Monday, December 21, 2015

بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟

بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! 
بی شک دست آوردهای تئوریک و نظری مارکس بخشی مهم و جدانشدنی از مجموعه دست آوردهای جنبش سوسیالیستی بوده وخواهد بود، که بدون آن تاریخ پیدایش و تکوین تحولات یک قرن و نیم اخیر قابل درک نیست. بهمین دلیل بازخوانی و فهم آثارمارکس و به ویژه مهم ترین اثراو کاپیتال (نقدسرمایه)، و انتشارآثاری در این باب از دیربازمطرح بوده است. 

Monday, December 14, 2015

!نتیجه نشست پاریس: توافقی که نه سیخ بسود نه کباب

 کنفرانس پاریس، و مانیفست"کنش برای
 توقف جنایات اقلیمی"
 نتیجه: توافقی که نه سیخ به سوزد و نه کباب!
به هرکس سهمی داده شد تا همه را راضی کنند، به همه فرصت و قدرت مانور داده شد تا هیچ کس تعهد لازم و مشخص و زمان بندی شده را به عهده نگیرد. سهم طبیعت از این توافق، یک تعهد کلی حول گرمایش زمین زیردو درجه و الزام به کاهش گازهای گلخانه ای بود. سهم کشورهائی چون چین و هند و استرالیا و یا کشورهای دارای منابع کلان سوخت فسیلی و کمپانی ها آن بود که از  یک تعهدمشخص و زمان بندی شده برای کاهش سوخت فسیلی معاف شدند.

Wednesday, December 09, 2015

!جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها

جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
آیا سرمایه داری با جنون سودخواری و مصرف گرائی می تواند به بحران زیست محیطی پاسخ درخوری بدهد؟
تقارن زمانی دو رویداد در قلب اروپا، پاریس را، می توان نمادی از بهم پیوستگی دو بحران عظیم و سرنوشت سازجهان کنونی به شمار آورد: یکی معطوف به بحران در رابطه انسان با انسان، و دیگری مربوط به رابطه انسان با طبیعت. وخامت بحران به حدی است که پس از انفجارها و کشتار و زخمی شدن چندصد نفر در پاریس که هم چون زمین لرزه ای جهان را تکان داد، و اگر دقیق ترگفته باشیم، گوشه ای از  فاجعه جاری در نقطه دیگری از جهان را به قلب اروپا کشاند و آن را کانونی کرد؛ این سؤال مطرح شد که آیا پاریس می تواند محل امنی برای برگزاری نشست بزرگ و مهمی چون بحران زیست محیطی باشد؟

Friday, December 04, 2015

!گزارش آژانس، و سرانجام حماسه هسته ای

گزارش آژانس، وحسرت حماسه هسته ای!
 بالأخره گزارش آژانس پیرامون فعالیت های گذشته هسته ای ایران انتشاریافت: از چالش بزرگی که حدود13 سال با برانگیختن ظن جهان و  قدرت های های بزرگ نسبت به سوگیری و ماهیت فعالیت هسته ای ایران به قصدتسلیحات هسته ای، آن را به یکی از کانون های داغ و خطرناک مناقشات جهانی که گاهی تا لحظه حمله نظامی به کشور و یا به تأسیسات هسته ای و زیرساخت ها هم پیش رفت، تبدیل ساخته بود. 

Wednesday, December 02, 2015

!به پیشواز 16 آذر همراه با دانشجویان کوه دانشگاه

به پیشواز 16 آذر، روزدانشجو، همراه با دانشجویان کوه دانشگاه!
متن کامل بیانیه دانشجویان کوی دانشگاه تهران
ما دانشجوییم!
ما دانشجوییم و عرصه دانشگاه هر روز بر ما تنگ‌تر می‌شود. هر روز که می‌گذرد داشته‌هایی که روزگاری حق طبیعی شمرده می‌شد از ما سلب می‌شود و بعد به شکل کالایی دوباره به خود ما فروخته می­‌شود. کار به جایی رسیده است که گویا خود ما نیز فردا در بازارِ رابطه دانشگاه و تجارت فروخته خواهیم شد.

Sunday, November 29, 2015

؟در ایران حرف آخر را چه کسی می زند

گذر و نظر:
در ایران چه کسی حرف نهائی را می زند؟!
مدتی پیش خامنه ای برقراری هرگونه رابطه با آمریکا از جمله رابطه اقتصادی نظیرخریدکالا را ممنوع اعلام کرد و  آن را از مصادیق نفوذ دانست، و در نامه خود به روحانی که حاوی دستورالعمل هائی پیرامون برجام بود، به صراحت هرگونه خریدکالا و رابطه باآمریکا را ممنوع اعلام داشت. و در همین رابطه هم یک شرکت موادغذائی را به عنوان نمونه نفوذدشمن به دلیل وابستگی به مکدونالد و برندآن- که واقعیت هم نداشت- مهرو موم کردند. 

Friday, November 27, 2015

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه در باره بحران خاورمیانه

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه در باره بحران خاورمیانه و حوادث اخیر 
نکات محوری عبارتند:
منشأ پیدایش بنیادگرائی و پدیده ای بنام داعش؛
بحران منطقه و وجه جهانی و صف بندی های آن؛
نقدررویکردسترون و مسلط امنیتی- نظامی قدرت ها با پدیده داعش بی توجه به ریشه های برسازنده آن؛
و نگاهی به رویکرد و اهداف رژیم ایران در سوریه و منطقه و نسبت به داعش،
رویکردچپ، بدیل و سه راهبرداصلی آن.

Friday, November 20, 2015

!داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم

داعش و فریادآی دزد، آی دزدرژیم!
حواسمان جمع باشد که جمهوری اسلامی که زمانی با شعارهای ضداستکبار و "ضدامپریالیستی|" در مقطع تسخیرسفارت آمریکا گوش فلک را کر کرد، اپوزیسیون را فلج ساخت و ملت را به دنبال نخودسیاه فرستاد، بار دیگر و این بار با توسل به شعارضدداعش و آی دزد آی دزد ملت  را به ویژه نسل های جدید را که تجربه آن دوره را ندیده اند سرکار نگذارد.                                                                                                                            

Wednesday, November 18, 2015

فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟

فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
عملیات تروریستی گسترده داعش در فرانسه که آن را یازده سپتامبرفرانسه خوانده اند، و مردم عادی و غیرنظامی آماج اصلی آن را تشکیل می دادند، باردیگر جهان بویژه دولت های اروپائی را غافلگیرساخت. فرانسوا اولاند با رفتاری کمابیش مشابه با رفتارجرج بوش در 11 سپتامبر، آن را اعلام جنگ داعش به فرانسه نامید. ناوهواپیمابرشارل دوگل را روانه مدیترانه ساخت و از تغییرقانون اساسی در جهت کنترل شهروندان و از سلب تابعیت و اخراج شهروندان نامطلوب (افراطی) سخن به میان آورد. فرمان تشدیدبمباران مناطق تحت کنترل داعش، از نخستین واکنش های دولت فرانسه بود. او از جنگ سخن به میان آورد، بی آن که اشاره کند این جنگ از مدت ها پیش شروع شده است و آن چه که آن را محسوس تر نموده همانا انتقال پس لرزه های آن به پاریس و پشت جبهه جنگ در ُبعدی تازه است.

Monday, November 16, 2015

!مواضع زنده یاد علی شکوهی حول چند مسأله مهم آن دوره

 مواضع زنده یاد علی شکوهی حول چند مسأله مهم آن دوره!
در پی درج مطلبی پیرامون مقاومت علی شکوهی در سایت ها و فیس بوک و طرح این سؤال توسط برخی خوانندگان که چرا فقط از مقاومت وی صحبت می شود و از مواضعش هیچ سخنی در میان نیست (و گویا عامدانه سانسور می شود؟)، و از آن جا که دوستانی علاقمند به آگاهی از مواضع علی شکوهی  بوده و خواستار آن بودند کسانی که اطلاعی از وی دارند بازگوکنند،

Friday, November 13, 2015

!صحنه های درگیری خیلی آشناست

صحنه های درگیری خیلی آشناست!
روز از نو، روزی از نو! کارگران و زحمتکشان و جوانان یونان علیه ریاضت اقتصادی به پا خاسته اند. آن ها در یک سوی سنگر قرار دارند و دولت و پلیس و پرتاب کنندگان گازاشک آور و دودو سرکوب در سوی دیگر. تنها تفاوت آن است که این بار این وظیفه لعنتی به دست "چپ" و سیریزا و با استفاده از آبرو و حیثیت وام گرفته از آن صورت می گیرد، و حال آن که در آن زمان مستقیما به دست کارگزاران بی اعتبارشده سرمایه جهانی صورت می گرفت. آرامش خیال در اردوی سرمایه و ترویکا و خانممرکل و دیگر شرکاءاروپا و هم چنین بانک داران و بازاربورس محسوس است. چون که با یک تیر دو نشان زده اند، هم برای به عقب راندن مردم یونان دیگر مجبور نیستند از آبروی خود مایه بگذارند و این چپ ها هستند که باید تاوان آن را به پردازند و هم خود مشغول تجدیدقواهستند برای روزی که سکان قدرت را بطورمستقیم در دست خودبگیرند! بحران اعتماد همیشه دردناک است و بیرون آمدن از آن سخت! اما جای امیداست که مردم یونان دارند کم کم از گیجی خنجر خوردن از پشت سر و این که به چه کسی می شود اعتمادکرد بیرون می آیند..... :

Wednesday, November 11, 2015

!یادداشتی پیرامون توهین صدا و سیما به مردم آذربایجان و ترک زبان ها

 یادداشتی پیرامون توهین صدا و سیما  به مردم آذربایجان و ترک زبان ها!
این مطلب در نقدنوشته ای است که پیرامون همین مسأله در فیس بوک  نگاشته شده است*.

دست مریزاد بخاطردست گذاشتن روی مسأله ای مهم و حساس و گشایش بحث پیرامون آن! و اما سه نکته قابل ذکر:

Wednesday, October 28, 2015

اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت!، و دلایل این اعتراف؟

اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت، و دلایل این اعتراف؟ 
سخنانی را که اخیرا رفسنجانی به عنوان یکی از  مقامات رسمی و بلند پایه رژیم در مورد برنامه هسته ای بر زبان راند از جهات مختلفی دارای اهمیت و  چه بسا پی آمد است. گرچه بنظر می رسد که رسانه های داخلی ایران حتی آن ها که معمولا هرگونه دیدار و سخنان رفسنجانی را با آب و تاب گزارش می دادند، تا کنون از بازتاب لااقل وسیع این سخنان اجتناب ورزیده اند، که البته خود معنا دار است و در سطوربعدی به آن خواهم پرداخت.

Saturday, October 24, 2015

!در پاسخ به ادعاهای یک یک مدافع"سوسیالیسم دولتی"

بازهم در موردپارادوکسی بنام"دولت سوسیالیستی" و در پاسخ به یک مدافع آن!
اخیرا مطلبی تحت عنوان"رفرمیسم زیرپوشش ضددولت گرائی آنارشیستی" در انتقاد از نوشته من بنام"دولت جهانی سوسیالیستی، یک تناقض تمام عیار" توسط رفیق رحمت خوشکدامن نگاشته شد، که از جهات مختلفی اعم از شیوه برخورد، تحریف و محتوای تناقض آمیزش پیرامون"دولت" دارای اشکالات عمده است. با وجودعدم رغبت در ورودبه این گونه دیالوگ ها بدلیل انحراف بحث از بستراصلی خود، بر آن شدم که پاسخی البته با قیداحتیاط! به آن ها بدهم، بی آن که هدف اصلی را که نقداتوریته و "دولت گرائی سوسیالیستی" است وانهم.

Wednesday, October 21, 2015

درنگی بر شورش مردم فلسطین و شکل مبارزه

توضح: در باره این رویکردسایت راه کارگر که " مردم فلسطین دست به مقاومت زده اند، مقاومت آن ها بهر شکل و شیوه ای حق مسلم آن هاست" من یادداشت کوتاهی در نقداین عبارت نوشتم  که فرمول"بهرشکل و شیوه" چندان دقیق نیست و می تواند مرز مقاومت فلسطین  با داعش و امثال آن را مخدوش کند. در واکنش به آن پاسخی از سوی یکی از رفقا در دفاع از موضعگیری سایت راه کارگر صورت گرفت که پاسخ دوم مرا نیز به دنبال داشت. بدلیل اهمیت موضوع برآن شدم  که مجموعه این مطالب را در این جا هم درج کنم.  
پیرامون"شورش مردم فلسطین علیه اشغال، نژاد پرستی و بی حقی عمومی" و اشکال مبارزه! 
انفجار خشم مردم فلسطین بشکل تظاهرات و اعتراضات با شدت و مقیاسی وسیع در فلسطین در جریان استتظاهراتی که از اورشلیم اشغالی شرقی شروع شد  به کرانه باختری، غزه و خود اسرائیل کشیده شده استاز اول اکتبر تا کنون ٧ اسرائیلی و بیش از ٤٠  فلسطینی کشته شده که در میان آنها ٨ کودک وجود دارد  ، بیش از هزار فلسطینی مجروح گشته اند صدمات وارده بر بسیاری از آنها بسیار جدی و اثرات آن دائمی است.

Tuesday, October 13, 2015

!گرگم تو بودی

پیرامون فتوای تازه خامنه ای در موردسلمان رشدی: حکم همان است که بود!*

حکومت اسلامی و شخص رهبر برای آن که نشان دهد در ماهیت و خشونت ورزی و تاریک اندیشی دست کمی از داعش ندارد، باردیگر رایحه گنداب مشمئزکننده خود را درسطح جهان پراکنده ساخت. خشونت و دشمنی با انسان و آزاداندیشی وی از مهم ترین ویژگی ها اسلام سیاسی از نوع ولائی-شیعی است که خود با دست اندازی به منطقه، نقش مهمی در دامن زدن به نوع خلافت اسلامی- داعشی در منطقه داشته است. چنان که خامنه ای طی فتوائی در پاسخ به سؤالی که معلوم است توسط کارچاق کن های خودش در بارگاه ولایت راجع به سلمان رشدی تنظیم شده است می گوید، فتوای خمینی هم چنان جاری است.

Tuesday, September 29, 2015

گفتگوی رادیوهمبستگی با تقی روزبه پیرموان وضعیت سیاسی پس از توافق هسته ای


گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی پس از توافق هسته ای
در این گفتگو تمرکز اصلی حول مهم ترین مشخصات دوره پساتوافق؛
تأثیرآن برساختارقدرت رژیم و تضادهای آن؛
بر روحیه عمومی مردم؛
نیازرژیم به سرکوب برای عبور از گردنه بحران؛
و بالأخره پی آمدآن برمبارزات کارگران، و اهمیت رویش جوانه های جدیدی که در راستای پیوندجنبش ها با یکدیگر در حال پدیدارشدن است.

Monday, September 21, 2015

انتخابات یونان در چندپرده

تداوم بارسنگین بدهی ها و اسطوره سیزیف!  
آیا مردم یونان اسطوره تازه ای خواهندآفرید؟! 
انتخابات یونان در چندپرده

1-علیرغم "نه" مردم یونان به ریاضت اقتصادی، سیپراس به میزمذاکره با ترویکا شتافت. او پیش از آن وزیردارائی مخالف ریاضت اقتصادی و مذاکره کننده با دیگروزرای دارائی اروپا را برکنارکرده بود. پس از چانه زنی های معمول سیاستمداران و معرکه گیری های تبلیغاتی، برنامه دیکته شده ریاضت اقتصادی شویبله و ترویکا را هم چون نوشداروی تلخی که گویا خودش هم با آن مخالف است ولی گریزی از سرکشیدن آن نیست، پذیرفت.

Sunday, September 20, 2015

!رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم

 رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
وجدان بیدارجامعه باشیم و با تمام قوا از آن حمایت کنیم!
درونمایه تئوری«نرمالیزاسیون»حجاریان، جز اعلام مرگ«اصلاح طلبی» و شعار «اصلاح طلبی مرد، زنده باداعتدال» و دامن زدن به کرختی جامعه نسبت به سرکوب  نیست!.
هم زمانی مرگ مشکوب شاهرخ زمانی به عنوان یک فعال کارگری تسلیم ناپذیر تحت عنوان سکته مغزی، با محکوم کردن محمودصالحی یک فعال دیگرکارگری به 9 سال زندان، دستگیری علی نجاتی از فعالین کارگری شرکت هفت هفته، افزایش فشار به رضاشهابی در کنارتشدیدفشار به سایرفعالین کارگری و پرونده سازی برای آن ها، دستگیری و فشارشدید به معلمان و معلمین فعال بویژه در آستانه گشایش مدارس، پرونده سازی برای آن هائی که دوره محکومیت اشان به پایان رسیده است، دستگیری برخی فعالان دانشجوئی در آستانه بازگشائی دانشگاه ها و فشار به فعالین مدنی چون نرگس محمدی و حتی ممانعت از بازگشائی انجمن صنفی روزنامه نگارانی که روحانی وعده گشایش آن را به هنگام "انتخابات" داده بود، تشدیدمجازات و فشارعلیه "بدحجابی" و ممانعت از برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری و دستگیری ... مداخله پیش از پیش فرماندهان سپاهی و امنیتی در امورسیاسی و اجتماعی و اقتصادی و سخنرانی های تند وتیزآن ها و در رأس همه آن ها سخنان تندشخص خامنه ای که معنائی جزصدورجوازبگیر و به بند ندارد...همه و همه نشان دهنده موج تازه ای از تهاجم رژیم به جامعه و فعالین صنفی-مدنی است. تهاجمی هدفمند و فراتر از واکنش های مقطعی و فصلی به فعالان صنفی و اجتماعی.

Friday, September 18, 2015

نگاهی کوتاه به سه رویداد

نگاهی کوتاه به سه رویداد: 
پشیمانی رئیس سابق بنیادنوبل از جایزه صلح به اوباما!
آن موقع وقتی شنیدیم که بنیادنوبل او را کاندیدجایزه صلح کرده است، آن هم بدون آن که منتظرعملکرداوباما به ماند همه از تعجب و از این همه رسوائی یک نهادمدعی صلح خواهی شاخ در آوردیم!. چرا که به تجره می دانستیم که تا آنجا به طبقات حاکم مربوط است اربابان قدرت برای صلح برگزیده نمی شوند. آن ها به دنبال منافع خود هستند و جنگ و صلح اگر در خدمت این هدف باشند مقدمشان گرامی داشته می شوند. البته ناگفته نماند که جوایزصلح نوبل عموما حسابگرانه و معطوف به قدرت بوده اند.

Tuesday, September 15, 2015

آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟

 آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
چه نسبتی بین آنارشیسم با مواضع مطرح شده در مقاله«دولت جهانی سوسیالیستی یک تناقض تمام عیار» *1 وجود دارد؟
دو سؤا فوق برگرفته از دو زیرنویسی2 است که در واکنش به مقاله مزبور ابراز شده اند*1. و اینک پاسخی کوتاه و فشرده به آن ها:

Thursday, September 10, 2015

!"دولت جهانی سوسیالیستی" یک تناقض تمام عیار

"دولت جهانی سوسیالیستی" یک تناقض تمام عیار!
دولت با پسوندسوسیالیستی- دولت سوسیالیستی- خود یک تناقض ( پارادوکس) کامل است. نزدیک به یک قرن با همه بالا پائین هایش تجربه شد و دیدیم که چه هیولائی از آب در آمد و هنوز هم نمونه چین را داریم که چگونه پا به پای آمریکا در نابودی طبیعت، در استثمارنیروی کار و تسخیرجهان به رقابت می پردازد و سودای سبقت گرفتن از آن را دارد و چگونه به سرمایه داری بحران زده و از نفس افتاده جان تازه ای بخشیده و می بخشد.

Saturday, August 29, 2015

!تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها

تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
شمارپناهجویان گریزان از جنگ و خشونت و نا امنی، ابعادجدیدی یافته و اروپا هم چون مقصدامن بسیاری از آن ها روزانه شاهدورودهزاران نفراست. و این در حالی است که هزاران نفر نیز در میانه راه گرفتارامواج بیرحم دریاها و قاچاقچیان بیرحم تر می شوند و ناچار می گردند با امیدها و آرزوهای خود برای یک زندگی بهتر وداع کنند.

Wednesday, August 26, 2015

!تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون

تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
مخالفت صریح رئیس قوه قضائیه با اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی
روحانی این روزها از قانون به عنوان اولویت اول و فصل الخطاب برای دولتش زیاد سخن می گوید. اما خودوی هم لااقل به عنوان کسی که حقوق خوانده است خوب می داند که چه دره ژرف و پرنشدنی بین ولایت مطلقه و قانون مداری وجود دارد و تاریخ جمهوری اسلامی به یک تغبیر تاریخ نزاع بین این دو بوده است. در تاریخ بشر تمرکزقدرت با میزان اجرای قانون و قانونمنداری همواره نسبت معکوس و معنا داری داشته است. 

در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه که در آن سخن و هذیان های ولی فقیه بالاتر از قانون محسوب می شود و اوست که حرف آخر را می زند، اساسا  قانون فاقدجایگاه داوری در قضاوت و برخورد با شهروندان و نیز منازعات جناح های آن است. و بر همین اساس قانون اساسی نظام هم با همه محدودیت ها و ماهیت غیردمکراتیکش هیچ گاه مبنای واقعی داوری نبوده و تنها برای به نمایش گذاشتن در پشت ویترین تدوین شده است برای استتارچهره استبدادمطلقه که بله! ما دارای یک دولت قانون- دارای یک قانون اساسی- آن هم از "مترقیانه ترین"نوعش هستیم!

Saturday, August 22, 2015

!پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی


پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
وقتی کوه موش می زاید!
نام سعیدمرتضوی با کهریزک و ابداع شکنجه ای بنام "کهریزکی شدن" و افزودن این واژه به ادبیات سیاه شکنجه، سرکوب اعتراضات سال 88 و تولیدارعاب گسترده، قتل زهراکاظمی، توقیف روزنامه ها و دستگیری ده ها روزنامه نگار، و با فساد و اختلاس و حیف و میل گسترده بیت المال و خلاصه لیست بلندبالائی از انواع جرم ها و بزه های سیاسی و غیرسیاسی، گره خورده است. در انقلاب بهمن شعاری بر در و دیوار ها نقش می بست حاکی از آن که  ننگ با رنگ پاک نمی شود. سعیدمرتضوی براستی چنان ننگی است که با هیچ رنگی پاک شدنی نیست. 

Saturday, August 15, 2015

!چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد


چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
رفسنجانی وقتی لابی گری ها و اعمال نفوذش برای تبرئه و جلوگیری از محکومیت لااقل سنگین فرزندش به نتیجه نرسید، بر آن شد که با توسل به کارت مظلومیت نمائی و تحریک افکارعمومی، و دموکراسی بازی، به حریف اجازه ندهد که بطوریک جانبه خود را پیروزمیدان بداند.

Monday, August 10, 2015

!توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟

توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! 
 منطق دو گانه یا دوگانگی منطق!
اخیرا ر. شهاب برهان در یک گفتگوی رادیوئی* مدعی وجوددو منطق متفاوت در رفتارتوده های مردم و روشنفکران انقلابی شد. در این کائنات، روشنفکران انقلابی تافته ای جدابافته و حامل ارزش های والا هستند، سوژه های تاریخی و فراتر از مردمند، تاریخ سازند. اما  روی مهم تراین سکه، تصویری است که او از مردم هم چون سیاهی لشکردنباله رو، بسان مومی در دست حاکمان و اربابان قدرت ارائه می دهد.

Wednesday, July 22, 2015

گفتگو پیرامون پیامدهای توافق هسته ای بر زندگی و مبارزه کارگران


 گفتگوی فرهاد شعبانی با تقی روزبه
پیرامون پیامدهای توافق هسته ای بر زندگی و مبارزه کارگران

روئوس گفتگو:

Saturday, July 18, 2015

!بنام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط

           به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
درس های بزرگی در یک گردش به راست گیج کننده سیریزا وجود دارد که فرایافت آن ها مستلزم زدودن برخی کلیشه های مقدس است! راهنمای چپ زدن و ناگهان به راست چرخیدن برای بسیاری که دل به کرامات بدست گرفتن ماشین دولتی بسته بودند، به راستی لحظه هائی سخت سرگیجه آوری است. چپ معطوف به قدرت در یونان به خیال خود با سودای تصرف قدرت سیاسی، در شرایطی که احزاب و نمایندگان سنتی و متعارف آن بی اعتبارشده بودند، راه خود را کج کرده، اسب تروائی را زین کرده و از طریق انتخابات واردسازوکارها و قلعه حفاظت شده دشمن کردند، غافل از آن که در این حریم خالصابورژوائی و مین گذاری شده این خطرجدی وجود دارد که چپ ها "راه رفتن" خود را هم فراموش کنند و طعمه آسان شکارچیان بی رحم قرارگیرند و در یک ضدحمله خود به اسب تروای دشمن برای حمله به صفوف مردم و چپ ها تبدیل شوند و چنین هم شد. بهرحال، بهم ریختن صفوف چپ و اشاعه یأس و ناامیدی از مهم ترین پی آمدهای این ضدحمله و شبیخون خدایان سرمایه و اقتدار به اردوی جنبش است. داستان عروج و افول چپ معطوف به قدرت یونان فقط داستان یک شخص و حزب و  یک کشور نیست، بلکه داستان بسیاری از ما و  بسیارانی در جهان است.

Monday, July 13, 2015

!آغازشمارش معکوس مذکرات هسته ای در وقت اضافی

!شمارش معکوس مذاکرات هسته ای و آماده شدن حضرت آقا برای نوشیدن حام زهر

                          
                      آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!            
دودسفید، سیاه و یا خاکستری؟! کدامیک؟                                             
 ماراتن نفس گیرمذاکرات هسته ای دارد به پایان خود می رسد. طرفین اعلام کرده اند، پس از چهاربارتمدید، لااقل برای این دور از مذاکرات دیگر تمدیدی در کارنخواهد بود. آخرین دقایق به سرعت رو به پایان می روند  و نفس های بسیاری در سینه خیل خبرنگاران و نیز کسانی که این توافق تاریخی محتمل در سرنوشت اشان مؤثراست حبس شده است. و این  در حالی است که کسی از آن چه در پشت درهای بسته می گذرد خبردرست و حسابی ندارد و تنها از ایماء و اشاره و تک پرانی ها و کلی گوئی های چه بسا بی معنای این یا آن دیپلمات کارکشته ای، که هنرشان پنهان کردن مافی الضمیرخود است، به کشف و مکاشفه می پردازند. علیرغم آن که بر فضای انتظار در بیرون از اتاق مذکرات دم به دم افزوده می شود، در این لحظه های پایانی هم چنان سکوت سنگینی بر فضای درونی اتاق سایه  افکنده و هیچ دودی، چه سفید و چه سیاه از آن برنمی خیزد.

Saturday, July 11, 2015

!تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی این بار با طعم خودی

تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی این بار با طعم خودی!

آیا یونان به مثابه کشورمهداسطوره ها، خود محکوم به سرنوشت یکی از اساطیربنام خود سیزیف شده است که به جرم افشاء اسرارخدایان محکوم به تحمل رنج پایان ناپذیرحمل صخره ای سترگ تا قله کوه و تکراربی پایان آن، و برای نسل ها شده است؟. آیا براستی مردم یونان به خشم خدایان، خدای سرمایه، خدای واقعی، نیرومند و بیرحم، گرفتار آمده است؟!. و این که آیا در عروج سیریزا کورسوئی برای خروج از این محنت بی پایان دیده می شود و یا خود به نوع دیگری افتادن به دام خشم همان خدایان است؟! آیا دخیل بستن به ایجادرفرم در سیستم و در ستادفرماندهی سرمایه به سودطبقات زحمتکش، چیزی کمتر از رنج حمل مداوم صخره به سوی قله است؟.

Wednesday, July 08, 2015

!نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد

نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
مردم یونان باردیگر با اکثریتی کمابیش قاطع مخالفت خود را با ریاضت اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن سران اتحادیه ابراز داشتند. روی کار آمدن سیریزا و رأی مردم به آن در برابراحزاب مدافع ریاضت اقتصادی نیز اساسا بدلیل مخالفت آن ها با این نوع سیاست بود.

Saturday, July 04, 2015

نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی

             

آیا یونان به مثابه کشورمهداسطوره ها، خود محکوم به سرنوشت یکی از اساطیربنام خود سیزیف شده است که به جرم افشاء اسرارخدایان محکوم به تحمل رنج پایان ناپذیرحمل صخره ای سترگ تا قله کوه و تکراربی پایان آن، و برای نسل ها شده است؟. آیا براستی مردم یونان به خشم خدایان، خدای سرمایه، خدای واقعی، نیرومند و بیرحم، گرفتار آمده است؟!. و این که آیا در عروج سیریزا کورسوئی برای خروج از این محنت بی پایان دیده می شود و یا خود به نوع دیگری افتادن به دام خشم همان خدایان است؟! آیا دخیل بستن به ایجادرفرم در سیستم و در ستادفرماندهی سرمایه، به سودطبقات زحمتکش چیزی کمتر از رنج حمل مداوم صخره به سوی قله است؟. حتی اگر سرکیسه وام های تازه بانک جهانی و بانک مرکزی اروپا هم گشوده شود، نهایتا این سرمایه ها از جائی جز اندوخته  سرمایه داران و تنگدست کردن بیشترمردم سر در نخواهند آورد.  

نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی

Tuesday, June 30, 2015

آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟

آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
 ماراتن مذاکرات هسته ای پس از نزدیک به دوسال مذاکرات فشرده و نفس گیر، برطبق زمان بندی مقرر، واردمهلت نهائی خودشده است. و این درحالی است که چالش ها و چانه زنی ها برسر گره گاه ها در پشت درهای بسته هم چنان ادامه دارد. معمولا در این گوئه مذاکرات پیچیده، روندهای های پایانی که نیاز به تصمیم های مهم دارد، سخت ترین مرحله مذاکره را تشکیل می دهد. 

Monday, June 22, 2015

اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی خانه کارگر!

اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی خانه کارگر!
ایلنا به عنوان خبرگزاری که رویدادها و مسائل کارگری رژیم را بازتاب می دهد، همواره سعی داشته است که با انعکاس گوشه هائی از مشکلات و اعتراضات کارگران، خود را مدافع منافع این طبقه عنوان کند و این البته بخش مکملی از داعیه نمایندگی انحصاری کارگران توسط دستگاه کارگری رژیم است. اما ظاهرا ایفای چنین نقشی بدون تنش های درونی و تاوان هم نیست. 

Thursday, June 18, 2015

در پاسخ به چندسوال و یک انتقاد به مقاله کشف تازه بی بی سی: مرعوب شدگی سرنگون طلبان

 پاسخی به سوالات یک "دانشجو"، و نیز کامنت انتقادی بیژن حکمت پیرامون نقدمواضع ایشان در باره بی اعتبارشدن طرفداران سرنگونی.

دانشجو از تهران
24خرداد 139
چندپرسش ازنویسنده.۱-سرنگون کردن رژیم به چه طریقی بایدانجام گیرد.به طریق قهرآمیزومسلحانه یابه طرق دیگر.اگرطریق مسلحانه و قهرآمیزتوسط چه نیروهائی.مردم یااپوزیسیون مسلح یا…؟نقش نیروهای چپ داخل وخارج درسرنگونی چیست.ناظرند یاحاضرنددر سرنگونی؟چکونه؟۲-بعدازسرنگونی چه کسانی درراس قدرت قرارمیگیرند چگونه؟پاسخ به این سوآل بسیاراهمیت دارد.۳-حکومت موردنظر نویسنده مقاله چگونه جکومتی است.آیانمونه آن درجائی ازدنیا موجوداست یاخیر؟

Friday, June 12, 2015

!کشف تازه بی بی سی: مرعوب شدگی سرنگون طلبان

مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
از دیرباز انگ ها و برچسب های گوناگونی از جانب جریان ها و کسانی که قائل به اصلاح پذیری سیستم بوده اند به مدافعان سرنگونی سیستم و حاکمیت استبدادمطلقه، زده می شده است که با آن ها آشنائیم. خشونت طلبی یکی از آن هاست. اما آن چه که در این میان تارگی دارد و از آن بی خبربودیم، همانا مرعوب شدگی امان در برابرخیل باورمندان به اصلاح سیستم بوده است، که اکنون گویا گردانندگان بی بی سی به کشف آن نائل آمده اند. و درهمین رابطه میزگرداخیرپرگار* این چنین آذین بندی می شود:
عدم اقبال عمومی از براندازان یا سرنگونی طلبان باعث شده جریان های سیاسی معتقد به این سیاست به حاشیه رانده شوند و حتی مرعوب شوند و در گفتمان سیاسی کمتر کسی است که می خواهد با آن تداعی شود"!.

Friday, May 22, 2015

!این پیرمرد به کجا رهسپاراست؟

!این پیرمرد به کجا رهسپاراست؟

در حسرت یک نعره مستانه بمردیم!   ویران شود این شهر که میخانه ندارد!
آیا در این شهر واقعا هیچ میخانه ای وجود ندارد؟
 پیرمرد به کجا روانه است؟! او بسمت اوین می رود تا در تحصنی شرکت کند که چندی است دراعتراض به دستگیری و زندانی کردن نرگس محمدی در جریان است و تعدادشرکت کنندگانش کمتر از انگشتان یک دست هستند.