Tuesday, November 26, 2013

!اقدام زیبای دانشجویان/ حمله گازانبری آیت اله ها

گذر و نظر: نگاهی به دو رویداد

الف- اقدام زیبا و انسانی دانشجویان امیرکبیر در پی سقط منجربه مرگ یک نوجوان هفده ساله کارگر!
به گزارش ایلنا : «یک کارگر ساختمانی ۱۷ ساله ساعت ۱۱ صبح روز گذشته از روی داربست طبقه ششم ساختمان ابوریحان (دانشکده مهندسی برق و مکانیک) واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایین سقوط کرد و درگذشت. یک کارگر ساختمانی صبح روز گذشته با سقوط از روی داربست ساختمان ابوریحان واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر درگذشت

Friday, November 22, 2013

!فلسفه گذز به تفاوت واخته کردن جنبش مقاومت

 دو کلمه درباره نوشته فرخ نگهدار

فرخ نگهدار در مطلبی پیرامون مجادله بین نظرات نیکفر و گنجی درمورد اتلاق رژیم کشتاربه جمهوری اسلامی اعلام داشته  که با هردوگرایش زاویه دارد و از منظرفلسفه تبدیل ستیز به تفاوت به نقد آن دو و ارائه نظرخویش پرداخته است. فلسفه من درآوردی ایشان اساسا مقاومت را بلاموضع کرده و آن را ازریشه می زند. این مقاله در سایت گویا درج شده است که لینک آن در زیرآمده است. من در پاورقی آن کامنت کوچکی نگاشتم بدین شرح:

Thursday, November 21, 2013

نقدی برنامه باقی به اولاند

آخرین مطلب: آیا شانسی برای موفقیت مذاکرات ژنو مانده است؟
لینک:  http://roozbe.wordpress.com/2013/11/22/bon-bast/
****
سخنی در مورد نامه عمادالدین باقی به رئیس جمهورفرانسه!
آیا باقی حاضراست نامه ای هم به کسی که باسخنان تحریک آمیز و مشمئزآور خود در دقیقه 90 روندکل مذاکرات را در خطر قرارداده است بنویسد؟
در نامه ای* که عمادالدین باقی به عنوان فعال حقوق بشر و از منظردفاع ازحقوق بشر به اولاند نوشته ضمن انتقاد از مواضع او پیرامون ممانعت از توافق هسته ای خواهان تغییراین سیاست شده است. او تأکید کرده است که حقوق بشر از طریق فلج سازی و نابودی اقتصاد یک کشور و فقیرکردن مردم آن حاصل نمی شود.
اگر این نامه فقط به رفع تحریم ها و فشارآن برمردم بسنده می کرد و درصدد تطهیررژیم اسلامی نبود حرفی نبود.

Friday, November 15, 2013

!نگاهی به بیلان صد روزاول

پس از گذشت صد روز، آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است!
 این روزها دولت روحانی بر طبق آن چه که در کارزارانتخاباتی اش وعده داده بود مشغول تهیه بیلان صدروزه اول دست آوردهای خوداست. اما  براستی او چه چیزی را می خواهد گزارش بدهد؟ ویرانه ای را که تحویل گرفته است؟ یا ردیف کردن مشتی ادعاهای واهی پیرامون دست آوردهای ناموجود و دادن وعده و وعید های تازه به آینده ای نامعلوم برای دمیدن روح تازه به کالبد جامعه و به دولت تدبیرو امید؟.

Wednesday, November 13, 2013

!بن بست دیپلماسی پنهان

بن بست دیپلماسی پنهان، و ضرورت شفاف سازی و نقش آفکارعمومی

این بارنخست نیست که توافق ها در لحظه 90 بهم می خورد!
بهم خوردن توافق نهائی در دقیقه 90 باردیگر معمای این بهم خوردن ها را مطرح ساخته است. این که بخواهیم چنین مذاکرات طولانی و کارشناسی شده را با بروزاختلافات ناگهانی و دبه درآوردن یک طرف درلحظه های آخر رفع و رجوع کنیم منطقی و قانع کننده به نظرنمی رسد. 

Monday, November 11, 2013

!ماراتن مذاکرات و چشم اندازآن

  !چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن

بالأخره ماراتن مذکرات دور دوم در سطح وزرای خارجه کشورهای 5+1، حتی در وقت اضافی هم نتوانست به توافقی حول پیش نویسی که رأی زنی های اولیه حول آن صورت گرفته بود و انتظارش می رفت، و بعضا از آن به عنوان گفتگو و معامله قرن هم نام برده می شد، منجرشود. گرچه هنوز زوداست که از شکست مذاکرات سخن گفته شود، و هیچ مذاکره کننده ای هم درشرایط کنونی تمایل ندارد که آن را شکست خورده بداند و گزینه دیپلماسی را در فقدان بدیل حاضر و آماده، با بن بست مواجه کند اما تردیدی نیست که ماشین گفتگو به درون یکی از دست اندازهای پیشاروی خود افتاده است.

Thursday, November 07, 2013

!و ایران را اعدام نکنید- اسنودن و امپریالیسم جاسوسی

!اهمیت افشاگری های اسنودن برا ی مهارغده سرطانی شنود و جاسوسی فراگیر
 !لینک: کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید