Thursday, October 11, 2018

تروریسم و حکومت اسلامی ازهم جداناپذیرند

تروریسم و حکومت اسلامی ازهم جداناپذیرند
این پیوند چنان محکم و ریشه دارو ذاتی است که حتی در شرایط حساسی که به حمایت اروپا از خود در برابرتحریم های آمریکا سخت نیازمنداست از آن دست بردارنیست. با هیچ محاسبه سیاسی و «عقلانی» مگر ماهیت کنترل ناپذیر تروریستی رژیم اسلامی نمی توان به فهم انجام چنین جنایتی در چنین شرایط حساسی پی برد که مصداق همان «اقتضای طبیعتش این است» می باشد. اقدامی که به طورهمزمان هم دولت اطریش و هم دولت آلمان و هم فرانسه و هم بلژیک یعنی چهاردولت مهم اتحادیه اروپا را درگیر با خوددکرده است. 
می توان تصورکرد که اگر بفرض این طرح به موقع کشف و خنثی نمی شد (که اسرائیل ادعاکرده است در کشف آن نقش داشته است)، و اگرانفجاراین بسته انفجاری در مقراین جریان در پاریس با دهها و کشته و صدها زخمی همراه می شد، کمترین واکنشی که اتحادیه اروپا نشان می داد قطع بیدرنگ و کامل مناسبات دپیلماتیک می بود... هم اکنون هم مدتی است که فرانسه به همین دلیل ار ارسال سفیرجدیدخود به ایران اجتناب کرده و اطلاعیه سه وزیرمهم آن* کشور صراحتا وزارت اطلاعات رژیم را به عنوان عامل و دستوردهنده این عملیات تروریستی می کند، یعنی که وزارتخانه تحت رسما تحت کنترل در دولت روحانی را متهم به آنجام این ترورکرده و حساب های مالی آن را مسدودساخته است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران سفیرآلمان را به دلیل استرداد دپیلمات ایران به بلژیک احضارکرده است وسخنگوی آن با وقاحت کامل و و با فراربه جلو این اقدام را توطئه مخالفان بهبودرابطه ایران و اروپا خوانده و اروپائی را به هوشیاری فراخوانده است! در حقیقت اکر رژیم دستش پربود می توانست بجای موضوع تدافعی کنونی موضع تهاجمی به خود گرفته و با ارائه شواهد و اسنادلازم پا به میدان می گذاشت. البته ار آنجا که اروپائی ها نگران از دست رفتن برجام هستند به خاطرحفظ آن هم شده بیشترین ملاحظه و برخورداحتیاط آمیز در قبال این مساله را در پیش گرفته اند که البته باید از سوی نیروهای اپوزیسیون به شدت افشاء شود. با این همه اگر این دیپلمات و سه نفردیگری که در همکاری با او دستگیرشده اند محکوم شوند بهمان اندازه ادامه این گونه مداراها و امتیازدادن ها دشوارتر می شود.
در همین رابطه روزنامه فیگارو در باره همین موضوع نوشته است که فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که دستور حمله تروریستی نافرجام به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرده است. بسیار روشن است که فرانسه از این امر خشمناک است با وجود این قصد ندارد روابط پر فراز و نشیب و پر هیاهوی خود را با جمهوری اسلامی قطع کند. فرانسه می خواهد بر جمهوری اسلامی فشار بیاورد و با گردانندگان آن مذاکره و همچنان برای حفظ توافق هسته ای و توقف برنامه های موشکی آن تلاش کند. فرانسه با کارت حمله تروریستی نافرجام به سازمان مجاهدین خلق ایران با جمهوری اسلامی بازی می کند و قصد دارد تا سرحد امکان از این کارت در مذاکرات خود با حکومت ایران و وارد آوردن فشار بر آن سود بجوید.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی هم که نمی خواهد آتش اختلافات را شعله ورتر سازد، در واکنش به اقدامات و گفته های اخیر مقامات دولت فرانسه، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی آماده است تا برای برطرف کردن آنچه که وی یک "سوءتفاهم" در مورد ﻣﺳﺄله ای که وجود خارجی ندارد، "توطئه" یا "اشتباه" خواند، با فرانسه گفت و گو کند.
از سوی دیگر در تقارن با این مساله بحث نقش رفسنجانی در انتفال بمب به مکه توسط چندحجاج که سال ها پیش منجربه تنش روابط میان ایران و عربستان شد که به کفته احمدمنتظری به نقل از پدرش آن را به گردن مهدی هاشمی* انداختند اوج گرفته است که نشان دهنده همان خوی تروریستی تعطیل نشدنی دولت ایران است. به میان آمدن پای رفسنجانی که در زمان او شاهدترورهای گوناگونی درخارج کشور و توسط وزارت اطلاعات او بودیم و به همین خاطر هم در دادگاه میکونوس به عنوان یکی از متهمین اصلی از وی نام برده شد، در حالی که در طی سال های اخیر اصلاح طلبان سعی در تطهیرو حمایت از او داشتند بخوبی ماهیت تروریستی کل این جریان ها را برملا می سازد. این واقعه و وقایعی چون ترورهای هلند نشان می دهند که رژیم با احساس خطر از رشداعتراضات و جنبش داخل کشور نه فقط در منطقه که بی محابا عمل می کند حتی در خارج از کشور هم برای خاموش کردن صدای مخالفان فعال خود دوباره دست بکارشده است. از همین رو افشای همه جانبه فعالیت های امنیتی و تروریستی آن در داخل و منطقه و خارج کشورا باید با قوت بیشتری پی گرفت و اجازه نداد که با دستاویزهائی چون برجام برای گسترش اقدامات تروریستی خود به خارج از مرزها بهره برداری کند.....

«انتقال مواد منفجره در جریان حج ۶۵»؛ احمد منتظری: کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهید

No comments: