Wednesday, March 18, 2020

خواب خوشی که رژیم و ظریف برای سال جدید دیده اند

خواب خوشی که رژیم و ظریف برای سال جدید دیده اند!
در شرایطی که رژیم سال گذشته را با ایجاد یک فاجعه ملی به پایان می برد، و در ضعیف ترین و شکننده ترین وضعیت قراردارد لاجرم به قول خودشان برآنند که این فاجعه را به یک باصطلاح فرصت تبدیل کند. از یکسو با کاستن شکاف نجومی اشان با مردم در داخل از آن بهره بگیرند و از سوی دیگر با باصطلاح جلب همبستگی ایرانیان خارج و بهره گیری از معضل کرونا در دپیلماسی بین المللی برای مقابله با تحریم ها. و در همین رابطه از نوسازی درشیوه حکمرانی! و ظرفیت سازی در نهادهای مدنی ... یک ضرب المثل می گوید وقتی روباه موعظه می کند مواظب غازهای خودتان باشید! ظریف در پیام ویدئوئی خود چنین موعظه می کند:

«وارد عصر جدید دیپلماسی شویم» گفت و خطوط خودی و غیر خودی را تغییرمی دهیم ، هر آن کس که در جانب زندگی هموطنان خود مستقر شده و به طور توامان با مرگ پراکنی تحریم‌ها و کرونا مبارزه می‌کند، ایرانی است و خودمانی.
ظریف با بیان اینکه کرونا یک ویروس عالمگیر است، گفت: اما در همه جا به یک اندازه قربانی نمی‌گیرد. ما همیشه به درستی گفته‌ایم که تحریم‌های یک جانبه وضع شده علیه ایران ظالمانه است و کرونا حقیقت این ظلم را برای جهانیان آشکار کرد.
وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو و غذا و سایر اقلام بشردوستانه سلب شود، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب‌پذیرتر قرار می‌گیرد. من به عنوان وزیر خارجه ایران خود را متعهد می‌دانم و به شما قول می‌دهم که در سال ۱۳۹۹ با بی‌عدالتی و نابرابری در امر سلامت شما مبارزه کنم و نامه اخیرم به دبیرکل سازمان ملل بیانیه این مبارزه بود.
اجازه بدهید که در لحظات سال جدید صادقانه خدمت شما عرض کنم که ما برای مبارزه با تحریم و کرونا نیازمند یک خانه‌تکانی ذهنی هستیم. این مبارزه لزوم نوسازی در شیوه حکمرانی را به ما آموخت.
ما باید از بند برخی از توهمات در سیاست خارجی و داخلی و نسبت میان این دو رسته باشیم، برای مبارزه با تحریم‌ها باید با همه اشکال گوناگون خود تحریمی وداع کنیم و وارد عصر جدید دیپلماسی شویم. در دنیای امروز دیپلماسی رسمی بدون دیپلماسی عمومی و بدون ظرفیت‌سازی در نهادهای مدنی به جایی نمی‌رسد.

آنگاه می افزاید: مبارزه ضد کرونایی ملت ما در همین مدت کوتاه مرز میان ایرانیان مقیم خارج و داخل را از میان برداشته است، ایرانیان میهن دوست با مشاهده خطر کرونا مرزبندی‌ها را به کناری نهاده و سلامتی و بقای مردم خود را بر صدر همه مرزبندی‌ها نشاندند و این رویکرد ملی متقابلا مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.
امروز مرزها از خطوط خودی و غیر خودی مرسوم نمی‌گذرد، از خطوط مخالف و موافق حاکمیت نمی‌گذرد، هر آن کس که در جانب زندگی هموطنان خود مستقر شده و به طور توامان با مرگ پراکنی تحریم‌ها و کرونا مبارزه می‌کند، ایرانی است و خودمانی.
من به همه هم‌میهنان خود در هر نقطه از گیتی عرض می‌کنم امروز وطن به کمک شما بیش از هر زمان دیگری نیازمند است، خاطرنشان کرد: آمریکا می‌کوشد از طریق افزایش مستمر لایه‌ها و عمق تحریم‌ها، در نهایت کشورمان را به یک جزیره محصور در اقیانوسی از تحریم‌ها و رنج‌ها تبدیل کند؛ در مقابل نوروز پیروز الهام‌بخش ایران است. ایران باز می‌آید و برمی‌خیزد و دوباره قفل زندان تحریم را می‌شکند».

بعیداست که حتی خودظریف هم در خلوت خویش به سخنانش باورداشته باشد. او دارای کوچکترین اختیاری بیرون از منویات هسته سفت قدرت و رهبرنظام و سپاه حاکم نیست. چنانکه حتی هیچ اختباری در عزل و نصب امورات منطقه و سوریه و غیره ندارد. چنانکه بدون اطلاع او حافظ اسد را واردایران کردند و او برای نجات ظاهرحیثیت به بادرفته اش استعفا داد و بلافاصله هم با خواست همان ها پس گرفت. او به حسب شغل و جایگاهش در ساختارقدرت وظیفه ای جز مشاطه گری سیمای رژیم ندارد فلسفه پست نیست مگر وانمودکردن حقایق به شکل وارونه.
به همین دلیل به او باید گفت: که تجربه مبارزه مردم علیه نظام به مردم آموخته است که رژیم در ضعیف ترین حلقه خود بدنبال بیلان سراسرورشکسته و رسوای سال در حال اتمام قراردارد. سالی انباشته از رنج و درد و فلاکت. مردم برخلاف نعل وارونه جناب ظریف خوب می دانند که باید بتوانند در سال جدید کارناتمام خیزش های دیماه و آبانماه و دیگر اعتراضات را به پایان به برند. از قضا مبارزه علیه تحریم و کرونا که ظریف با استنادبه آن ها می خواهد شکاف های پرنشدنی بین مردم و رژیم را سرپوش بگذارد و به سهم خود رژیم را از گردنه نابودی نجات دهد جز از مسیر سرنگون کردنش نمی گذرد که بدون شکل دادن به یک جنبش سراسری و قطب مستقل توده ای نشدنی است... و یکی از الزامات آن خنثی کردن هرگونه فریب و ترفندی است که قدرت های در حال فروپاشی سعی کنند از آن طریق صفوف آن را متشتت کنند و می دانیم که رژیم در استفاده از این نوع ترفندها اگر برای بقایش لازم باشد از هیچ حیلتی فروگذارنیست....


پیام ظریف به مردم: باید وارد عصر جدید دیپلماسی شویم

No comments: