سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک!
 در خبرها آمده است* که پارلمان بریتانیا برای مقابله با بحران محیط زیست پیشنهادممنوعیت مالکیت خصوصی خودروها را داده است. طرح چنین پیشنهادی- تخطی به حریم مقدس مالکیت- چون ممنوعیت مالکیت خصوصی ماشین خودروها و توصیه به بهره برداری های اشتراکی و نیزگسترش وسایل حمل و نقل عمومی و....، توسط پارلمان کشوری که نماد و مهددمکراسی بورژوائی بوده است، براستی شنیدنی و شگفت انگیزاست و با خود حکایت ها دارد!

Wednesday, August 28, 2019

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! چه خبراست؟! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!
اصل آمادگی برای مذاکره، صرفنظر از چگونگی تحقق آن، بویژه پس از ۵بارگفتگوی تلفنی مکرون و روحانی و اظهارات ظریف علیرغم مخالفت ها و دستورالعمل های قبلی خامنه ای و سکوت معناداراو نسبت به این اظهارنظرها، بارها مطرح شده بود و امرتازه ای نبوده است. اما این که صحبت از دیدارروحانی و ترامپ درمیان باشد ( در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و در فرصت های مشابه) به میان آید، البته امرتازه ای است که باید دید علیرغم خوشبینی های مطرح شده توسط مکرون و ترامپ صورت می گیرد یا نه؟ در اینجا نگاه کوتاهی داریم به بسترها و پس زمینه های چنین واقعه ای: