Thursday, July 05, 2018

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی!
هنوز چندوجون ماجرای یک دیپلمات و دوتنی که متهم اند قصدداشته اند محل برگزاری مراسم مجاهدین در پاریس را منفجرکنند در ابهام است. خودماجرا بدلیل همزمانی با دیدارروحانی از دو کشوراروپا که در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی از اهمیت سیاسی مهمی به لحاظ ارتباط با اروپا داشته است پرسش برانگیزاست و سناریوهای مختلفی را مطرح می کند.
از یکسو انجام این عمل در چنین شرایطی بخصوص در کشورفرانسه به توسط حکومت اسلامی به نوعی خودزنی شباهت دارد و گرچه همواره خرابکاری توسط جناح دیگر و سپاه برای ناکام کردن آن بخش از برنامه های دولت که با آن موافق نیستند از سوی سپاه و تندروهای جناح دیگر همواره مطرح بوده است و در گذشته و زمان رفسنجانی هم سابقه دارد و موارداین نوع کارشکنی کم نیستند؛ اما حتی همین سناریوها در شرایط کنونی که موجودیت کل نظام مطرح و اروپا در صدارائه بسته اقتصادی به ایران برای حفظ برجام است و دولت ایران نیز در تلاش براز بازنگهداشتن مجاری صدورنفت و مسدودنشدن سویفت و مراودات بانکی و.. برایش اهمیت حیاتی دارد و نیز در درون موضوع آشتی ملی مطرح است و سردارسلیمانی هم بخاطرهشدار ضمنی روحانی به ممانعت از صدورنفت از خلیج فارس مشتاق بوسیدن دست روحانی شده است و کیهان شریعتمدارهم اظهارامیدواری کرده که این سیاست روحانی تداوم داشته باشد،‌ و نیز درشرایطی که دولت اسرائیل و آمریکا و بطریق اولی مجاهدین نیز به نوبه خود برای ایراد انواع فشارها و جنگ تبلیغاتی برای به شکست کشاندن رابطه ایران واروپا بسیج شده اند، عجیب است. ضمن آن که به لحاظ عملیاتی نیز خام بوده و با تجربه های پیچیده رژیم در این گونه عملیات ( و آخرین نمونه آن ترورکلاهی در هلند...) نیز چندان خوانائی ندارد . و البته اگر توطئه و این نوع عملیات خودزنی و جنون آمیز واقعیت داشته باشد روشن است که خود سپاه هم متضررشده و بیش از پیش زیرفشارجهانی و افکارعمومی داخلی قرارخواهد گرفت... و به نوبه خود محکی است برای سنجنش درجه «عقلانیت رژیم» فقرمطلق آن در شرایط بحران! ( و مثلا ارسال سینگنالی به قدرت های خارجی که بدانند بابت حمایت از مجاهدین، رژیم با کسی شوخی ندارد...). ازهمین رو علاوه بردولت و سخنان ظریف و سخنگوی وزارت خارجه در مورداین واقعه، خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه است با انتشارعکس هائی مدعی شده است که این دوتن بازداشت شده در بلژیک با مجاهدین ارتباطاتی داشته اند که هنوز واکنشی از مجاهدین تا این لحظه دیده نشده است. ... گرچه حتی چنین اقدامی از سوی مجاهدین هم با توجه به در میان آمدن موادمنجره عقلانی بنظر نمی رسد، و کل ماجرا را به شکل یک معما در آورده است... بهرحال برای رژیم اکر که واقعا چنین قصدی داشته است این یک جریان دو سرباخت و نوعی عملیات انتحاری است که نمی بهترین از این نمی شد خشنودی دولت آمریکا و اسرائیل و عربستان و مجاهدین را فراهم کرد. برای ارزیابی قطعی و گشودن رازاین معما باید منتظرانتشاراطلاعات مستند و بیشتری شد و دید که آیا کل سناریوساختکی بوده است یا واقعی و نتیجه این نوع منازعات که درفازجدیدکشاکش ها احتمالا بیشتر خواهم شد به کجا خواهدکشید...


No comments: