Monday, January 13, 2014

؟!چرا مداحان باید مسلح باشند

مداحان چرا باید مسلح باشند؟ مگر آنها چه می کنند؟

تلاش برای جمع کردن ماجرای مداح هفت تیرکش!
خبرهای تازه حکایت از تلاش های پشت پرده برای پایان دادن به این ماجردارد. به احتمال قوی دستوری از بیت رهبری آمده که این قضیه را بیش از این کش ندهید و جمع اش کنید.
اجازه ندهید که بیش از این دین و مقدسات و مداحان اهل بیت و خلیفه زمان آماج تیر طعنه و تمسخرو عناددشمنان اسلام قرارگیرد! در خواباندن این سروصدا بخصوص سرویس های امنیتی که این مداحان را به سلاح مجهز کرده و حشرو نشرگسترده ای با آنها برای اطلاع از نبض جامعه  و درعین حال کنترل و جهت دادن به آن هستند، ذینع اند. ازسوی دیگرهرچه ابعادفعالیت جماعت و خدمات آنها به قدرت بیشترافشاء شود و معلوم شود که درپشت صحنه گردانی درمراسم مذهبی چه هدف ها و مقاصدی را دنبال می کنند، به میزانی که این اگاهی گسترش یابد، دست و پای آنها درخدمت کردن به حاکمیت بسته تر می شود.

درحالی که گزارش های  نقل شده از محمودکریمی درمورد این ماجرا از مزاحمت اراذل و اوباش و  تهدید و  وادارکردن او به ایست همراه بوده است، اما بعدا معلوم شده که قضیه کاملا  وارونه آن بوده است. و این مداح نظرکرده  بیت رهبری و صدا و سیما بوده است که به ماشین دیگر شلیک کرده و  او را وادار به توقف کرده است. حتی برطبق گزارش و گفتگوی روزنامه اعتماد* با راننده ماشین موردشلیک قرارگرفته هیچ گزارشی نشانه ای از  نام و مشخصات وی دیده نمی شود، معلوم می شود  که او باوجود آنکه زنش هم چنان پس از آن هفت تیرکشی و شلیک  به درعقب ماشین هم چنان درشوک و ناراحتی اعصاب به سرمی برد،  از شکایت خود صرفنظر کرده است.
اما روشن است  از آن جا که این قضیه به شکایت و به مطبوعات کشیده شد و سپس انعکاس جهانی یافت، درپی دستورخاموش کردن این قضیه  دست هائی در پشت پرده  سریعا به فکرجلب رضایت شاکی پرداختند.  برای خاموش کردن ماجرا حتی این شایعه را نیزپراکنده اند که گویا دستورجمع آوری اسلحه مداحان نیزصادرشد که البته لااقل تاکنون هیچ قرائن قابل استنادی برای آن صحت آن دیده نمی شود. خانه مداحان نیز بی توجه به این دروغ ها و وارونه گوئی ها  به حمایت از هم صنفی خود درآمده اند و منصورعرضی مرشدمداحان نیز گفته است که هرکس از نامی از محمودکریمی بیاورد تمام نمازو روزه  باطل است.
اما آنچه که دراین میان برملاشد و هدف هم درزگرفتن آن است، مسلح بودن مداحان نظرکرده نظام و مصونیت قضائی آنهاست که نشان می دهد این جماعت  بخشی از دستگاه امنیتی و ساختارقدرت رژیم بوه که درنقش  مروجان و مداحان اسلحه بدست برای شکوفائی اسلام سیاسی فعالیت می کنند. جماعتی که  یک سرشان به بارگاه ولایت وصل است و یک سرشان به سپاه و سردیگرشان به هیأت ها و مراسم های عزاداری برای جذب جوانان و سربازگیری ا زآنها برای نظام و بسیج و سایرنهادهای امنیتی*.
سودای توسعه صنعت مداحی:
اگرمداحی را از صنایع دست پرورده حکومت های مذهبی بدانیم بیراهه نرفته ایم.  اکنون حتی سودای تؤسعه این صنعت هم در دستورکارحکومتیان است: چنان که اخیرا رئیس خانه مداحان از راه اندازی رشته مداحی در  دانشگاه ها و تشکیل اتاق فکرآنها سخن گفته است!  بهرحال هفت تیرکشی یکی از چهرهای این جماعت فرصتی فراهم ساخته است تا بدنه این جماعت به خدمت نظام درآمده  و کارکردشان و آن چه را که قراراست در اتاق های فکرخود طراح و مداحی کنند بیش از پیش زیرذره بین و کنکاش قرارگیرند. وقتی دین ابزارحکومتی شود، مداحان نیزمداح حکومت و از پیچ و مهره های آن خواهند شد!
اما در آخرین گزارش ها، یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ضمن ابراز وقوع جرم به دلیل سوء استفاده مداح هفت تیرکش و لزوم تعقیب کیفری آن، مخالفت خود را با مسلح کردن مداحان ابرازداشته و گفته است: من اصلا درک نمی کنم که چرا باید مداحان محترم اسلحه داشته باشند.خطری این افراد را تهدید نمی کند که نیاز به اسلحه داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه مجوز حمل سلاح در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به این مداحان ارائه می‌شد، بیان کرد: اینکه در آن زمان به مداحان مجوز حمل سلاح داده شد ه دلیل فعالیت‌های مجاهدین بود اما اکنون درخواست برای ارائه مجوز حمل سلاح برای تامین امنیت و بهانه‌های دیگر جفا به جمهوری اسلامی، خون شهیدان و ملت نجیب ایران است.*
نگاه کنید به:


نگاه کنید به:
Post a Comment