Friday, May 22, 2020

خامنه ای خادم به اسرائیل به یا دشمن آن

خامنه ای خادم به اسرائیل یا دشمن آن؟!
«آنچه قطعا باید از بین برود، نظام صهیونیستی است / دو دهه پیش طرح همه‌پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی را ارائه کردیم؛ این طرح نشان می‌دهد که ادّعای غربی‌ها درمورد یهودی‌ستیزیِ ایران، به کلی بی‌اساس است»*.

آیا خامنه ای واقعا به فلسطینی ها خدمت می کند یا به اسرائیلی ها؟ واقعیت آن است که دولت اسرائیل هراندازه که تلاش می کرد-که بسیارهم کرده بود- بازهم نمی توانست تا این میزان حمایت دولت های دیگر از جمله اروپائی ها را بدست بیاورد که در طی ۲۴ ساعت اخیر به یمن آن پوسترکذائی و سخنان هسیتریک و یهودستیزانه حکومت اسلامی و شخص خامنه ای بدست آورد. 

گفتگو پیرامون تنش ها و تصفیه های داخلی رژیم و گرایش های جهانی پساکرونا

در این گفتگو پیرامون فروپاشی اقتصادی واجتماعی در ایران، تشدیدتضادهای رژیم و برخی تحرکات مجلس دهم در پایان دوره اش و مرگ اصلاح طلبی حکومتی وسیر شتابناک سیاست انقباضی وسیاست سرکوب در شرایط بن بست اقتصادی وخالی بودن خزانه حکومتی، موقعیت کرونایی وافزایش قربانیان وخطر شیوع مجدد ویروس در کشور و در پایان گرایش های جهانی پساکرونا برخی پی آمدهای بین المللی اقتصاد سیاسی آن و بحران هژمونی را مورد بررسی قرار داده ایم.

Monday, May 18, 2020

روندهای دنیای پساکرونا و ایران؟

گفتگو پیرامون ادعای خامنه ای پیرامون و تشدید بحران هسته ای

در این گفتگو به موضوع های گوناگون روز از جمله جهش تولیدی در دوره ی بحرانهای ساختاری، تحریمها ومحاصره اقتصادی، و ورشکستگی اقتصادی وسقوط آزاد قیمت نفت، سیاست حاکم بربورس و حذف صفرها از پول ملی، کشاکش حول آزادکردن مراسم مذهبی در ایام کرونائی و... ، تشدید بحران هسته ای و کشاگش پیرامون تلاش آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی رژیم، و در سطح بین المللی به بحران انتقال به نظم نوین پرداخته می شود..

Wednesday, May 06, 2020

پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن

          پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن! 
مقدمه: شرایط فوق العاده و بحران بی سابقه ای که همه گیری ویروس و بحران سلامتی بر جهان تحمیل کرده است و پی آمدهای بزرگ اقتصادی وسیاسی آن، تلاش های زیادی را در مقیاس جهانی برای فهم رویدادها برانگیخته است که شامل مدافعان سوسیالیسم و گرایش های گوناگون آن  از یکسو و مدافعان سرمایه داری و طیف بندی ها آن از سوی دیگر می گردد. بدیهی است که تکاپو برای درک ماهیت و چیستی رویدادها و سمت وسوی تحولات زیرپوستی جامعه جهانی، با هدف تاثیرگذاری برسیررویدادها از منظرهرگرایشی صورت می گیرد. در این میان برای نیروهای ضدسرمایه داری گشودن مباحثاتی پیرامون درک هرچه بهتر معنای رویدادها و تحولاتی که در لایه زیرین جامعه جهانی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه داری و غیره جریان دارد، و امکانات و فرصت ها و همچنین تهدیداتی که بحران کنونی بوجود می آورد، برای مقابله با آن ها و فراتر رفتن از وضعیت بن بست کنونی اهمیت ویژه ای دارد. نوشته زیر حاوی ده محورمرتبط به این تحولات است، که با هدف دامن زدن به این نوع گفتگوها نگاشته شده است: 

Sunday, April 19, 2020

گفنگو پیرامون برخی درسهای فلسفه سیاسی کرونای حکیم

پیرامون برخی از درسهای فلسفه سیاسی «کرونای حکیم» و ازجمله اعلام وضعیت اضطراری در جهان؛ برخلاف آن چه که نظام سرمایه داری سالهای متمادی است که با خاموش و سرکوب کردن اعتراضات برعادی بودن وضعیت اصرارداشته است و اکنون هم وقتی با غافلگیری بزرگ و بروز ناکارآمدی، ناگزیرشده است با تلاش برای باصطلاح جبهه مشترک دولت ها و سرمایه داران با مردم علیه دشمن مشترک سعی دارد که بدین طریق وضعیت را کنترل کرده و آن را صرفا به دفع یک ویروس پیوندبزند... رقابت های قدرت ها و موارددیگری از درسهای کرونا... هم چنین درموردسیاست مصونیت گله ای و داروینستی مالتوسی رژیم ایران و بحران الهیات شیعه و....

Thursday, April 02, 2020

بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی

بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی!
در شرایطی که ابعادپاندمی کرونا هردم گسترده تر می شود و در حال پشت سرگذاشتن شاخص یک میلیون مبتلا و دههاهزارمرگ است، و تقریبا نیمی از جهان کمابیش در حال قرنطینه هستند و در شرایطی که نگرانی و هراس از آینده دامن می گیرد، و گسست در زنجیره تولید و تجارت و توزیع بویژه در حوزه کشاورزی و تولیدموادغذائی و توریسم و یا صنعت حمل و نقل و... تشدید می گردد؛ چنین روندی سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی را وادار به انتشاراعلامیه مشترک و هشداردهنده ای نسبت به خطرفقر و قحطی و کمبودموادغذائی در جهان ساخته است. 

Saturday, March 28, 2020

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

 کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی  
پزشکان و نهادهای پزشکی و جامعه شناسان در ایران در مورد برخوردحاکمیت و دولت با کرونا چه می گویند؟ پزشکان و برخی جامعه شناسان از سیاستی پرده برمی دارند که طبق آن رژیم از استراتژی ی بنام «ایمنی جمعی» پیروی می کند که مطابق آن براین باورند که ۶۰، ۷۰٪ افرادجامعه به این ویروس دچارخواهند شد. از همین رو بهتراست که از طریق گسترش و شیوع آن یه ایمنی جمعی بدن های افرادجامعه  برسیم ( تنازع بقاء و انتخاب اصلح درخشن ترین روایت ضدانسانی) وحتی براساس همین باوراست که مسافرت های نوروزی از نظرآن ها هم چون امرمثبتی تجویز می شود!
می دانیم که روحانی و دیگرسران رژیم به کرات در سخنانی به یادماندنی عدم اعتقادخود به قرنطینه را نشان داده اند. گفته بودند که مسافرت های نوروزی اجتناب ناپذیراست و حتی در آستانه سال نو مبادرت به افتتاح اتوبان جدید برای کوتاه کردن مسافت تهران و شمال کرده بودند. سپاه از خلوت کردن خیابان ها سخن گفته بود اما در عمل با رژه رفتن ها و مراسم تشییع جنازه در خیابان ها به ضوابط و مقررات مربوط به کرونا دهن کجی کرده است...  بطوری که یکی از مسولان ستادبحران توئیت می کند که برای آن تنها باید گریست.  

سالی که گذشت و سال جدید

در برنامه چشم اندازاین هفته، نگاهی به وقایع سال گذشته و چشم اندازسال جدید

گفتگو: تهدیدها و فرصت ها

گفتگوی این هفته: پیرامون خصلت جهانی بودن کرونا(در تناظربا جهانی بودن سرمایه)، تاثیرات اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی آن، سیاستهای حاکم در برخورد با کرونا ، سیاست نئولیبرال در این رابطه، تهدیدها و فرصت ها و تغییرات ناگزیری که در رفتارها و اندیشه های اجتماعی در حال شکل گیری است. تشابه کرونا هم چون مهاجم بیرحم به ایمنی بدن و نئولییرالیسم هم چون مهاجم گستاخ به ایمنی جامعه و «ائتلاف منفی»طنرگونه ای که از متن این تقابل و رودرروئی ها از درون تهدیدها سربرمی کشد.....

Friday, March 20, 2020

پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن

پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن!
وضعیت اضطراری حکایت از تکرراضطرار و کاهش فواصل بحران ها و تبدیل شدن آن ها به یک پیوستاراست: بحران در بحران. کنترل از دست می رود و نظام قدرت مشرف برزندگی از رتق و فتق امورجاری عاجز می شود و در هر لحظه و در هر رویدادی ناتوانی و ناکارآمدی خود را به منصه ظهور می رساند. هیچ چیزی حل نمی شود و سیررویدادها و خشم عمومی به سمت نقطه فوران تازه ای حرکت می کند. در وضعیت اضطراری ریتم کمابیش عادی ضربان زندگی به شکل غیرعادی زده می شود. در چنین حالتی ما با پدیده بحران در پی بحران ولاجرم انباشت بحران ها مواجه می شویم. امرمشخص با امرکلی گره می خورد و هیچ خواستی بدون دست زدن به ترکیب ساختارقدرت و دگرگونی سیستم قابل تحقق نیست. راه به خواست های کلان برده و با آن گره می خورد.

Wednesday, March 18, 2020

خواب خوشی که رژیم و ظریف برای سال جدید دیده اند

خواب خوشی که رژیم و ظریف برای سال جدید دیده اند!
در شرایطی که رژیم سال گذشته را با ایجاد یک فاجعه ملی به پایان می برد، و در ضعیف ترین و شکننده ترین وضعیت قراردارد لاجرم به قول خودشان برآنند که این فاجعه را به یک باصطلاح فرصت تبدیل کند. از یکسو با کاستن شکاف نجومی اشان با مردم در داخل از آن بهره بگیرند و از سوی دیگر با باصطلاح جلب همبستگی ایرانیان خارج و بهره گیری از معضل کرونا در دپیلماسی بین المللی برای مقابله با تحریم ها. و در همین رابطه از نوسازی درشیوه حکمرانی! و ظرفیت سازی در نهادهای مدنی ... یک ضرب المثل می گوید وقتی روباه موعظه می کند مواظب غازهای خودتان باشید! ظریف در پیام ویدئوئی خود چنین موعظه می کند:

Sunday, March 15, 2020

تلاش مذبوحانه سایت کلمه برای جلوگیری از اسقاط افیون مذهب

تلاش مذبوحانه سایت کلمه (ارگان باصطلاح اصلاح طلبان سبز) برای جلوگیری از اسقاط افیون مذهب ( و اسلام سیاسی)!

درحالی که بایدها و  مقدسات الهیات شیعه و فقه جفعری و اماکن و مناسک نهادینه شده مذهبی در مواجهه با ویروس کرونا به  زلزله افتاده و متولیان و دکانداران دین را با بحران و ترس وافری مواجه ساخته است، و خامنه ای هم این روزها مشغول راست و ریس کردن این الهیات برای کفن و دفن فاجعه کشتارکرونائی رژیم است، سایت کلمه برای نجات این دکان پر رونق نظام اسلامی به تکاپو افتاده و با فراربه جلو مدعی شده است که گسترش این ویروس به سکولارها هم مهرابطال زده است! 

Friday, March 13, 2020

بوی کباب، آقای زیدآبادی وافلاس کنشگری

:نگاهی کوتاه به دو موضوع
بوی کباب، آقای زیدآبادی وافلاس کنشگری!
احمدزیدآبادی در بازی با کلمه قرنطینه وبا مفایسه و تشبیه خودمراقبتی حاکمان، مثلا خامنه ای در امتناع از اختلاط با دست بوسانش، با حصرسه زندانی و این که آن ها قاعدتا از این رهگذر معنای حصر را درک و لمس می کنند، خواهان عقلانیت از سوی رژیم و آزادی حصرشدگان گشته است.

گفتگو: اقتصادی سیاسی بحران کرونا

در برنامه ی چشم اندازهای این هفته، در باره جبنه های مختلف پی آمدهای کرونا، بحران مدیریتی و ناکارایی سیستم ونهادهای غیر پاسخگو، درباره تاثیرات این عدم کارایی و ناتوانیهای در گسترش وشیوع و افزایش قربانیان، آمارهای دروغ و گزارشات متناقض و ...، تاثیرات آن بر زندگی مردمان ایران خصوصا اقشار آسیب پذیر، بحران هسته ای و گزارش آژانس و احتمال تصمیم گیری های تازه، و در پایان در باره طالبان گیت و پروژه تسلیم افغانستان به طالبان و تأثیرات مخربی که میتواند به زندگی و حیات سیاسی و فرهنگی مردم این کشور بگذارد و نیز ابعادجدیدشکاف های درونی ساختارقدرت است...

Wednesday, March 04, 2020

بی بی سی: تحلیل سیاسی یا سرگردانی سیاسی

مفسربی بی سی: تحلیل سیاسی یا سرگردانی سیاسی؟
مفسربی بی سی که درطی همه این سالها هنرش کندوکاو و منبت کاری و سبک و سنگین کردن حتی مثقالی تغییر وزن کفه این یا آن جناح و این یا آن باند و کلا تغییرات درون سیستمی بوده است؛ اکنون از انهدام ساختارحکومت اسلامی ( و یا به گفته وی جمهوری اسلامی) سخن می گوید که مراد از ساختار همان نهادهای باصطلاح انتخاباتی است که در آن نهایتا سپاه دست بالا را خواهدداشت. پرسش اما این است که در وضعیت کنونی بحران حکومت اسلامی را با کدام مؤلفه ها می توان توصیف کرد؟ و خودتحلیل رفتن ساختارهای صوری به چه معناست؟ 

Tuesday, March 03, 2020

سه شبنه بزرگ

سه شبنه بزرگ!
روزمهمی است در انتخابات مقدماتی آمریکا و در مسیر گزینش کاندیداها (البته برای حزب دمکرات و نه جمهوری خواهان که عملا ترامپ بدون رقیب است ) که در آن چهارده ایالت مهم و از جمله کالیفرنیا نمایندگان خود را بر می گزینند. از زمانی که نظرسنجی ها پیشتاری برنی سندرز در سطح ملی اعلام کردند، تمامی موتورها و تمهیدات و سازوکار های بازدارنده برای متوقف کردن او بکارافتادند.

Friday, February 28, 2020

گفتگوی چشم انداز این هفته: نگاه و روش حکومتی نسبت به ویروس خطروقوع یک فاجعه ملی

نگاه و روش و سیاست حکومتی نسبت به ویروس وخطریک فاجعه ملی ، اثرات ونتایج این سیاست، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بین المللی ، نتایج کودتای انتخاباتی بیت وسپاه ودلایل آن. ،‌انزوای مطلق حکومت اسلامی در میان مردم و تحریم گسترده وفعال مردمی، پرونده ی نیلوفربیانی -متهم پرونده فعالان زیست محیطی....

Tuesday, February 25, 2020

شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه باررژیم

شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه با باررژیم
بطورکلی سه رفتارجمهوری اسلامی سبب شد که اکنون ایران پس از چین به دومین کشورجهان در تلفات ویروس کرونا تبدیل شود و انتشارویروس از کنترل خارج گردد: نخست پنهان کاری عامدانه آن برای چندین هفته بجای اطلاع رسانی و اقدامات سریع معطوف به ایزوله کردن کانون های اولیه انتشار، اما رژیم حتی از زدن ماسک و انتشاراخبارتوسط خانواده های مصیب دیده و پرستاران و پزشکان ممانعت به عمل آورده است و بدتر از آن عده ای را به دلیل انتشاراخبار و گزارش پیرامون آن به عنوان ایجادترس وهراس بازداشت کرده است. 

Monday, February 24, 2020

دولت های خودکامه و هوشمند نوین!
جرم ویکی لیکس: شاخ شدن با پدیده ای بنام دولت های ترازنوین الکترونیک، یا امپریالیسم نوین و هوشمند!
به مناسبت خطرتحویل آسانژه به دولت آمریکا‍*
یکی از پایه های هرم قدرت، پنهان کردن تصمیمات اصحاب قدرت است که بنام جامعه و مصلحت آن اما بدون اطلاع آن ها صورت می گیرد؛ بطوری که روح جامعه از آن ها که منشاء بسیاری از جنگ ها و ارتکاب جنایت توسط دولت ها و انداختن انسان ها به جان انسان هاست بی خبراست. یکی از مطالبات نیروهای چپ و رادیکال ازهمان زمان انقلاب اکتبر و جلوتر از آن افشاء تصمیمات و اسنادطبقه بندی شده بورژوازی و طبقات حاکمه اعم از تجاری و نظامی و امنیتی و.... بوده است.

Thursday, February 20, 2020

دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در انتخابات


ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

صرفنظر از نظرسنجی ها وارزیابی هائی که توسط نهادها و مؤسسه های به نحوی وابسته به رژیم صورت می گیرد*، که جملگی به تحریم گسترده نمایش انتخاباتی رژیم اذعان دارند؛ اما در نظرسنجی های قبلی که به عنوان نمونه عباس عبدی گزارشی از آن داده بود، از میان همین ۲۵درصدهم که ظاهرا خود را در چارچوب نظام و جناح های آن تعریف کرده اند، بیش از نیمی از آن ها گفته اند که تمایل یا قصدی به شرکت در انتخابات ندارند. 

Wednesday, February 19, 2020

چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!

۱-در نگاهی به بیانیه* ملی-مذهبی ها در داخل کشور:
چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!
در حالی که خیزش های دیماه و آبانماه در کنارسایرمبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در طی سال های اخیر، مختصات جغرافیای سیاسی ایران را با دوقطبی کردن روندهای جامعه حول نظام  و نفی کلیت آن دگرگون ساخته است، بطوری که دیگر رژیم هم نمی تواند به شیوه تاکنونی موقعیت خود را حفظ کند و بهمین دلیل شمشیر را از روبسته و با تبدیل کردن نمایشات انتخاباتی خود به  انتصابات کامل، و گسترش سرکوب و بکارگیری مشت آهنین، سعی می کند که کشتی نظام دستخوش طوفان را از گزند امواج مهیبی که در جریان است و از غرق شدن مصون نگهدارد. 

تحریم «انتخابات» و تلخکامی..

تحریم«انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار! 
۱- انسدادکامل صندوق رأی، فقط اصلاح طلبان را آچمز و بلاموضوع نکرده است بلکه شماری از خیل همراهان اصلاح طلب در داخل و یا خارج را نیز به دردسرانداخته و آن ها را نیز به نوعی با بحران هویت همراه ساخته است. یکی از آن ها فرخ نگهداراست که معمولا حتی کاسه داغ تر از اصلاح طلبان بوده و اخیرا با نوشته ای پیرامون شرکت در انتخابات سعی کرده است که در شرایط جدید و وانفسای تحریم گسترده و تلاطمات فزاینده جامعه، برای حفظ و تداوم موضعگیری های تا کنون شناخته شده اش مفری بیابد.  

Monday, February 17, 2020

موضع گیری جسورانه* اصلاح طلبان در انتخابات پس از یکسال آسیب شناسی


 موضع گیری جسورانه* اصلاح طلبان پس از یکسال آسیب شناسی: «شرکت شرمسارانه» در انتصابات!
بالأخره پس از مدتها گرداندن کاسه چه کنیم چه نکنیم، توسط امثال تاجزاده ها و حجاریان ها و علیرضاتبارها و کلی شامورتی بازی در این یکسال گذشته، موش کوه زایید و برخلاف برخی هارت و پورت هایشان، که البته انتظاری جزآن آن هم نمی رفت، تصمیم به «مشارکت شرمسارانه» خود در انتصابات را در دقایق نزدیک به ۹۰ اعلام داشتند. لب کلام موضع اشان آن است که حضرات قانع شده اند که تنها در نقاطی که نماینده ندارند از دادن لیست پرهیز می کنند!. ماشاء اله که چه جسارت عظیمی!.بقول شاعراز کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است! 

Sunday, February 16, 2020

گفتگو پیرامون جعلیات روحانی به مناسبت چهل ویکمین سالگردانقلاب شکست خورده بهمن۵۷

برنامه چشم اندازاین هفته:
گفتگو در باره چهل ویکمین سالگرد شکست انقلاب ۵۷ و پیروزی روحانیت، نتایج و سیاستهای عمومی در آستانه انتخابات مجلس، جعلیات روحانی در مراسم ۲۲ بهمن و رویکردهای عوامفریبانه اش در ارتباط باسیاستهای اقتصادی و آمارها ، سیاست حکومتی انقباض یافته در رابطه با انتصابات مجلس آینده و..راههای برون رفت از موقعیت کنونی و چگونگی تلاش برای جلوکیری از شکست انقلاب مردم

Thursday, February 13, 2020

حلال زادگی شاخص تمدن بزرگ اسلامی!

 به بهانه ممنوع کردن فروش بادکنک های ولنتاین

 
حلال زادگی شاخص تمدن بزرگ اسلامی! 

اتهام بادکنک ها: رنگ و قالب
۱- حکومت اسلامی ظاهرا قراراست چهل و یکمین سالگی خود را و البته ته مانده انرژی اش را صرف یک نبردسراسری با آسیاب های بادی کند،‌ که نامش «سبک زندگی آزاد» است! بهمین دلیل برای دوره دوم خود هم چون جن گیرها با سودای برگرداندن مجدد آن ها به بطری، لیست بلندبالائی را تهیه دیده است. از آن جا که بادکنک ها بویژه در ارتباط با ولنتاین  (روزعشق ورزی) سبک زندگی مغایربا ارزش های رژیم بویژه در دوره دوم و کمیک حیات انگل واره اش را به نمایش می گذارند، از این پس به اتهام تبلیغ علیه نظام ممنوع التصویرشده اند! 

Tuesday, February 11, 2020

پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمنپنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!
روحانی در شرایطی که مدال افتخاربی اختیارترین رئیس جمهور را برگردن خود دارد، و حتی به شکل روزمره پیرامون استعفای او اخبار و شایعات متعددی پخش می شود که مجبور به تکذیب می شود، در شرایطی که این اردک لنگ لنگ معلوم نیست که در زیرآوارناکامی ها و فشارها و حتی خالی کردن زیرپایش توسط جناح قلدرحاکمیت چگونه می خواهد یکی دوسال باقی مانده ریاست خود را به اتمام برساند، اما هم چنان به وظیفه مشاطه گری سیمای رژیم ادامه می دهد. 

Monday, February 10, 2020

گفتگو پیرامون سالگردانقلاب ۵۷ و درسهای آن برای امروز.

 پیرامون سالگردانقلاب ۵۷ و درسهای آن برای امروز... تسلط گفتمان اسلام سیاسی برجنبش هم چون گسستی در مسیرتکوین جنبش ضداستبدادی و عدالت اجتماعی از مشروطه به بعد. ضرورت ترکیب یک جنبش ضدهژمونی علیه ارتجاع واپس گرا در صفوف جنبش با مبارزه علیه استبدادمسلطی... که صورت نگرفت. نگاهی به سرانجام حکومت اسلامی به عنوان سلسه ولایت فقیه.....

Wednesday, February 05, 2020

تنورسردانمایش انتخاباتی رژیم با رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله واحد


تنورسردانمایش انتخاباتی رژیم و رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله واحد!
مهندسی دو مرحله ای یک انتصابات تمام عیار!
دیالکتیک کمیک رفع از خودبیگانگی ولایت مطلقه و سرانجامش!
آن چه که اکنون در سلاخی و ردگسترده کاندیداهای نمایش انتخاباتی شاهدش هستیم، مهندسی کامل آن در فازنخست است. اما بنطر می رسد که این مهندسی فازدومی هم دارد که دستبردبه آراء اخذشده با هدف بالابردن میزان آن به حدنصاب بالای ۵۰٪ مهمترین ویژگی آن است.

Friday, January 31, 2020

برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟!

برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟
از این دوش به آن دوش افکندن !
بالاخره نیمه امشب یک دور منازعه در صفوف طبقه حاکم و جامعه انگلیس حول برگزیت و چگونگی خروج از اتحادبه به پایان خود می رسد. بی گمان این پایان نه به معنی پایان بحران بلکه آغازی دیگر از بحرانی است که دفاع از ماندن و برگزیت صرفا فصلی و نمادی از آن بود. جامعه انگلیس به دونیمه کمابیش هم وزن تقسیم شده است ( گواین که حتی برخی نظرسنجی های اخیر شمارمخالفان برگزیت را بیشتر نشان می دهند). 

گفتگو: ترامپ و معامله قرن علیه مردم فلسطین، و کشمکش ها قبل از انتخابات در ایران

در گفتگوی چشم انداز این هفتهترامپ و معامله قرن علیه مردم فلسطین، و کشمکش ها قبل از انتخابات در ایران

Wednesday, January 29, 2020

پیرامون نمایش «معامله قرن»

وقتی نمایش و بازنمائی جایگزین واقعیت می شود!
پیرامون نمایش «معامله قرن»
بالأخره پس از سه سال تبلیغ و هیاهو و این دست و آندست کردن آن لحظه موعود فرارسید و از معامله و معجزه قرن رونمائی شد و البته نکته مهمی هم مزید بر آن چه که  قبلا پیش بینی می شد نداشت. چنان که ویرخارجه فلسطین قبل از پرده برداری نهائی پیشاپیش آن را به دلیل نقض حاکمیت فلسطینی ها به جای معامله قرن تؤطئه قرن نامیده بودد که به گفته وی یک فلسطینی هم از این طرح حمایت نخواهد کرد.

Monday, January 27, 2020

دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده


دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!
دستوررئیس قوه قضائی برای بسط انحصارصدا و سیما به عرصه مجازی و پی نوشت روحانی!
رژیم حاکم بر ایران بنا به دلایلی خارج از حوصله این نوشته کوتاه، در چارچوب چرخه «قبض و بسط» خود اکنون در فاز قبض قدرت قراردارد. هر قبضی به معنای فشرده شدن قدرت از طریق کنارگذاشتن بخشی ازهمراهان تا امروز و اقدام به تصفیه های جدیداست. البته خودسیکل قبض و بسط بدلیل افزایش وخامت ملأ پیرامونی و فضای زیستی، در یک چرخه بزرگتر راه به یک پارادوکس بزرگ و نهایتا نابوده کننده ای می برد که ناشی از بحران حادبازتولیدی به مثابه بحران اصلی و زایای سایربحران هاست. 

Sunday, January 26, 2020

داووس و ترامپیسم

در برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی در ایران، تشدید تحریمها و انزوای حکومت اسلامی و بی آیندگی آن، جهان بخصوص در سایه ترامپیسم و تحمیل اهرم های فرااقتصادی برای تحمیل هژمونی ایالات متحده، تشدید بیعدالتی و تضادهای فزاینده وعمیق اقتصادی، کسترش و تعمیق اختلافات طبقاتی و حاکمیت یک درصدیها، استفاده از اهرمهای فرااقتصادی برای سلب مالکیت از اکثریت عظیم مردمان، مهاجرت و ...وراه حل های این اجلاس در مواجهه با بحران اقتصادی و بحرانهای زیست محیطی گفتگو شده است

Friday, January 24, 2020

آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟


آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟
کارمراقبتی بدون حقوق، موتور" پنهان" چرخهای اقتصاد و تجارت!
اقتصادسکسیستی و نسبت آن با بحران نابرابری و اهمیت فمنیستی کردن اقتصاد!
 گزارش آکسفام نشان می دهد که چگونه فاصله های بخش های تولیدی و بازتولیدی در اقتصادجهانی شده از بین رفته و درهم ادغام شده اند و چه مقادیرعظیمی کارمراقبتی، خدماتی-عاطفی و خانگی در چرخه اقتصاد بدون پرداخت دستمزد و هزینه توسط یک درصدی ها چپاول و موجب فربهی آنان شده است و این که چگونه اقتصادامروز جنسیت زده شده و اهمیت فمنیستی کردن اقتصاد یعنی چه؟

Monday, January 20, 2020

گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی شود


 گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی شود!
پنجاهمبن نشست نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان  فردا، سه‌شنبه در داووس آغاز بکار می کند. ١ در صد مردم مرفه بیش از ۹۰ درصد مردم جهان، یعنی۹‚۶ میلیارد نفر ثروت و دارایی در اختیار دارند ؛ ثروت ۲۱۵۳ نفر میلیاردِرِ جهان  به تنهایی بیش از ثروت ۶‚۴ میلیارد نفر (بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان) است.

Sunday, January 19, 2020

در برنامه چشم اندازهای این هفته به مسائل سیاسی هفته، سخنرانی خامنه ای، بحران سیاسی -اجتماعی و تمرگز شعارها و اعتراضات علیه خامنه ای و نظام حکومتی ، اوج گیری جنبش دانشجویی، رویکردهای حکومتی به انتخابات مجلس، ماشه برجام و رویکردهای اروپایی -امریکایی به آن و نتایج حاصله از تشدید تحریمها و فشارها می پردازیم

Thursday, January 16, 2020

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: 


قدرت و متافزیک قدرت!
بالأخره فرمودند که حکمت امامت نمازجمعه این هفته که موردگمانه زنی های زیادی است، چیست؟!:
«چرا رهبری بعد از ۸ سال به نماز جمعه می‌آیند؟ گزارش ویدئویی تبیان را در این باره ببینید، گزارشی که یادآوری کرده جمعه ۲۸ آبان چهلمین سال حضور آیت‌الله خامنه‌ای در مقام امام جمعه تهران است.» - خبرآنلاین

Friday, January 10, 2020

گفتگو پیرامون تحولات و جشم اندازهای پس از ترور

در برنامه چشم انداز این هفته: گفتگوئی است پیرامون تحولات وچشم اندازهای پس از ترور، سیاست انتقام وموشک، پیام های آن، موقعیت جنبش آبان ماه در مقابل تعرض حکومت اسلامی و تاثیرات این ترور در این جنبش، آخرین مرحله خروج از تعهدات برجامی

Thursday, January 09, 2020

قاسم سلیمانی و تولد یک امامزاده جدید؟


قاسم سلیمانی و تولد یک امامزاده جدید؟!
رژیم ایران در هرحوزه ای سترون باشد، اما در حوزه تولیدامامزاده مولداست. چرا که حماسه مرگ و شهادت،‌ بخش جداناپذیری از پویش ماشین نظام و مکانیزم سوخت و سازآن محسوب می شود. ظاهرا قاسم سلیمانی وصیت کرده است که برسنگ نوشته گورش از اضافه کردن هرگونه عنوانی به نامش اجتناب شود. اما نحوه برساخته شدن امامزاده ها ضوابط و قوانین خاص خود را دارد 

Sunday, January 05, 2020

ایران و منطقه در آستانه جنگی تازه؟

ایران و منطقه در آستانه جنگی تازه؟
ترورقاسم سلیمانی و پذیرش مسولیت آن توسط حکومت آمریکا و شخص ترامپ، به معنی اعلام جنگ به حکومت اسلامی بود که نمی توانست و نمی تواند در همین نقطه متوقف بماند. تا شروع رسمی تنها یک فاصله یک اینچی وجود دارد که همانا به واکنش طرف دیگر یعنی رژیم دربرابرترورصورت گرفته بستگی دارد.

چرائی و پیامد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رژیم

Thursday, January 02, 2020

حرکت رژیم درمنطقه کور


قاسم که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور قاسم گرفت!

بغذاد/ خبرگزاری فارس: هنوز از صحت و سقم این خبر اطلاعی در دست نیست

تلویزیون رسمی عراق بامداد جمعه مدعی شهادت «حاج قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس»، معاون الحشدالشعبی در حمله آمریکا به نزدیکی فرودگاه بغداد شد.
خبرگزاری فارس می گوید: هنوز از صحت و سقم این خبر اطلاعی در دست نیست و خبرگزاری فارس نمی‌تواند مستقلاً صحت آن را تأیید کند.